Treisio: 11% yn arwain am gyhuddiad

Dim ond 11% o ' r achosion o dreisio honedig yng Nghymru arweiniodd bei gyhuddiad dros y chwe blynedd ddiwethaf, yn ôl ffigyrau newydd. Tra-bod-nifer yr honi

Treisio: 11% yn arwain am gyhuddiad

Dim ond 11% o ' r achosion o dreisio honedig yng Nghymru arweiniodd bei gyhuddiad dros y chwe blynedd ddiwethaf, yn ôl ffigyrau newydd.

Tra-bod-nifer yr honiadau o dreisio wedi cynyddu rhwng 2012 2017 - fe ddisgynnodd nifer y cyhuddiadau.

Dywedodd un ddynes fod y ffaith VR ei hachos hi wedi ei ollwng gan yr heddlu wedi arwain am eraill yn cael eu camdrin.

Mynnodd yr heddlu eu-VR-nhw ' N 'cynnal ymchwiliad trwyadl ich bob adroddiad o' r fath.

'Angen diogelu hawliau merched Cymru' 'Gweithwyr rhyw yn ddioddefwyr hefyd'

die Mae ' r rhesymau bin ollwng achosion yn cynnwys problemau gyda thystiolaeth, cyhuddiadau sydd "ddim o fudd i 'r cyhoedd", anhawster wrth adnabod y troseddwr eine salwch y cyhuddedig.

Dros yr un cyfnod, fe arweiniodd 15% o honiadau o ymosodiadau rhyw bei gyhuddiad - 1,050 o dros 7,000 o achosion.

Stori Sarah

Fe wnaeth Sarah (enw ffug) o dde Cymru ddioddef ymosodiad rhyw gan ei llys-Papa pan yn oed 12.

Roedd ei brawd yn rhy ifanc ich w helpu ac nid oedd y fam yn ei choelio tan iddi geisio trywanu 'r dyn tair blynedd yn ddiweddarach gan ddod â' r heddlu ich mewn.

"Daeth y cyfan allan bryd hynny... dwi' N cofio mynd yn wyllt... roedd mam yn fy nghoelio ich wedyn," meddai.

Er bod Sarah yn teimlo fel VR swyddogion yn ei choelio, cafodd yr achos ei ollwng gan Wasanaeth Erlyn y Goron oherwydd diffyg tystiolaeth.

"Cefais i' r holl gefnogaeth eine chwnsela bosib ond nid oedd modd sicrhau cyhuddiad."

Yn ôl Sarah, sydd bellach yn ei 30au, fe aeth ei llys-dad ymlaen ich gam-drin-Anlage eraill ar ôl i ' r achos gael ei ollwng: "Dwi' N ' siŵr byddai stopio ef bryd hynny (yr adeg honiadau gwreiddiol), wedi cael effaith ar hynny."

"Nid yw' r profiad wedi ' N 'niffinio fel person oherwydd dwi' N auch na hynny, ond yn sicr mae wedi effeithio ar fy mywyd."

Dangosodd cais rhyddid gwybodaeth gan y BBC fod 1,205 honiad o dreisio wedi eu gwneud ich Heddlu Gwent ers 2013, gan arwain bei 85 cyhuddiad.

3,505 honiad cafodd eu gwneud ich Heddlu 'r Gogledd rhwng 2012 ac Awst 2018, gyda dim ond 446 o' r Rheinischen yn arwain am gyhuddiad.

Dim ond mewn 180 o ' r 1,588 cwyn eine dderbyniodd Heddlu Dyfed-Powys rhwng 2012-2018 cafodd yr unigolion ei gyhuddo.

Roedd tuedd ar hyd lluoedd Dyfed-Powys, Gogledd Cymru eine Gwent VR nifer yr honiadau o dreisio yn cynyddu, tra-bod-nifer y cyhuddiadau wedi disgyn.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu-VR-nhw ' N ' bwriadu darparu ffigyrau ond oherwydd pwysau gwaith ein niferoedd staffio nid yw hynny wedi bod yn bosib hyd yma.

Profiad 'dychrynllyd'

die Mae 'r elusen, Cymorth ich Ferched Cymru, yn mynnu fod cefnogaeth ar gael ac yn dweud fod mwy o ddioddefwyr yn teimlo' N ' ddigon hyderus ich adrodd troseddau rhyw neu dreisio.

"Mae dioddefwyr wedi trafod y profiad dychrynllyd o wneud cwyn swyddogol i' r heddlu, ein 'r ymchwiliad ein' r broses llys sy ' N 'dilyn" meddai llefarydd.

"Mae rhagdybio, beirniadu eine gweld bai ar ddioddefwyr dal yn gyffredin ymysg y cyhoedd wrth drafod caniatâd, beth yn union yw treisio ein sut-y dylai unigolion ymateb - ac mae hi' N 'anochel y byddai' r fath feddylfryd yn bodoli ymysg rhai yn y-system gyfiawnder neu sy ' N 'rhan o' r rheithgor hefyd."

Ychwanegodd: "Mae hi' N ' hanfodol VR gan ddioddefwyr ddigon o hyder yn y-system gyfiawnder ich allu dod yn eu blaenau... heb bryder o gael eu labelu, eu-beio neu eu barnu."

Updated Date: 22 Dezember 2018 00:30

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS