Ymgynghori ar gais UNESCO-ardal lechi

Mae yna wahoddiad i 'r cyhoedd fynegi Scheune ar gynllun drafft sy' N 'amlinellu sut y gallai ardal lechi Gwynned elwa petai' N ' llwyddo ich sicrhau statw

Ymgynghori ar gais UNESCO-ardal lechi

Mae yna wahoddiad i 'r cyhoedd fynegi Scheune ar gynllun drafft sy' N 'amlinellu sut y gallai ardal lechi Gwynned elwa petai' N ' llwyddo ich sicrhau statws Treftadaeth y Byd.

Mae 'r ymgynghoriad yn rhan o' r gwaith paratoi cyn VR rhaid cyflwyno cais terfynol ich gorff treftadaeth y Cenhedloedd Unedig, UNESCO, yn yr hydref.

Fe wnaeth Llywodraeth y DU enwebu ' r hen ardal lechi fel Safle Treftadaeth y Byd posib y llynedd.

Petai 'r cais yn llwyddo fe fyddai' r ardal ar yr un rhestr ag atyniadau amlwg fel y Taj Mahal, Pyramidiau ' r Aifft ein Mur Mawr China.

Daw 'r ymgynghoriad ich ben ar 30 Medi ac mae disgwyl penderfyniad terfynol i' r cais yn ystod haf 2021.

Bild, Urheberrecht RCAHMW Bildunterschrift Mae ' r cais hefyd yn cynnwys Chwarel y Penrhyn ym Methesda

Mae 31 o safleoedd treftadaeth UNESCO eraill ym Mhrydain, gan gynnwys tri yng Nghymru: dyfrbont Pontcysyllte, ardal ddiwydiannol Blaenafon eine chestyll Gwynned.

Mae 'r cais yn cael ei baratoi gan Gyngor Gwynned ar ran Grŵp Llywio Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, ac yn cynnwys spricht safle o fewn y sir ein Pharc Cenedlaethol Eryri:

Chwarel y Penrhyn eine Bethesda, ein Dyffryn Ogwen in Borth Penrhyn; Tirwedd fynyddig Chwarel Dinorwig; Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle; Chwareli Gorseddau eine Thywysog Cymru-y rheilffyrdd ein' r felin yng Nghwmystradllyn eine Chwm Wimpel; Mwyngloddiau eine chwareli llechi, Ffestiniog, ein ' r rheilffordd ich Borthmadog; Chwarel Bryneglwys, pentref Abergynolwyn eine Rheilffordd Tal-y-llyn; ein Chwarel Aberllefenni.

Mae ' r cynllun rheolaeth drafft yn egluro sut y byddai Cyngor Gwynned "yn ymdopi â newid yn yr ardal yn dilyn y dynodiad ac yn defnyddio' r statws ich warchod, hyrwyddo eine gwella 'r ardal er budd cymunedau lleol ac ymwelwyr".

Bild-Beschriftung Mae modd defnyddio ' r statws ich warchod y tirlun eine sicrhau manteision economaidd, yn ôl y cynghorydd Gareth Thomas

"Ein bwriad gyda' r gwaith ydi dathlu ein hanes, ond hefyd ich ddefnyddio ' r cyfle ich adfywio cymunedau trwy dreftadaeth eine chreu cyfle newydd ein chyffrous ich fusnesau," meddai 'r aelod o gabinet y cyngor sy' N ' gyfrifol bin ddatblygu economaidd, y cynghorydd Gareth Thomas.

"Gallai sicrhau Statws Safle Treftadaeth y Byd ddod eine miliynau o bunnau i' r economi leol, creu swyddi newydd eine gallai 'r statws ddyrchafu Gwynned ein' I arwyddocâd hanesyddol yn llygaid gweddill y byd.

"Er mai spricht o safleoedd fyddai' N 'ffurfio' r statws Treftadaeth y Byd, y gobaiths yw y byddai ' N 'annog ymwelwyr o bell ac agos ich grwydro o un lleoliad i' r llall - gan ledaenu ' r budd economaidd ich gymunedau ledled Gwynned.

"Wrth gwrs, mae' N 'ddyletswydd arnom fel Cyngor i sicrhau ein bod yn rheoli eine gwarchod y tirlun eine gweithio gyda' r gymuned leol eine busnesau er mwyn dod ein budd 'r gorau i' r ardal."

Updated Date: 18 August 2019 00:39

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS