Tri thraeth yn colli statws Baner Las

Mae tri thraeth poblogaidd yng Nghymru wedi colli eu statws Baner Las, bin fod anghysonderau wedi bod yn ansawdd dŵr dros y môr y flwyddyn ddiwethaf. Y llyned

Tri thraeth yn colli statws Baner Las

Mae tri thraeth poblogaidd yng Nghymru wedi colli eu statws Baner Las, bin fod anghysonderau wedi bod yn ansawdd dŵr dros y môr y flwyddyn ddiwethaf.

Y llynedd roedd traethau Aberdaron, Tywyn eine Bae Whitmore, sef prif draeth Y Barri, ymhlith 43 traeth eine gafodd y statws.

Eleni mae 40 o draethau, tri marina ac un cwmni teithiau cychod cynaliadwy wedi cael y Faner Las bin safon y dŵr ein ' U cyfleusterau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru VR nifer o ffactorau eine alle effeithio ar ansawdd dŵr, gan gynnwys glaw trwm.

Baner Las ich 50 safle yng Nghymru Traethau Gwynned: Dim baner las? Lluniau: Traethau Cymru

Ers-dros dri degawd, mae ' r Faner Las wedi cael ei defnyddio er mwyn ceisio pwyso ar awdurdodau lleol eine chyrff eraill ich wella ansawdd dŵr, ymwybyddiaeth amgylcheddol, amddiffyniad, diogelwch eine gwasanaethau.

Yn ôl Cadw Cymru ' N ' Daclus mae "amrywiaeth rhwng dosbarthiadau dŵr ymdrochi da ein rhagorol yn digwydd bob blwyddyn" ac nad yw ' N ' anghyffredin ich draeth amrywio rhwng ardderchog einen da.

"Gall hyn gael ei achosi gan lawer o wahanol ffactorau," meddai 'r elusen, sy' N 'dweud y byddan nhw' N ' cydweithio yn y gobaiths y gall y traethau adennill eu Baneri Glas yn 2020.

'Siomedig iawn'

Yn 2018 fe lwyddodd traeth Tywyn yng Ngwynedd adennill ei Baner Las ar ôl ei cholli yn 2017.

Bild, Urheberrecht Meirion-Jones-Image caption-Mae traeth Tywyn yn gyrchfan boblogaidd ich filoedd o-bobl-bob blwyddyn

Yn ôl un cynghorydd lleol, Alun-Wyn Evans, mae 'r newyddion bod y traeth wedi colli' r statws unwaith eto eleni yn "siomedig iawn".

"Mae pobl sy' N dod ich Dywyn isio gweld VR yna Faner Las yma mae ' N 'yn sicr denu pobl yma, felly dwi' N ' ofni bydd y hyn yn eu cadw nhw ziehen.

"Fe glywsom ni ddwy flynedd yn ôl ein bod ni wedi colli' r statws oherwydd bod y gwaith ar y Meer Abwehrkräfte , o bosib, wedi effeithio ar ganlyniadau 'r profion dŵr - ond beth sydd wedi mynd o' I le y tro yma?

"Efallai bod yn rhaid i ni roi o lawr i' r holl dywydd garw 'da ni wedi ei gael yn y flwyddyn ddiwethaf.

"Ond yn sicr mi fydd gofyn ich ni wneud popeth nawr ich wneud yn siŵr ein bod hi' N ei gael o ' N ' ôl."

Bild copyright Bild Beschriftung Mae traeth Ynys Llanddwyn ar Ynys Mon wedi derbyn y Faner Las ers sawl blwyddyn bellach

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Er bod llawer o N traethau yng Nghymru wedi ennill gwobrau arfordirol eleni, nid yw rhai wedi cynnal eu gwobrau.

"Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda phartneriaid yn yr ardaloedd hyn i fynd i' r afael ag unrhyw faterion ansawdd dŵr.

"Mae nifer o ffactorau eine alle effeithio ar ansawdd dŵr, gan gynnwys glaw trwm.

"Er gwaethaf y gostyngiad bach yn nifer y traethau eine enillodd wobrau arfordirol eleni, mae gan Gymru fwy o Faneri Glas yn hedfan y filltir nag unrhyw le arall yn y DU."

Updated Date: 15 Mai 2019 01:07

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS