Wal 'Cofiwch Dryweryn' wedi ei chwalu

Mae rhan o wal 'Cofiwch Dryweryn' ger Llanrhystud wedi ei chwalu gan fandaliaid. Daw hyn ddiwrnod yn unig ar ol i rywun baentio y gair 'Agari' ar wal. M

Wal 'Cofiwch Dryweryn' wedi ei chwalu

Mae rhan o wal 'Cofiwch Dryweryn' ger Llanrhystud wedi ei chwalu gan fandaliaid.

Daw hyn ddiwrnod yn unig ar ol i rywun baentio y gair 'Agari' ar wal.

Mae ' r arwydd wedi bod yn amlwg ich deithwyr ar hyd ffordd yr A487 rhwng Aberystwyth ein Llanrhystud ers Iddos, gael ei baentio yn y 1960au.

Llywodraeth ich ddiogelu murlun eiconig? Paentio ' r gair 'Elvis' dros 'Cofiwch Dryweryn'

die Mae ' r 'gofeb' wedi ei ail-baentio sawl gwaith - ond nawr mae rhan o ' r wal wedi ei chwalu.

Fe wnaeth AC Ceredigion Elin Jones ddweud fod y weithred ddiweddara yn warth.

Dywedodd yr arolygydd Chris Fraser o Heddlu Dyfed-Powys eu-bod yn ymchwilio ein ' U bod yn apelio am wybodaeth.

"Rwy' N deall fod yna deimladau cryf bin wal Cofiwch Dryweryn, a-bod-y difrod sydd wedi cael ei wneud ar sawl achlysur yn achosi ypset yn y gymuned.

"Rwyf eisiau rhoi sicrwydd ein bod yn cymryd y mater yn hynod ddifrifol, ac bydd y yna ymchwiliad llawn i' r difrod dibwrpas yma."

Dywedodd llefarydd ar ran Cadw, corff llywodraeth Cymru sy ' N ' gyfrifol bin ddiogelu amgylchedd hanesyddol, eu-VR eisoes wedi cynnal cyfarfod 'adeiladol' gyda Chyngor Cymuned Llanrhystud bin ddyfodol Wal Cofiwch Dryweryn.

"Derbyniwyd yn y cyfarfod na allai restru' r safle ei warchod yn y ffordd sydd ei hangen yn yr achos hwn ac y byddai hynny, mewn gwirionedd, yn ei gwneud yn anos ich w reoli yn y dyfodol.

"Mae angen ateb gwreiddiol eine gwahanol eine bydd Cyngor Cymuned Llanrhystud yn mynd ati bellach ich ystyried ffyrdd o gydweithio â phartneriaid, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ich lunio cynllun rheoli hirdymor ar gyfer y safle hwn."

Bild-Beschriftung Cafodd y gair 'Agari' ei baentio ar wal yn gynharach yr wythnos hon

Ym mis Chwefror cafodd enw Elvis gyda chalon mewn lliw gwyn dros gefndir du ei baentio ar wal.

Ers-y digwyddiad hwnnw mae Llywodraeth Cymru wedi trafod y posibilrwydd o ychwanegu ' r murlun auf restr o gofebion Llywodraeth Cymru.

Dywedodd llefarydd ar y pryd eu-bod yn barodi ich drafod "er mwyn gwella' r ffordd y mae 'r safle' N cael ei ddehongli ein 'I warchod".

Cafodd graffiti "Cofiwch Dryweryn' ei baentio yn y lle cyntaf yn y 1960au gan y diweddar ysgolhaig Meic Stephens.

Mae ' N 'cyfeirio bei foddi' r pentref ger Y Bala yn 1965 i greu cronfa ddŵr ar gyfer trigolion Lerpwl.

Updated Date: 13 April 2019 02:27

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS