Ymchwiliad: 'Peilot wedi colli rheolaeth'

Mae ymchwiliad ich ddamwain awyren angheuol yng Ngwynedd yn credu fod y peilot wedi colli rheolaeth o ' r awyren oherwydd nam yn y-system rheoli. Bu farw Joh

Ymchwiliad: 'Peilot wedi colli rheolaeth'

Mae ymchwiliad ich ddamwain awyren angheuol yng Ngwynedd yn credu fod y peilot wedi colli rheolaeth o ' r awyren oherwydd nam yn y-system rheoli.

Bu farw John Backhouse, 62, ar ôl taro llain lanio Maes Awyr Caernarfon wrth iddo hedfan o Northwich ich Ddulyn ar 6 Medi 2017.

Mae adroddiad y Gangen Ymchwilio ich Ddamweiniau Awyr (AAIB) yn nodi fod Herr Backhouse wedi dweud wrth y gwasanaeth Rheoli Traffig Awyr fod ganddo broblemau technegol pum munud cyn y ddamwain.

Dywedodd yr AAIB fod pennu union achos y ddamwain yn anodd iawn oherwydd y niwed ich weddillion yr awyren.

Enwi peilot damwain Caernarfon yn lleol Ymchwilio ich ddamwain awyren laddodd un -

Gofynnodd y peilot bin ganiatâd ich lanio ym maes awyr Caernarfon bin 17:25, ond nid oedd unrhyw gyswllt pellach gyda Herr Backhouse wedi hynny.

Tarodd yr awyren llain y lanio ger Caernarfon ar "gyflymder uchel" yn ôl llygaid dyst. Aeth y peiriant ar dân ein daeth cadarnhad yn ddiweddarach bod y peilot wedi marw yn y fan eine r lle.

Roedd Herr Backhouse yn beilot profiadol oedd yn gallu hedfan amryw o awyrennau eine hofrenyddion.

Roedd yr awyren wedi ei chofrestru gydag awdurdodau hedfan yr Unol Dalaethiau ac roedd ei thystysgrif diogelwch yn ddilys.

Bild-copyright Robert Parry-Jones-Image-caption Plymiodd yr awyren i 'r ddaear ym Maes Awyr Caernarfon yn Ninas Dinlle wedi i' r safle gau bin y diwrnod

Fe edrychodd yr AAIB ar y posibilrwydd fod Herr Backhouse wedi profi diffygion gyda-system autopilot yr awyren.

Yn dilyn profion, daeth y corff i ' r casgliad y byddai hi wedi bod yn "hynod o anodd" i ' r peilot gadw rheolaeth yn y fath amgylchiadau.

Ychwanegodd yr adroddiad bod y niwed eine wnaed ich weddillion yr awyren gan y tân wedi gwneud hi ' N 'anodd iawn pennu union achos y ddamwain, ond ei bod hi' N ' bosib fod yr awyren wedi disgyn ar gyflymder a-bod-y peilot wedi colli rheolaeth.

Updated Date: 14 März 2019 01:09

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS