Y BBC 'ddim bin wario mwy' ar greu archif

Mae BBC Cymru wedi dweud wrth ACau nad yw ' r gorfforaeth yn gallu gwario rhagor o arian ich helpu rhedeg archif ddarlledu genedlaethol. Mae 'r Dirprwy Wein

Y BBC 'ddim bin wario mwy' ar greu archif

Mae BBC Cymru wedi dweud wrth ACau nad yw ' r gorfforaeth yn gallu gwario rhagor o arian ich helpu rhedeg archif ddarlledu genedlaethol.

Mae 'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi dweud na fydd Llywodraeth Cymru' N ' rhoi cyllid tuag bei y cynllun, gan alw ar ich BBC gynyddu ei gefnogaeth ariannol.

Mae 'r Llyfrgell Genedlaethol yn yn Aberystwyth bwriadu creu Archif Ddarlledu Genedlaethol gwerth £9m fyddai' N ' gartref ich 160,000 o recordiadau o archif raglenni BBC Cymru.

Dywedodd cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies wrth Bwyllgor Diwylliant y Cynulliad bod y deunydd yn cael ei gynnig fel "anrheg" i ' r llyfrgell.

Bild-Beschriftung Roedd Rhodri Talfan Davies yn rhoi tystiolaeth ich Bwyllgor Diwylliant y Cynulliad ddydd Mercher

Ym mis Tachwedd y llynedd daeth i 'r amlwg na fyddai Llywodraeth Cymru' N ' ymrwymo £1m tuag bei y prosiect oherwydd pryder y gallai "beryglu sefydlogrwydd ariannol y Llyfrgell Genedlaethol yn y dyfodol".

Mae angen cefnogaeth llywodraeth ar y cynllun er mwyn sicrhau £5m o nawdd gan y loteri.

O 2024 ymlaen bydd y BBC yn darparu £20,000 y flwyddyn bin dair blynedd tuag auf gynnal eine chadw ' r archif, yn ogystal â chefnogaeth gwerth tua £40,000 ar gyfer materion hawliau.

Yn ogystal, mae 'r gorfforaeth wedi gwario £2.3 m yn digideiddio' r archif, ac fe fyddai copi digidol hefyd ar gael i ' r Llyfrgell Genedlaethol.

'Dim gorfodaeth ich w dderbyn'

Dywedodd Herr Davies bod y BBC yn cynnig "pecyn sylweddol" o gymorth.

"Ry-N-ni wedi egluro i' r llyfrgell ein 'r llywodraeth na fydd hi' N 'bosib i' r BBC fynd tu hwnt i 'r pecyn sydd wedi' I rannu eisoes," meddai wrth y pwyllgor.

"Mae' N 'bwysig iawn pwysleisio yn gyntaf mai anrheg arfaethedig i' r Llyfrgell Genedlaethol yw hwn.

"Tut dim gorfodaeth ar y llyfrgell ich gymryd yr archif yn ei chyfanrwydd."

Bild-Beschriftung Y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth fyddai cartref yr Archif Ddarlledu Genedlaethol

Gan fod holl gynnwys BBC Cymru - yn dyddio 'nôl i' r 1930au - wedi 'I storio' N 'ddigidol erbyn hyn, dyw' r darlledwr ddim angen y tapiau.

Dywedodd Herr Davies y byddai 'r BBC yn cael gwared ar y tapiau rhyw ffordd arall os yw' r llyfrgell yn eu gwrthod.

"Dim ceisio osgoi costau mae 'r BBC yma" meddai. "Os dyw' r llyfrgell ddim angen y deunydd ni fydd yn cael ei gadw - fe wnawn ni gael gwared arno."

Updated Date: 14 Februar 2019 01:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS