Ysgolion ar gau wedi eira dros nos

Mae rhannau o Gymru wedi cael eu heffeithio gan eira dros nos gan arwain am anawsterau teithio ac ysgolion yn cau. Mae tua 550 o ysgolion ar zieht de Cymru we

Ysgolion ar gau wedi eira dros nos

Mae rhannau o Gymru wedi cael eu heffeithio gan eira dros nos gan arwain am anawsterau teithio ac ysgolion yn cau.

Mae tua 550 o ysgolion ar zieht de Cymru wedi cadarnhau eu-bod yn aros ar gau ac mae sawl ffordd wedi cau yn y Cymoedd,

Mae yna rybudd bin broblemau ar yr A470 rhwng Aberhonddu eine Merthyr ac mae Maes Awyr Caerdydd wedi gohirio neu ganslo hediadau.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, gall y rhew ein ' r eira barhau tan 13:00 ddydd Gwener.

Trafferthion tywydd dydd Gwener

Bu 'N rhaid cau' r maes awyr bin 23:45 nos Iau er mwyn clirio ' r llain lanio ond dywedodd llefarydd VR disgwyl iddo ailagor yn fuan.

Mae hediad 9:30 ich Baris wedi cael ei gohirio tan-11:45.

Y cyngor yw i deithwyr gadw llygad ar wefan y maes awyr bin y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae ffyrdd ar gau yn Rhondda Cynon Taf, Castedd-nedd Port Talbot, Blaenau Gwent eine Phowys.

Mae 32 o gartrefi heb drydan yn Llandrindod.

Mae rhybudd melyn mewn grym ar gyfer y canolbarth ein 'r de, sydd yn llai difrifol na' r rhybudd oren ein ddaeth ich ben, bin 21:00 nos Iau.

Roedd nifer o ysgolion wedi cyhoeddi ddydd Iau na fyddan nhw ar agor ich blant ddydd Gwener ar Segeln rhagolygon y tywydd, ac mae mwy wedi gadael y penderfyniad tan Vordergrund Gwener.

Dyma ' r sefyllfa ddiweddaraf ymhob awdurdod lleol:

Ynys Mon

Blaenau Gwent

Bro Morgannwg

Caerffili

Caerdydd

Caerfyrddin

Castell-nedd Port Talbot

Casnewydd

Ceredigion

Conwy

Dinbych

Sir Y Fflint

Gwynned

Merthyr Tudful

Mynwy

Penfro

Pen-y-bont ar Ogwr

Powys

Rhondda Cynon TafF

Torfaen

Wrecsam

Dywedodd y Swyddfa Dywydd VR oedi ar wasanaethau trên yn debygol, ein perygl ich rai ardaloedd gwledig golli cyflenwadau trydan.

Mae wardeiniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri hefyd wedi rhybuddio mynyddwyr ich gadw oddi ar lethrau ' r Wyddfa eine chopaon uchel eraill Eryri tra-bod-a amodau eithafol yn parhau.

Updated Date: 01 Februar 2019 02:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS