WIE wedi troi an gwnsela wedi bygythiadau

Mae Aelod Seneddol o Gymru wedi dweud ei bod wedi troi an gwnsela er mwyn delio â 'r bygythiadau mae hi' N ei derbyn bin ei wneud swydd. Dywedodd yr ALS Lla

WIE wedi troi an gwnsela wedi bygythiadau

Mae Aelod Seneddol o Gymru wedi dweud ei bod wedi troi an gwnsela er mwyn delio â 'r bygythiadau mae hi' N ei derbyn bin ei wneud swydd.

Dywedodd yr ALS Llafur dros Ddwyrain Abertawe, Carolyn Harris ei bod hefyd wedi meddwl bin roi ' r gorau ich wleidyddiaeth yn gyfan gwbl.

"Rwy' wedi eistedd ich lawr eine llefain. Rwy' wedi eistedd ich lawr eine llefain eine meddwl na allai fynd ymlaen rhagor," meddai.

Dywed Heddlu De Cymru eu-bod wedi ymchwilio i 15 o achosion bygythiol yn erbyn ASau lleol ers mis Ebrill.

Mae ' r sefyllfa yn "fygythiad ich ddemocratiaeth", yn ôl Comisiynydd Heddlu eine Throsedd De Cymru, Alun Michael.

Sylwadau sarhaus ich Mitarbeiter gwleidyddion

Mae 'r sefyllfa wedi gwaethygu ers canlyniad y refferendwm ich adael yr Undeb Ewropeaidd, ond yn ôl Ms Harris, mae' r bygythiadau mae hi ' N eu derbyn yn dod o ddwy ochr y ddadl.

"Mae gennych chi-bobl-sy-N-dweud GJ mod ich' N fradwr bin fy mod i ddim yn cefnogi Austreten, ac yna mae 'na-bobl-sy-N-dweud GJ mod ich' N hwyluso Brexit Torïaidd," meddai.

"Fe es i mewn ich dacsi' N 'ddiweddar ac roedd y gyrrwr yn gwybod iawn yn pwy a' N ' i ac fe ddywedodd wrthai y dylai pob ALS gael eu saethu."

'Ffonio' r heddlu pan-rwy ' N 'gadael y tŷ'

Cafodd mwy na £4.2 m ei wario ar fesurau diogelwch ychwanegol ar gyfer ASau yn 2017/18.

Dywedodd Heddlu Metropolitan Llundain eu-bod wedi derbyn 600 o adroddiadau o gamdriniaeth neu fygythiadau yn erbyn ASau rhwng Ionawr ac Ebrill eleni.

Dywedodd Ms Harris bod yn rhaid iddi adael yr heddlu wybod ich le mae hi 'N mynd pan fydd hi' N 'gadael y tŷ fel eu-VR-nhw' N gallu VR ykeine.

"Mae heddlu Abertawe wedi bod yn wirioneddol wych ond siawns fod ganddyn nhw bethau pwysicach ich w gwneud na gofalu amdana ich," meddai.

Bild-copyright Matthew Horwood Bildunterschrift Dywedodd Simon Hart WIE ei fod wedi derbyn nifer o negeseuon sy ' N cynnwys iaith gref

Fis Ebrill, cafodd e-bost ei anfon in ASau yn cynnig cwnsela iddyn nhw er mwyn delio ag "oriau hir" a "phwysau aruthrol" Brexit.

Dywedodd Ms Harris ei bod wedi defnyddio ' r gwasanaeth ich helpu ich ddelio ag effaith straen.

"Rwy' wedi cael cwnsela - dechreuais ich feddwl 'mod i angen troi hyn o rywbeth negativ ich rywbeth positif ac-rwy' N 'teimlo' N reit-dda-ar-y-Schüren ond mae wedi cymryd sbel ich gyrraedd rhyw fath o normalrwydd."

Dywedodd yr ALS Ceidwadol Simon Hart ei fod yntau hefyd wedi derbyn bygythiadau, gan gynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae-un-o bwyllgorau Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi papur gwyn ein fyddai ' N ' rhoi mwy o gyfrifoldeb ich gwmnïau cyfryngau cymdeithasol o ran diogelwch defnyddwyr.

Dywedodd cwmni Twitter eu-bod yn "ymwybodol iawn o N cyfrifoldebau ac rydym wedi dod yn bell iawn".

Gwyliwch mwy bin y stori yma ar-Wales Live, 22:35, dydd Mercher, BBC One Wales
Updated Date: 19 Juni 2019 01:05

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS