Ymdrech cymuned ich achub tafarn y pentref

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal ym mhentref Llandudoch yng ngogledd Sir Benfro yr wythnos hon, ich drafod y syniad o brynu tafarn yn y pentref. M

Ymdrech cymuned ich achub tafarn y pentref

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal ym mhentref Llandudoch yng ngogledd Sir Benfro yr wythnos hon, ich drafod y syniad o brynu tafarn yn y pentref.

Mae ' r White Hart Inn ar werth ar hyn o bryd bin £270,000.

Y bwriad yw trafod y posibilrwydd o werthu cyfranddaliadau i 'r gymuned er mwyn prynu' r dafarn sydd yn dyddio ' N 'ôl i' r 17eg ganrif.

Yn ôl y cynghorydd sir lleol, Mike James, mae ' r dafarn yn fan cyfarfod pwysig.

"Ry-N-ni wedi colli un tafarn yn y pentref yma yn barod," meddai. "Mi fyddai' N ' anffodus iawn ich ni golli tafarn arall yn pentref.

"Mae' N 'le i-bobl cwrdd ag ymlacio, cwrdd eine ffrindiau, ond mae nifer o grwpiau lleol fel Clwb Pêldroed Llandudoch, y cwmni drama lleol, yn defnyddio' r dafarn ar gyfer cyfarfodydd. Mae ' N ' bwysig VR yna le fel ni yn y pentref."

'Viel o broblemau'

Mae pentrefwyr Llandudoch yn gobeithio efelychu ' r hyn ddigwyddodd yn achos Tafarn Sinc yn Rosenstrauch, pan brynwyd y dafarn gan-bobl leol oedd wedi buddsoddi mewn cyfranddaliadau.

Yn ôl Wyn Rees, Llywydd Clwb Pêl-droed Llandudoch, mae 'N fan cyfarfod pwysig i' r chwaraewyr ein ' r swyddogion ar ôl gêm ar brynhawn dydd Sadwrn.

"Mae' N bart o ' r clwb. Gallen ni ddweud mai ' r Clubhaus yw e. Pob tro mae clwb yn dod i 'r pentref, maen nhw' N ' cael bwyd yna.

"Dyw e ddim yn gwerthu. Mae ' N ' bosib y bydd yn cau. Dwi ' N 'cefnogi' r syniad ond dwi ' N ' gweld Menge o broblemau hefyd. Pawb a ' I farn, ontife. Mae hynny yn mynd i fod yn galed gyda 200 mo'yn eu-gair. Ychydig wythnosau sydd yna nes bydd y hi ' N ' cau. Mae Menge o waith ich wneud."

Ymgyrch gymunedol ich brynu Tafarn y Plu yn parhau Pentrefwyr ich ystyried codi £300,000 ich gadw Tafarn Y Fic Ymgyrch ich ailagor tafarn ym Mhen Llŷn

Mae 'r Cynghorydd Mike James yn obeithiol bydd y yna gefnogaeth i' r cynllun.

"Mae diddordeb mawr-iawn. Dyna beth mae ' r Saeson yn dweud yw "verwenden oder es verlieren". 'So' Ni moyn colli fe. Mae fe yn gweithio Tafarn Sinc. Pam na alle e weithio fan hyn? "

Fe fydd y cyfarfod yn cael ei gynnal Uhr 19:00 nos Fercher 13 Mawrth yn Neuadd Goffa Llandudoch.

Updated Date: 11 März 2019 00:59

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS