Trefn ariannu hyfforddi heddlu yn 'lletchwith'

Mae ' r drefn newydd o ariannu hyfforddiant heddweision Cymru yn "lletchwith" yn ôl Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys. Dywedodd Dafydd Llywelyn nad ydy lluoed

Trefn ariannu hyfforddi heddlu yn 'lletchwith'

Mae ' r drefn newydd o ariannu hyfforddiant heddweision Cymru yn "lletchwith" yn ôl Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys.

Dywedodd Dafydd Llywelyn nad ydy lluoedd yn sicr o le daw ' r arian ich ariannu prentisiaethau newydd.

Mae prentisiaethau ' N ' gonglfaen ich gyrsiau hyfforddiant newydd y Coleg Heddlua, fydd yn golygu VR pob heddwas yn gorfod cael gradd.

Bydd modd ennill y cymhwyster drwy brentisiaeth, neu gymhwyso cyn ymuno ' N 'llawn â' r heddlu.

Mae Prif Weithredwr y Coleg Heddlua yn dweud VR "y rhan fwyaf o heddluoedd yn paratoi bin y newid".

'Llugoer'

Er yn croesawu 'r drefn newydd o hyfforddi, dywedodd Herr Llywelyn VR ansicrwydd bin sut y dylai' r heddlu ariannu ' r prentisiaethau.

"Sei' sydd yn lletchwith ar hyn o bryd yw ein VR-ni - ' N 'talu' r apprenti ce Schiff levy i ' r Trysorlys yn Llundain, ond 'yn ni' N trio cael yr arian allan o Lywodraeth Cymru gan fod hyfforddiant ac addysg wedi ' I ddatganoli.

"'Dyn ni fel lluoedd ar hyn o bryd ddim yn sicr o' r arian fydd ar gael i ni i ddarparu ar gyfer yr hyfforddiant yma yn y dyfodol."

Bild-Beschriftung Dafydd Llywelyn yw Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Mae comisiynwyr De Cymru eine Gwent, Alun Michael ein Jeff Cuthbert, yn cefnogi ' r drefn hyfforddi newydd, tra-bod-comisiynydd y gogledd, Arfon Jones, yn "llugoer" bin y syniad, gan ddweud ei fod yn poeni bydd y hyfforddi ' N ' cymryd llawer o amser.

Ond yn ôl y-cyn-heddwas ein ' r darlithydd, Alun Geufronnydd Hughes, mae gorfodi darpar heddweision ich wneud gradd yn peryglu amrywiaeth cymdeithasol yr heddluoedd.

"Fedra" ich feddwl bin amryw o fyfyrwyr oedd ganddon ni [mewn coleg addysg bellach] oedd yn gwneud iawn yn yn BTEC, ond doedd ganddyn nhw ddim diddordeb mewn gradd.

"Ac i ddweud y gwir, doeddan nhw ddim yn arbennig o academaidd, roeddan nhw' N dda mewn ffyrdd eraill.

"Mi gawson nhw' r cymhwyster ganddon ni, ac-mi aethon nhw ymlaen i ' r heddlu.

"Maen nhw wedi troi allan i fod yn heddweision da, effeithiol, ein' r peryg ydy y byddai 'r heddlu wedi colli allan ar bobl "na tasa' r rheol yma [mewn grym] yr adeg honno."

Arian hyfforddi heddlu wedi 'diflannu' '200 yn llai' o heddlu oherwydd diffyg

Dywedodd Prif Weithredwr y Coleg Heddlua, y Prif Gwnstabl Mike Cunningham, nad yw 'r ffordd mae heddweision yn cael eu hyfforddi wedi newid llawer yn yr 13 mlynedd diwethaf, ein VR lluoedd wedi dweud nad yw' N ' cyrraedd gofynion moderne yr heddlu o weithio.

"Mae' r hyfforddiant newydd wedi 'I greu drwy wrando ar gydweithwyr, ac fe gytunwyd os yw swyddogion yn gweithio ich gael gradd y dylen nhw gael eu cydnabod am hynny a 'U hyfforddi' N ' gywir.

"Mae' r rhan fwyaf o ' r lluoedd yn paratoi bin y newid yma."

Updated Date: 13 August 2019 00:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS