Ysgol Gymraeg arall ich Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint yn edrych ich sefydlu ysgol Gymraeg ym Mwcle yn y pum mlynedd nesaf. Datgelodd y sir eu bwriad wedi ich bennaeth un ysgol leol ddweud

Ysgol Gymraeg arall ich Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint yn edrych ich sefydlu ysgol Gymraeg ym Mwcle yn y pum mlynedd nesaf.

Datgelodd y sir eu bwriad wedi ich bennaeth un ysgol leol ddweud VR "diffyg gweledigaeth" ykeine o ran datblygu addysg Gymraeg.

Yn ôl Iola Owen o Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon, mae "wir angen" arweiniad ar y sir.

Ond yn ôl y cyngor, maen nhw ' N 'gwario miliynau ar wella eine datblygu' r ysgolion.

Ysgol newydd

Yn 2018, fe ddywedodd ymgyrchwyr iaith VR angen ysgol gynradd Gymraeg ym Mwcle, wrth i ' r Mudiad Meithrin geisio sefydlu cylch meithrin ykeine.

Cafodd cylch y hwnnw ei yn agor gynharach eleni.

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Ian Roberts, VR hynny ' N ' golygu-bod-y-sir yn anelu bei agor ysgol ykeine hefyd.

Bild-Beschriftung Dywedodd Ian Roberts VR Cyngor Sir y Fflint yn gobeithio agor ysgol Gymraeg newydd

"Dwi wedi dweud yn ystod y dathlu [yn agoriad cylch y meithrin ym Mwcle dydd Mercher] VR Cyngor Sir y Fflint yn edrych ich sefydlu ysgol newydd Gymraeg ich blant cynradd yn nhref Bwcle eine Mynydd Isa."

Pan ofynnwyd iddo pryd fyddai hynny ' N ' digwydd, atebodd: "Pedair neu-bum mlynedd. Mae 'N rhaid edrych ar y nifer sy' N mynd i ' r meithrin yn gyntaf."

'Angen gweledigaeth'

Eleni, mae Ysgol Gwenffrwd yn Nhreffynnon yn dathlu ei phen-blwydd yn 70 oed.

Dyma oedd yr ail don o ysgolion cynradd Cymraeg i w sefydlu yng Nghymru ar ôl Ysgol Gynradd Aberystwyth.

Fe arweiniodd hyn y ffordd bei agor yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf, Ysgol Glan Clwyd yn Y Rhyl yn 1956.

Bild-Beschriftung Mae Ysgol Gwenffrwd yn dathlu 70 mlynedd ers ei hagor

Yn ystod y digwyddiadau ich gofnodi hynny ddydd Iau, dywedodd Pennaeth Ysgol Gwenffrwd, Iola Owen, ei bod yn teimlo nad oes gan yr awdurdod lleol heddiw gystal gweledigaeth â ' r rheiny oedd yn allweddol mewn grym 70 mlynedd yn ol.

"Yn anffodus, dydy datblygiad addysg Gymraeg yma yn Sir y Fflint ddim byd ich gymharu â' r cyfnod hwnnw, na beth sy ' N ' digwydd yn ne Cymru heddiw.

"Felly, mae gwir angen ich rywun 'efo gweledigaeth fod yn fwy o arweiniad i ni i gyd yn y rhan yma o Gymru."

Mae ymgyrchwyr iaith Sir y Fflint dros Addysg Gymraeg hefyd yn dweud y dylid gwneud mwy ich hyrwyddo ysgolion cyfrwng Cymraeg y sir.

Ond dywedodd y Cynghorydd Roberts VR "gweledigaeth fawr" yn y sir ar gyfer addysg Gymraeg.

Cyfeirodd bei welliannau neu safleoedd sydd newydd ar y gweill ich ysgolion Cymraeg yn Yr Wyddgrug, Shotton ein ' r Fflint, ein dywedodd VR ysgolion cyfrwng Saesneg y sir hefyd yn fagwrfa bwysig ich siaradwyr Cymraeg.

Updated Date: 17 Mai 2019 00:58

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS