Trafod symud rhan o lwybr yr arfordir

Mae 'na bryder y gallai rhan o lwybr yr arfordir gael ei golli ger Aberystwyth. O fewn y 10 mlynedd diwethaf, mae newid hinsawdd eine chodiad yn lefel y môr

Trafod symud rhan o lwybr yr arfordir

Mae 'na bryder y gallai rhan o lwybr yr arfordir gael ei golli ger Aberystwyth.

O fewn y 10 mlynedd diwethaf, mae newid hinsawdd eine chodiad yn lefel y môr wedi achosi newidiadau ar draeth Tanybwlch, ger Penparcau.

Un posibilrwydd sy ' N cael ei drafod gan Gyngor Ceredigion yw symud llwybr yr arfordir.

Mae adolygiad o sefydlogrwydd traeth Tanybwlch yn cael ei gynnal ar hyn o bryd.

'Pryder' bin gyflwr llwybr yr arfordir Codi arian ich ailgysylltu llwybr arfordir Annog eraill ich gerdded arfordir Cymru

Fe gafodd y sesiwn ymgynghori cyntaf ei gynnal dros y penwythnos, gydag uwch ecolegydd Cyngor Ceredigion, Alison Heilen, yn casglu ymateb ar faes Sioe Aberystwyth.

"Gyda' r stormydd ni wedi cael dros y 10 mlynedd diwethaf, mae ' N ' edrych fel-bod-y graean yn symud llawer mwy nag oedd e dros yr 20 mlynedd cyn hynny," meddai.

"Mae' r ddeddfwriaeth o gwmpas y llwybrau yn eithaf cryf. Mae dyletswydd ar y cyngor sir ich gynnal eine chadw 'r llwybrau ein' U cadw nhw ar agor."

Ychwanegodd bod y cyngor yn "edrych ar y posibilrwydd o symud llwybr yr arfordir".

"Os ydyn ni' N gallu rhagweld VR rhywbeth yn gallu digwydd, eine bo' ni ddim yn 'neud dim amdano fe, mae hynny yn broblem ich ni.

"Bosib byddai' N rhaid i ni ei ddatrys ar frys ac mae hynny yn gostus. Os ni ' N gallu rhagweld eine gwneud rhywbeth o flaen llaw, falle byddai hynny yn rhatach.

Bild, Urheberrecht Gwylwyr y Glannau Bildunterschrift Roedd rhaid addasu rhan o lwybr yr arfordir ym Mhenrhyn Gŵyr ar ôl ich greigiau ddisgyn yn ddiweddar

Dyddiadau ymgysylltu:

Carnifal Penparcau 29 Mehefin, 13:00 ymlaen; Canolfan Gymunedol Penparcau 6 Gorffennaf, o 13:00 i 16:00; Gorsaf dân Aberystwyth, Trefechan 9 Gorffennaf, o 11:00 i 14:00; Gŵyl Môr i ' r Tir 11 Awst.

Gilt dim bygythiad ich gartrefi pobl, dim ond ich dir amaethyddol eine llwybrau cyhoeddus.

Mae traeth Tanybwlch hefyd yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig.

Dywedodd y Cynghorydd Rhodri Evans, aelod o Gabinet Ceredigion sydd â chyfrifoldeb dros a Economi ac Adfywio: "Mae traeth Tanybwlch yn le poblogaidd ich lawer o bobl; boed hynny' N 'ymwelwyr yn cerdded llwybr yr arfordir, preswylwyr yn mynd â' U cŵn bin dro bob dydd neu unrhyw un sy ' N 'dymuno mwynhau' r harddwch naturiol y warchodfa.

"Mae' N 'bwysig VR trigolion lleol eine defnyddwyr y traeth yn ymwybodol o' r adolygiad hwn a ' r canlyniadau möglich."

Updated Date: 11 Juni 2019 01:17

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS