Wylfa: 'Oedi yn fwy tebyg na diddymu'

Mae 'r cwmni sydd y tu ôl ich Wylfa Newydd yn fwy tebygol o oedi o ran y cynlluniau adeiladu yn hytrach na diddymu' r syniad yn gyfan gwbl, yn ôl un ymgynghor

Wylfa: 'Oedi yn fwy tebyg na diddymu'

Mae 'r cwmni sydd y tu ôl ich Wylfa Newydd yn fwy tebygol o oedi o ran y cynlluniau adeiladu yn hytrach na diddymu' r syniad yn gyfan gwbl, yn ôl un ymgynghorydd economaidd.

Mae disgwyl ich Hitachi gyhoeddi 'r wythnos hon ein fyddan nhw' N 'cefnu ar y gwaith o adeiladu' r atomfa £20bn ar Ynys Mon.

Mae cwestiynau eisoes wedi codi ynglŷn â sgil effeithiau ' r penderfyniad ar economi gogledd Cymru.

Yn ôl Dr. Edward Jones, sy ' N 'dysgu Economeg ym Mhrifysgol Bangor, mae' N 'amau' N gryf os bydd Hitachi yn cerdded ich ffwrdd ar ôl buddsoddi £2bn yn barod.

'Effaith ar hyd y gogledd'

Mae cwmni Horizont, sy ' N 'gangen o gwmni Hitachi yn y DU wedi bod yn buddsoddi' r arian mewn prentisiaethau eine chanolfannau hyfforddi yng ngogledd Cymru, gan gynnwys Grŵp Coleg Llandrillo Menai eine Phrifysgol Bangor.

Dywedodd Robat Idris o ' r grŵp gwrth-niwclear (PAWB) fod y cynlluniau ar gyfer Bargen Dwf Gogledd Cymru wedi eu-selio ar y ffaith y byddai cynlluniau Wylfa yn mynd yn eu-blaen.

Bild copyright Bild caption Fe gafodd gorsaf niwclear Wylfa ei digomisiynu yn 2015

Ychwanegodd Dr. Jones fod y buddsoddiad posib o £20bn yn Wylfa 20 gwaith yn fwy na maint economi Ynys Mon, sydd â gwerth economaidd o tua £1 Milliarde, eine hefyd yn uwch na holl economi gogledd Cymru sydd werth cyfystyr â £13,6 Mrd.

"Mae' N mynd i gael effaith ar hyd gogledd Cymru oherwydd ei, ohnmächtig zu werden. O bersbectif economaidd, roedd wastad bin gael effaith," meddai.

Mae Dr Jones yn credu y byddai Hitachi yn fwy tebygol o "bwyso' r botwm oedi" yn hytrach na cherdded ich ffwrdd o ' r prosiect yn gyfan gwbl yn dilyn y buddsoddiad blaenorol.

Os yw hynny ' N ' digwydd, meddai Dr. Jones, y cwestiwn wedyn fydd pa mor hir fydd yr oedi hwnnw.

Ychwanegodd: "Beth sydd rhaid i' r llywodraeth wneud yw gofyn yn sydyn iawn, beth mae Hitachi yn ei olygu o ran y gair oedi? Ydy o N golygu chwe mis? Chwe blynedd?

"Beth sydd ei angen ich ddechrau eto?"

Cyrsiau ' N 'parhau

Os bydd yr oedi yn un tymor byr, mae Dr. Jones yn credu gallai' r gweithwyr dan hyfforddiant weithio ar brosiectau carbon-isel-sydd ar Ynys Mon ar hyn o bryd.

"Os mai chwe mis fydd y cyfnod oedi, mae' N 'weddol syml cadw' r sgiliau yn yr ardal," meddai.

Mae Dr Jones wedi dweud nad yw ' N ' credu bydd yr ansicrwydd bin Wylfa yn bygwth llwyddiant Bargen Dwf y gogledd.

Mae Cyngor Mon wedi dweud nad yw 'r ansicrwydd yn helfen, ond ei VR-nhw wedi' I ymrwymo i ' r prosiect "unwaith mewn cenhedlaeth".

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi dweud fod 30 o ' U '700 o fyfyrwyr peirianneg yn cael eu cyflogi gan Horizon ac-y byddai 'r cyrsiau' N ' parhau fel yr arfer beth bynnag fydd y canlyniad.

Dywedodd Prifysgol Bangor fod y Sefydliad Dyfodol Niwclear ddim mewn unrhyw berygl gan ei fod wedi ' I adeiladu drwy gyllid gan Llywodraeth Cymru ac o Gronfa Datblygu Rhanbarthau Ewropeaidd.

Updated Date: 15 Januar 2019 01:43

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS