Waliser - ' N 'talu trethi' r Alban ar gam

Mae nifer o weithwyr yng Nghymru wedi talu 'r swm anghywir o dreth incwm ar ôl ich gyfraddau' r Alban gael eu defnyddio ar gam. Nid yw ' N 'glir schwache

Waliser - ' N 'talu trethi' r Alban ar gam

Mae nifer o weithwyr yng Nghymru wedi talu 'r swm anghywir o dreth incwm ar ôl ich gyfraddau' r Alban gael eu defnyddio ar gam.

Nid yw ' N 'glir schwache o-bobl-sydd wedi eu heffeithio ond mae' r camgymeriad ynglŷn â chodau treth, sy ' N ' ymwneud â lle mae pobl yn byw.

Ym mis Ebrill, cafodd Cyfraddau Treth Incwm Cymru eu cyflwyno ein ' r cod treth sydd angen ei ddefnyddio yw C.

Dywedodd adran Cyllid eine Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) fod y gwall wedi digwydd bin fod cod S am Yr Alban wedi ei roi i mewn, gan olygu VR rhai wedi talu gormod o dreth ein rhai eraill ddim digon.

Bydd angen i-bobl-sy-N-ennill £12,501 ich £14,549 dalu mwy o dreth gan fod cyfradd yr Alban yn 19% tra yng Nghymru mae 'N 20%; Byddai unrhyw un sy' N 'ennill £24,945 ich £43,430 wedi talu 1% yn fwy nag y-dylen nhw fod wedi' I wneud; Byddai ' r rhai ar £43,431 ich £50,000 wedi wynebu cynnydd o 21%, tra byddai unrhyw un-dros £50,001 wedi gordalu 1%.

"Rydym wedi cael gwybod bin gamgymeriad wrth ich rai cyflogwyr ddefnyddio codau treth incwm newydd ich drethdalwyr yng Nghymru, sydd wedi golygu VR rhai trethdalwyr wedi talu' r swm anghywir o dreth ym mis Ebrill," meddai HMRC.

"Cyfrifoldeb y cyflogwr yw rhoi' r codau treth eine ddarperir gan HMRC ac rydym yn gweithio ' N 'agos gyda' r cyflogwyr sydd wedi 'U heffeithio ac yn darparu cymorth wrth iddyn nhw ymchwilio eine chywiro' r broblem."

'Siomedig iawn'

Ond dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad, Llŷr Gruffydd, fod HMRC yn ymwybodol y gallai fod problemau.

"Mae cyfaddefiad HMRC yn siomedig iawn gan fod y pwyllgor hwn wedi cael sicrwydd dro ar ôl tro na fyddai camgymeriadau fel hyn yn digwydd," meddai.

"Codwyd pryderon gennym bin y broses o nodi trethdalwyr Cymru yn ystod ein hymchwiliadau ich ddatganoli cyllidol eine chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

"Ar bob achlysur dywedwyd wrthym fod y mater mewn llaw ac roedd y gwersi o ddatganoli pwerau treth incwm i' r Alban, lle roedd problemau tebyg, wedi cael eu dysgu ' N 'gadarn ac y byddan nhw' N ' cael eu gweithredu."

Updated Date: 15 Mai 2019 01:10

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS