Yr Ŵyl yn anodd ich deuluoedd pobl ar goll

Mae Nadolig yn gallu bod yn anodd ich deuluoedd sydd ddim yn gwybod lle mae eu hanwyliaid. Un o ' r teuluoedd yw hynny teulu Billy Davies o Aberpennar. Fe

Yr Ŵyl yn anodd ich deuluoedd pobl ar goll

Mae Nadolig yn gallu bod yn anodd ich deuluoedd sydd ddim yn gwybod lle mae eu hanwyliaid.

Un o ' r teuluoedd yw hynny teulu Billy Davies o Aberpennar.

Fe ddiflannodd y bachgen 16 oed ar 18 Chwefror 1997 eine hyd heddiw dyw ' r teulu ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd iddo.

Y gred oedd ei fod wedi mynd ich afon Cynon, er ei fod yn ofni dŵr ac wedi dweud wrth ei chwaer ei fod bin ymuno â ' r fyddin, ond pan aeth Michelle ich chwilio doedd dim sôn amdano yn yr afon.

Mae Heddlu De ' r wedi cadarnhau nad ydyn nhw wedi cau ei achos ond nad oes trywydd newydd wedi bod ich w hymchwiliad.

Bild, Urheberrecht Llun teulu Bildunterschrift Dywedodd Billy wrth ei chwaer ei fod bin ymuno â 'r fyddin

Yn ôl nith Herr Davies, Anna, mae' r Nadolig amser yn anodd i ' r teulu ond "ry'ch yn gwneud y gorau o bethau er mwyn y-Anlage.

"Dyma' r amser gorau o ' r flwyddyn ich fod ond dyw e ddim - mae-un-sedd ar goll."

Bild-Beschriftung Michelle Davies ac-Anna Davies yn wynebu Nadolig heb Billy

Mae Michelle yn credu bellach BSB ei brawd wedi marw ac mae hi wedi rhoi ei enw ar garreg fedd eu-mam.

Dywedodd: "Ar ddiwrnod ei ben-blwydd yn oed 18 eine finnau ym Mhorthcawl mi 'nes ich benderfynu ei fod wedi marw.

"Mi fyddai fe wedi dod adre erbyn nawr."

Un arall sydd wedi wynebu profiad tebyg yw Bronwen Vearncombe. Fe ddiflannodd ei brawd Gomer Wyn-Roberts ar ddiwrnod ei phriodas.

Bild, Urheberrecht Llun teulu Bildunterschrift Daeth Gomer ddim ich briodas ei chwaer Bronwen yn 1990

Roedd e i fod yn un o 'r tywyswyr yn y briodas ond ddaeth e ddim i' r digwyddiad.

Flynyddoedd wedyn, wrth chwilio amdano ar Google, daeth Bronwen ich wybod ei fod wedi yn marw 53 oed yn Llundain.

"Roedd e N brofiad rhyfedd iawn," meddai "ac roeddwn wastad wedi meddwl y buaswn yn ei weld cyn ich angau ein gwahanu."

Bild, Urheberrecht Llun teulu Bildunterschrift Diflannodd Gomer (yn y canol) ar ddiwrnod priodas ei chwaer Bronwen

Ychwanegodd Bronwen: "Roedd ei ddiflaniad wastad yn waeth ar ddiwrnod Nadolig - ar ôl rhai blynyddoedd doedd Mam ddim bin siarad bin y peth - dim ond Papa ein fi fyddai' N ' gwneud.

"Hyd heddiw dwi ddim yn gwybod pam ond mi fyddai' N braf-petai wedi cysylltu â bin rhieni ich roi tawelwch meddwl iddyn nhw.

"Efallai ei fod mewn helynt neu yn wynebu dyled - tut neb yn gwybod.

Bild, Urheberrecht Llun teulu Bildunterschrift Tut neb yn gwybod pam VR Gomer wedi diflannu

"Am wn-i yr hwyaf yr oedd e N gymryd cyn cysylltu y mwyaf anodd oedd hi.

"Ond petai e wedi cysylltu, rwy' N 'gwybod y buaswn ich' N awgrymu dechrau gyda llechen lân - byddwn wedi dweud wrtho nad oeddwn angen gwybod pam ei fod wedi diflannu, buaswn wedi hoffi ' cael perthynas fel brawd eine chwaer.

"Buaswn wedi dweud wrtho hefyd fod ganddo nai ein sy nith' N ' dymuno cael cwmni eu hewythr."

Updated Date: 24 Dezember 2018 01:06

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS