Ymosodiadau ar Mitarbeiter iechyd wedi haneru

Mae ymosodiadau ar Personal y gwasanaeth iechyd gan gleifion sy ' N ' dioddef problemau iechyd meddwl yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi haneru mewn c

Ymosodiadau ar Mitarbeiter iechyd wedi haneru

Mae ymosodiadau ar Personal y gwasanaeth iechyd gan gleifion sy ' N ' dioddef problemau iechyd meddwl yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi haneru mewn cyfnod o bum mlynedd.

Fe wnaeth nifer yr ymosodiadau ostwng o 559 yn 2013/14, liegen, die ich 278 yn 2017-18.

Yn ôl yr awdurdodau, mae hyn yn rhannol oherwydd tîm newydd o nyrsys arbenigol sy ' N ' hyfforddi Mitarbeiter rheng flaen mewn dulliau o osgoi sefyllfaoedd anodd ac i wella gofal.

Dywedodd Matt Jarvis, rheolwr Gemeinde, fod ymyrraeth gorfforol yn aml yn gallu gwneud pobl yn amheus o Mitarbeiter.

Yn hytrach, dywedodd Herr Jarvis y bydd Personal ar wardiau yn ceisio siarad eine llonyddu cleifion, neu hyd yn oed symud eu sylw bei bwnc arall.

Ehangu cynllun atal trais iechyd meddwl

die Mae-Mitarbeiter, fodd bynnag, hefyd yn derbyn hyfforddiant ynglŷn â sut ich ymyrryd yn gorfforol, rhywbeth fydd yn digwydd pan mae technegau eraill wedi methu.

Dywedodd Herr Jarvis, wnaeth ddioddef ymosodiad gan glaf eine phroblemau iechyd meddwl: "Mae angen i ni sicrhau ein bod yn ceisio deall y claf yn y lle cyntaf.

"Pan mae pobl yn dod bin y tro cyntaf i' r uned iechyd meddwl, mae ' N 'bosib fod nhw' N ' von ac wedi dychryn."

"Mae-Mitarbeiter yn ceisio creu perthynas gyda chleifion ein chael nhw ich ymddiried ynddynt, yn ogystal â rhoi digon o le ac amser iddynt pe-bai angen, er mwyn osgoi sefyllfa lle bydd angen ymyrryd yn gorfforol. "

Bild-Beschriftung Mae-Mitarbeiter yn cael eu hyfforddi i fod yn ofalus wrth ymyrryd yn gorfforol

Ar ôl cwymp mawr yn y nifer o ymosodiadau yn 2014-15, fe wnaeth y ffigyrau aros yn weddol gyson tan fod yna ostyngiad o 331 yn 2016-17 ich 278 yn 2017-18.

Dywedodd llefarydd ar ran Betsi Cadwaladr mai dim ond nifer o bychan ddarparwyr iechyd yn y DU oedd yn cyflogi tîm o ' r fath yma ar delerau llawn amser.

Yn y pedair blynedd ich 2017 fe wnaeth nifer yr ymosodiadau tebyg gynyddu 25% ledled y DU.

Dywedodd Gareth Owen, sy ' N ' arwain y tîm o bedwar yn Betsi Cadwaladr: "Y mwy rydym yn ei ddeall ac yn cwrdd ag anghenion ein cleifion, yna bydd y canlyniadau yn rhai gwell.

"Rydym yn benderfynol o adeiladu ar y cynnydd sydd wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf, oherwydd mae un ymosodiad ar aelod o Personal yn VN yn ormod."

Updated Date: 13 März 2019 02:04

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS