Ymchwilwyr Cymru ' N ' arwain ar brawf sepsis

Gallai prawf newydd ar gyfer sepsis gael ei ddatblygu yng Nghymru wrth ich dîm o ymchwilwyr arwain y yn ffordd y maes. Gobaiths ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd

Ymchwilwyr Cymru ' N ' arwain ar brawf sepsis

Gallai prawf newydd ar gyfer sepsis gael ei ddatblygu yng Nghymru wrth ich dîm o ymchwilwyr arwain y yn ffordd y maes.

Gobaiths ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd ydy "darllen arwyddion yn y gwaed" o fewn y-system imiwnedd ich Schweißen os ydy claf yn debygol o gael sepsis.

Mae tua 12,000 o gleifion yn datblygu sepsis yng Nghymru bob blwyddyn, gyda bron ich die 3.000 yn marw ohono.

Ar hyn o bryd mae adnabod y symptomau yn heriol, ac mae ' r prawf yn un-araf ac anghyson.

Symptomau ' N 'annelwig

Mae sepsis yn gyflwr peryglus sy' N ' datblygu wrth ich system imiwnedd y corff oder-ymateb ich haint ac ymosod ar organau person.

Gall roi Diagnose o sepsis fod yn heriol iawn gan fod y symptomau yn annelwig.

Ar hyn o bryd, mae ' r prawf yn anghyson gydag 85% yn rhoi canlyniad anghywir.

Mae hefyd yn broses araf sy ' N ' cymryd hyd bei 48 awr, ond y gobaiths ydy y bydd prawf newydd yn cymryd "munudau ich oriau".

Mitarbeiter-999 'angen deall sepsis' yn gut Angen codi ymwybyddiaeth o 'laddwr tawel' Image caption Mae angen mwy o waith ac amser cyn gallu cadarnhau eine ydy ' r prawf yn effeithlon ac ymarferol, medd Yr Athro Peter Ghazal

Dywedodd yr Athro Peter Ghazal o Brifysgol Caerdydd: "Os nad ydych chi' N ' cadarnhau VR gan glaf sepsis, mi allai bywyd gael ei golli o fewn oriau, felly mae Diagnose cynnar eine gwrthfiotigau priodol yn gwella cyfle claf ich yn fyw aruthrol."

Gobaiths y tîm ydy datblygu prawf sy ' N ' gyflymach: "Yr hyn ry' ni wedi ei wneud yw gweld os allwn ni ddarllen arwyddion yn y gwaed sy ' N dod o sgyrsiau o fewn y-system imiwnedd, a hynny ich Schweißen os yw claf yn debygol o ddatblygu sepsis."

Gyda nawdd gan Lywodraeth Cymru ein 'r Undeb Ewropeaidd, mae-Projekt Sepsis yn caniatáu i' r ymchwilwyr "drosglwyddo' r wybodaeth eine defnyddio 'I yn yr ysbyty er mwyn arbed bywydau".

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais 'Roedd Edie' N 'lwcus - nid pawb sydd yn'

Profodd David Madoc-Jones y boen o aros bin ganlyniadau profion pan gafodd ei ferch Edie, oedd wedi ei geni 17 wythnos yn gynnar, ei tharo â sepsis.

Roedd Edie yn 1 pwys 4 besitzt, ychydig dros hanner cilogram, pan gafodd ei geni, ac yn fregus iawn.

Dywedodd Herr Madoc-Jones VR "cyfnod schrecklich o aros i weld ac wrth gwrs mae 'r haint yn gallu gwaethygu yn ystod y cyfnod o 48 awr".

"Mae' N 'brofiad erchyll oherwydd dy' nhw ddim yn sicr beth yw 'r broblem felly mae' r feddyginiaeth yn gyffredinol yn hytrach nag yn benodol."

Mae rhwng 30% 40% o fabanod sy 'N cael eu geni' N ' gynnar yn marw o sepsis, ond dwy flynedd einen hanner yn ddiweddarach mae Edie yn ferch fach iach.

Bild-Beschriftung Mae Diagnose araf yn gallu arwain at drin claf yn ormodol gyda gwrthfiotigau, medd Dr. Jen Davies

Problem gyson sy ' N ' datblygu yn sgil y Diagnose araf yw VR meddygon yn yn aml trin y claf yn ormodol gyda gwrthfiotigau.

Mae-Dr. Jen Davies yn yn gweithio adran famolaeth Ysbyty Casnewydd: "O ddydd ich ddydd, dwi' N 'gweld y sialens o wybod beth yw' r die Diagnose.

"Felly ni' N dueddol o-oder-drin-y mamau, ein 'r babis hefyd, achos VR perygl ein bod ni' N mynd i golli rhywbeth.

"Yn arbennig gan ein bod ni' N gwybod fod sepsis yn rhywbeth sy ' N gallu bygwth bywyd.

"Mae' N 'anodd ac wedyn mae' r mamau yma ar yr Antibiotika bin amser hir."

Pum mlynedd o ddatblygu

Mae gan yr Athro Ghazal, arweinydd Projekt Sepsis, falchder bod y cynllun wedi ei ddatblygu yng Nghymru ac yn uno gwyddonwyr eine meddygon sy ' N ' arbenigo mewn meysydd amrywiol.

Dywedodd y gall gymryd "o leiaf tair ich bedair blynedd ich adeiladu teclyn fydd yn cael ei ddefnyddio mewn labordy neu wrth ochr gwely er mwyn cynnal y prawf".

"Felly ry' ni ' N edrych bei ryw bum mlynedd cyn y bydd yna brawf fydd yn cael ei ddefnyddio yn y byd go-iawn."

Updated Date: 13 September 2019 00:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS