Ymosodiad ar ddyn anabl ar fynydd

Mae menyw o Bowys wedi apelio bin helfen y cyhoedd wedi ymosodiad honedig ar ei chymar anabl gan berchennog ci ar un o fynyddoedd uchaf Bannau Brycheiniog. Dy

Ymosodiad ar ddyn anabl ar fynydd

Mae menyw o Bowys wedi apelio bin helfen y cyhoedd wedi ymosodiad honedig ar ei chymar anabl gan berchennog ci ar un o fynyddoedd uchaf Bannau Brycheiniog.

Dywed Natalie Tovell o Gwm-twrch VR dyn wedi bygwth lladd Frasier Murphy wrth ei wthio ein ' I ddyrnu sawl tro, er iddi apelio arno ich stopio am ei fod chymar yn anabl.

Mae 'r cwpwl yn cerdded yn yr ardal gyda chi cymorth bob wythnos fel rhan o adferiad Herr Murphy, 46, wedi anaf ich w ymennydd yn 2016 sy' N 'amharu ar ei olwg ein' allu ich gyfathrebu.

Mae Ms Tovell yn honni i 'r dyn ymateb yn dreisgar wedi iddi ofyn ich fenyw oedd gydag e i sicrhau VR eu-ci-nhw ar dennyn, ac mae wedi rhoi manylion y digwyddiad i' r heddlu.

Mae Mr Murphy yn rhannol ddall, ac mae plât titaniwm wedi ei osod yn ei ben yn sgil colli rhan o 'r ymennydd ein' r ben-glog.

'Ar dennyn hir'

Roedd y cwpwl rhyw 50 metr o gopa Mais Du ar ôl cychwyn cerdded o-Stöckige Arme ddydd Sul, 10 Chwefror pan welson nhw ddyn eine menyw yn dod tuag atyn nhw gyda chi "brîd Nordig".

Dywedodd Ms Tovell ei bod yn arfer gofyn wrth berchnogion cŵn ich w rheoli wrth ymyl ei chymar, er mwyn osgoi mynd â sylw ei lamgi ( springer spaniel ) cymorth.

"Rydw i' N ' yn aml nerfus wrth ofyn oherwydd mae pobl weithiau yn ddiystyrllyd," meddai. "Dydw i ddim yn credu eu-bod yn deall sut beth yw bod yn anabl."

Roedd y ci ar dennyn hir, meddai, ac "fe redodd ein chau ei geg ar wddf ein ci ni. Ro 'N i' N gweiddi ich dynnu ' r ci oddi arno, ac fe redes i i w gwahanu.

Bild-Beschriftung Mae Ms Tovell wedi cysylltu â 'r heddlu wedi' r digwyddiad

"Rhedodd y dyn tuag aton ni a gwthio Fraiser. Syrthiodd yn ôl eine dyna pryd wnaeth e ddyrnu ei ben."

Mae Ms Tovell yn honni i ' r dyn fygwth lladd Herr Murphy, oedd bellach ar ymyl y llwybr, ac fe floeddiodd "mae' N 'anabl" ac erfyn ar y dyn ich beidio â ' daro.

Wedi hynny, mae ' N 'honni, fe gafodd hi ei hun ei gwthio o' r ffordd ac fe ddyrnodd y dyn Herr Murphy nifer o weithiau yn rhagor.

Roedd y fenyw, meddai, bellach yn eistedd ac fe ddywedodd hithau, "peidiwch â chyffwrdd yn fy nghi ich".

'Rwy' dal mewn sioc'

Cyn i 'r dyn adael gyda' r fenyw, fe ddywedodd wrth Herr Murphy ei fod "eisiau ei wthio dros ymyl" y bryn, yn ôl Ms Tovell.

Roedd Herr Murphy wedi ei ysgwyd yn llwyr o ganlyniad i ' r digwyddiad, ac fe gymrodd ddwy awr ein hanner iddyn nhw ddychwelyd ich waelod y mynydd, gyda chymorth cerddwyr eraill.

Fe alwodd yr heddlu Uhr 09:30 ddydd Sul ein rhoi datganiad llawn wedi hynny, ac mae wedi cyhoeddi disgrifiad o ' r dyn ar y cyfryngau cymdeithasol.

Bild, Urheberrecht Wales News Service-Bild Beschriftung Eira fis diwethaf yn Etagen Arme - yr ardal o le roedd y cwpwl wedi dechrau cerdded ich fyny Pen-y-Fan

Mae ' r digwyddiad wedi gadael ei ar ôl Herr Murphy, medd Ms Tovell.

"GJ von mwyaf nad yw yw eisiau gadael y tŷ byth eto. Mae e wedi ' I ddarbwyllo bod y bobl-hyn wedi ei dargedu. Mae ' N ' cymryd amser hir iddo brosesu pethe.

"Galla ich ddim stopio meddwl bin y peth - ro - 'N i' N meddwl bod e 'N mynd i' w wthio [i lawr y mynydd].

"Mae ganddo anabledd amlwg iawn. Rwy' ffili gweld sut gall unrhyw un wneud hynny iddo, Rwy ' N dal mewn sioc."

Updated Date: 13 Februar 2019 01:15

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS