Y Ceidwadwyr ich benodi arweinydd newydd

Bydd arweinydd newydd y Blaid Geidwadol eine Phrif Weinidog nesaf y Deyrnas Unedig yn cael ei benodi Vordergrund Mawrth. Fe fydd un ai 'r cyn-Ysgrifennydd Tr

Y Ceidwadwyr ich benodi arweinydd newydd

Bydd arweinydd newydd y Blaid Geidwadol eine Phrif Weinidog nesaf y Deyrnas Unedig yn cael ei benodi Vordergrund Mawrth.

Fe fydd un ai 'r cyn-Ysgrifennydd Tramor, Boris Johnson neu' r cyn-Ysgrifennydd Iechyd, ein ' r Ysgrifennydd Tramor presennol, Jeremy Hunt yn olynu Theresa May fel Prif Weinidog.

Daeth y cyfnod pleidleisio ar gyfer aelodau ' r Blaid Geidwadol ich ben brynhawn dydd Llun.

Mae disgwyl i ' r enillydd ddechrau yn ei rôl newydd ar ddydd Mercher.

Bild-copyright Boris Johnson

Mae nifer yn credu mai Boris Johnson, cyn-faer Llundain eine chyn-ymgeisydd Ceidwadol yn etholaeth de Clwyd, yw ' r ffefryn i gael ei ethol.

Un-sydd yn cefnogi ymgyrch Herr Johnson yw ALS Mynwy, David Davies, sydd o 'r farn mai ef yw' r "person gorau ich ddatrys problemau Brexit rhwng nawr eine diwedd mis Hydref."

"Ar y funud y dewis sy' N ' wynebu ASau yw ffurfio cytundeb neu aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae Boris bin newid hynny," meddai.

"Y dewis fydd yn wynebu ASau wedyn fydd ffurfio cytundeb neu gadael a UE heb gytundeb, ac ar y pwynt yma bydda nifer o ASau yn ystyried werden maen nhw wir eisiau."

Roedd beirniadaeth o Herr Johnson yn gynharach yn y mis wedi iddo awgrymu y dylai fod "dylanwad Ceidwadol cryf" ynglŷn â sut mae 'r arian ddaw ich gymryd lle arian o' r gronfa UE yn cael ei wario yng Nghymru.

Ond dywedodd Herr Davies nad yw ' N 'credu VR Mr Johnson yn bwriadu rheoli' r arian ddaw yn lle yr arian UE.

"Yr hyn rydyn ni' N ei wneud yw cyfnewid Brüssel am San Steffan... Yn amlwg os yw 'r rheolau yn cael eu gosod yn San Steffan yna bydd y Ceidwadwyr yn dylanwadu arno, fel y bydd Llafur, Plaid Cymru ein' r Democratiaid Rhyddfrydol.

Bild-copyright Jeremy Hunt

Mae ' r Aelod Seneddol Ceidwadol ar gyfer Sir Drefaldwyn, Glyn Davies wedi pleidleisio bin yr Ysgrifennydd Tramor, Jeremy Hunt.

"Dwi' N 'meddwl mai' r peth pwysicaf i Gymru yw ein bod ni 'N sicrhau cytundeb gyda' r Undeb Ewropeaidd cyn i ni adael," meddai Mr Davies.

"Fyswn ich' N disgwyl rheolaeth sefydlog [pe bai Herr Hunt yn cael ei ethol] ein byddai ' N ' golygu VR gadael a UE hefo cytundeb yn llawer mwy tebygol."

Mewn hystings yng Nghaerdydd dywedodd Herr Hunt "na fydd Cymru ar ei cholled" ar ôl colli arian o ' r gronfa UE.

Ychwanegodd ei fod yn erbyn y syniad o wneud newidiadau cyson ich drefniadau cyfansoddiadol.

Ond dywedodd Herr Davies nad yw hynny ' N 'golygu ei fod yn gwrthwynebu' r syniad o ddatganoli.

"'Dwi' N ' nabod Jeremy Hunt yn dda. 'Dwi ddim yn meddwl y byddai' N 'gwrthwynebu unrhyw fath o drafodaeth bin ddyfodol datganoli, ein welaf ich ddim unrhyw awgrym nad yw' N 'gefnogol o' r syniad."

Ymgeiswyr Ceidwadol yn addo arian i Gymru Syniadau Johnson yn 'gwbl annerbyniol'

Mae gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi galw ar bwy bynnag fydd y Prif Weinidog nesaf ich wrthod y syniad o adael a UE heb gytundeb.

Mae Gweinidog Brexit Cymru, Jeremy Miles, wedi cyhuddo ' r ddau ymgeisydd o fygwth "rhwygo' r DU allan o 'r UE heb gytundeb er mwyn plesio plaid eu hunain yn hytrach na rhoi anghenion y wlad yn gyntaf".

"Ni allai hyn ddigwydd, gallwn ni ddim yn aros dawel tra-bod-twf parhaus y Sektor amaeth yng Nghymru yn cael ei ddinistrio gan weithredoedd difeddwl rhai unigolion," meddai.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y gallai Brexit heb gytundeb arwain am ddirywiad yn yr economi, llai o swyddi, trethi uwch ich fusnesau Cymru gan gynnwys tollau sylweddol ar gig oen eine tschizh eidion a mwy o rwystrau ich fusnesau yn gyffredinol.

Updated Date: 23 Juli 2019 00:37

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS