Ymchwilio ich gŵyn bin gau Ysgol Bodffordd

Mae 'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau bydd y ei swyddogion yn cynnal ymchwiliad i' r ffordd y penderfynodd Cyngor Mon i gau Ysgol Gymunedol B

Ymchwilio ich gŵyn bin gau Ysgol Bodffordd

Mae 'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau bydd y ei swyddogion yn cynnal ymchwiliad i' r ffordd y penderfynodd Cyngor Mon i gau Ysgol Gymunedol Bodffordd.

Mae Cymdeithas yr Iaith, llywodraethwyr yr ysgol eine nifer o rieni wedi cwyno ' N 'ffurfiol ich Lywodraeth Cymru gan ddadlau bod y cyngor heb ddilyn y canllawiau cywir, gan fethu ag archwilio posibiliadau eraill nac ystyried effaith cau' r ysgol ar y gymuned.

Roedden nhw ' N 'dadlau y dylai' r cyngor fod wedi ystyried canllawiau newydd y llywodraeth sy ' N ' rhagdybio o blaid cadw ysgolion gwledig ar agor.

Dywed y cyngor eu-bod yn ymwybodol o 'r pryderon ein' r gŵyn, ein bydd swyddogion yn cysylltu â Llywodraeth Cymru ynglŷn â ' r mater.

Fe benderfynodd y cyngor ym mis Rhagfyr ich gau ' r ysgol ym Modffordd ynghyd ag Ysgol Mais Hir, Llangefni ein chodi ysgol gynradd newydd ar gyfer 360 o ddisgyblion yn Llangefni.

Roedd yna wrthwynebiad mawr ym Modffordd, lle mae dros 80 o blant ar y gofrestr.

Bild-Beschriftung Dywed y cyngor eu-bod yn ystyried y gŵyn ar hyn o bryd

Cafodd y broses ymgynghorol ynghylch y newidiadau eu cynnal cyn fersiwn diweddaraf y llywodraeth o ' r Cod Trefniadaeth Ysgolion - sy-N-rhagdybio o blaid cadw ysgolion gwledig ar agor - ein gyhoeddwyd ym mis Tachwedd.

Ond mae Cymdeithas yr Iaith yn dadlau VR fersiwn flaenorol y cod hefyd yn cynnwys cymalau oedd yn gorfodi awdurdodau lleol:

ich ystyried pob opsiwn arall cyn cau ysgol; I fod yn agored ich bosibiliadau newydd sy 'N codi yn ystod y broses ymgynghorol; ich ystyried effaith cau' r ysgol ar y gymuned leol ac ar yr iaith Gymraeg.

Yn ôl yr ymgyrchwyr, mi fethodd y cyngor â dilyn y canllawiau wrth hynny benderfynu tynged Ysgol Bodffordd.

Tanseilio ' r strategaeth

Dywedodd Ffred Ffransis o Gymdeithas yr Iaith: "Os gellir cau ysgol boblogaidd eine llawn fel Bodffordd lle mae 89% o' r-Anlage o aelwydydd Cymraeg, gehen Sie brin fod unrhyw ysgol wledig yn ddiogel eine bydd strategaeth Kirsty Williams o blaid ysgolion gwledig yn ddi-ystyr.

"Mae Cyngor Ynys Mon wedi methu yn ei ddyletswyddau o dan y-Cod mewn ymdrech ich ddenu cyllid ar gyfer ysgolion newydd yn Llangefni.

"Mae mawr angen a adeiladau newydd yn Llangefni, ond nid yw' N ' deg, nac yn gyfreithlon, fod cymunedau gwledig o gwmpas y dref ich fod ich ddioddef o ganlyniad."

Bild-copyright Google Image caption Parhau mae 'r gwrthwynebiad i' r bwriad ich gau Ysgol Bodffordd ein 'r ganolfan gymunedol ar yr un-safle

Yn ôl Cymdeithas, roedd yn rhaid mynd trwy broses gwyno fewnol y cyngor cyn gallu mynd â 'r mater i' r Gweinidog Addysg, a-bod-y cyngor wedi gwadu gwneud unrhyw beth o ' I le ac awgrymu cwyno wrth yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dywed yr ymgyrchwyr y "gallai ymchwiliad ganddo fo gymryd naw mis, ein byddai fait accompli gan y Cyngor erbyn hynny", bod, Frau Williams "wedi cydsynio, ein gofyn ich w swyddogion edrych ich mewn i 'r cŵyn".

Yn ei llythyr atyn nhw mae hi ' N ' ysgrifennu: "Rwyf wedi gofyn ich fy swyddogion ystyried y materion yr ydych yn tynnu sylw atynt, ac a ydynt yn cynrychioli methiant ich gydymffurfio â' r Cod.

Fel rhan o 'r ystyriaethau hynny, bydd fy swyddogion yn ysgrifennu bei Gyngor Ynys Mon i roi gwybod VR cwyn wedi dod-i law ac i ofyn bin unrhyw wybodaeth bellach yr ydym yn ystyried ei bod yn angenrheidiol".

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ynys Mon: "Rydym yn ymwybodol o' r pryderon yma ein ' r gŵyn sydd wedi ei chyflwyno.

"Mae' N ' swyddogion ni yn ystyried y gŵyn ar hyn o bryd. Byddent yn cysylltu gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru parthed y mater yma hefyd."

Updated Date: 11 April 2019 00:59

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS