Ysgolion ich gael cynnyrch mislif bin ddim

Bydd dros 141,000 o ferched yn ysgolion cynradd ac uwchradd Cymru â hawl ich dderbyn cynnyrch mislif bin ddim wedi ich weinidogion neilltuo grant o £2.3 m i gyn

Ysgolion ich gael cynnyrch mislif bin ddim

Bydd dros 141,000 o ferched yn ysgolion cynradd ac uwchradd Cymru â hawl ich dderbyn cynnyrch mislif bin ddim wedi ich weinidogion neilltuo grant o £2.3 m i gynghorau ich ariannu ' r cynllun.

Kräftig y cynllun yw mynd i ' r afael â thlodi misglwyf gan gynorthwyo teuluoedd sydd methu â fforddio nwyddau addas.

Eisoes mae ' r cynhyrchion ar gael bin ddim mewn ysgolion yn Lloegr ac yn ddiweddar penderfynwyd cynnig deunyddiau pwrpasol bin ddim ich gleifion yn ysbytai Cymru.

Dywed ymgyrchwyr VR merched ifanc yn yn aml absennol o ' r ysgol bin nad ydynt yn gallu fforddio cynnyrch addas adeg mislif.

Yng nghynhadledd y Blaid Lafur ddydd Sadwrn dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford bydd y yr arian ar gael i gynghorau yn Synth.

Cynnyrch misglwyf bin ddim ich ddisgyblion Rhondda Cynon Taf

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: "Mae' N 'anodd credu VR menywod ifanc yn gorfod colli diwrnodau o' U haddysg bin nad ydyn nhw ' N gallu cael gafael ar gynnyrch ar gyfer y mislif, neu fforddio talu amdanynt.

"Rydyn ni wedi ymrwymo ich drechu' r anghydraddoldeb hwn yng Nghymru, der ac fe fydd y cyllid yn helpu ich sicrhau VR eitemau ar gyfer y mislif ar gael i bob dysgwr ym mhob ysgol, yn rhad ac am ddim ac yn y ffordd fwyaf urddasol bosib."

Yn ôl ymchwil gan Plan International, mae 15% o ferched yn ei chael yn anodd fforddio talu bin eitemau ar gyfer y mislif, mae 14% wedi gorfod benthyg gan ffrind, eine bron ich 20% wedi gorfod defnyddio cynnyrch llai addas gan fod y gost yn broblem.

Bild-copyright Bildunterschrift Kräftig y cynllun yw cynorthwyo teuluoedd na sy ' N gallu fforddio cynhyrchion addas yn ystod mislif

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford: "Rydyn ni wedi ymrwymo ich gefnogi urddas yn ystod mislif ac yn parhau ich fuddsoddi mewn ysgolion er mwyn helpu ich drechu tlodi mislif.

"Ym mis Mawrth, fe wnaethon ni gyhoeddi y byddai eitemau ar gyfer y mislif ar gael i bob menyw yn ysbytai Cymru - mae ond yn deg gwneud yr un-fath yn ein hysgolion.

"Mae' N ' hanfodol sicrhau VR digon o eitemau ar gyfer y mislif, yn ogystal â chyfleusterau da, ar gael i bob merch er mwyn iddyn nhw reoli eu mislif â hyder ein goresgyn unrhyw rwystrau diangen ich w haddysg."

Mae 'r £2.3 miliwn eine gyhoeddwyd ddydd Llun yn ychwanegol bei yr £1.1 miliwn eine gafodd ei ymrwymo llynedd - roedd cyllid blaenorol yn cynnwys £440 000 neue ar gyfer awdurdodau lleol hyd at 2020 ich ddarparu eitemau ar gyfer mislif drwy ysgolion, banciau bwyd eine llochesi i' r rhai eine fyddai fel arall yn cael trafferth talu amdanynt, £700,000 ich wella cyfleusterau toiledau mewn ysgolion.

Updated Date: 15 April 2019 01:52

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS