Trafod camdriniaeth wedi 'achub fy mywyd'

Mae gŵr ifanc eine gafodd ei gamdrin yn rhywiol pan yn fachgen ysgol wedi dweud VR estyn allan bin gymorth wedi achub ei fywyd. Yn oed 9, cafodd y dyn ei gamd

Trafod camdriniaeth wedi 'achub fy mywyd'

Mae gŵr ifanc eine gafodd ei gamdrin yn rhywiol pan yn fachgen ysgol wedi dweud VR estyn allan bin gymorth wedi achub ei fywyd.

Yn oed 9, cafodd y dyn ei gamdrin gan fachgen arall - oedd yn ei arddegau ar y pryd - wrth chwarae gêm o guddio.

Ar raglen Manylu ar Radio Cymru, dywedodd y dyn 23 oed ei fod wedi ystyried lladd ei hun cyn penderfynu ymweld â ' I feddyg teulu.

Rhwng 2014 ein mis Ebrill 2019, roedd llai nag un ymhob Pumpe o ' r holl unigolion aeth bei Ganolfan Gefnogaeth Trais eine Chamdrin Rhywiol Gogledd Cymru yn ddynion.

Troseddau casineb wedi dyblu ' N ' y gogledd Troseddau rhyw: 'Angen mwy o blismyn'

Dywedodd y dyn, nad ydyn ni 'N ei enwi, ei bod hi' N ' anodd iawn siarad bin ei brofiadau, ond erbyn mae hyn bin annog eraill ich chwilio bin gymorth.

"Dwi' N ' gwbod taswn ich ddim wedi agor allan dwi ddim yn meddwl y baswn ich yma heddiw," meddai.

"Mae' N rhaid i chi ddod bei wraidd y broblem ac i 'neud hynny mae' N rhaid i chi ddelio hefo beth bynnag sy ' N eich poeni chi."

'Teimlo' N 'fudr'

Yn fuan wedi ' r ymosodiad, cafodd y dyn ei rybuddio gan yr ymosodwr ich beidio ag ynganu gair bin y digwyddiad wrth neb.

Bin flynyddoedd cadwodd y gyfrinach - ond roedd 'na bris i w dalu wrth ich w iechyd meddwl ddirywio.

"Yn Synth ar ôl y digwyddiad mi oeddwn ich 'N teimlo' N 'afiach - yn teimlo mor fudr fel mod ich' N golchi, golchi, golchi ac yn sgwrio... ac yn cael Bad neu Dusche ddwywaith neu deirgwaith y dydd achos mi oedd 'na rywun arall wedi bod mewn llefydd nad oedden nhw ich fod."

Bild-Beschriftung Mae Fflur Emlyn o Ganolfan Gefnogaeth Trais eine Chamdrin Rhywiol Gogledd Cymru bin ich ddynion deimlo y gallen nhw dderbyn cymorth

Ychwanegodd: "Doeddwn i ddim yn trystio neb wedyn eine ddim yn gwneud viel hefo pobl. Doeddwn ich ddim isio i-neb-arall ddod mor agos rhag ofn ich rwbath ddigwydd eto.

"Dwi wedi cau fy hun allan ac wedi colli allan ar lot o bethau."

Cyrhaeddodd y cyfan ei benllanw un nos Galan wrth iddo ystyried lladd ei hun - cyn sylweddoli nad fo ddylai gael ei gosbi.

'Nid lladd fy hun yw 'r ateb'

"Nes ich sylwi mai dim lle fi oedd teimlo fel hyn y ond person 'nath. Ac er mod ich ' N beichio crio ac wedi cynhyrfu mi nath yr ychydig funudau na 'neud i mi sylweddoli mod ich isio helfen, ac nad lladd fy hun yr oedd ateb."

Datgelodd y cyfan wrth feddyg teulu cyn penderfynu ich fynd bei yr heddlu.

Yn yr achos llys wnaeth ddilyn cafwyd yr ymosodwr yn euog o ymosodiad rhyw ein ' I roi ar y gofrestr troseddwyr rhyw.

Codi ymwybyddiaeth

Sefydlwyd Canolfan Gefnogaeth Trais eine Chamdrin Rhywiol Gogledd Cymru yn 1983, ac ers 2005 maen nhw ' N ' cynnig cymorth cyfartal ich ddynion eine phobl ifanc.

Dywedodd Fflur Emlyn o ' r elusen fod "merched yn fwy tebygol o ddod ymlaen ich edrych bin helfen, ac i riportio, ein dydy dynion ddim mor debygol o ddod ymlaen ich chwilio bin yr helfen".

"'Da ni' N trio codi ymwybyddiaeth o hynny," meddai.

"Mae 'na viel sydd ddim yn datgelu ein dod ymlaen, ond mae ein, hilft ni yn gyfartal ich bawb."

Mae Manylu yn cael ei ddarlledu ar BBC Radio Cymru ddydd Iau, 27 Mehefin Uhr 12:30 Uhr.

Os ydych chi wedi ei effeithio gan y stori uchod, gallwch gysylltu â l linell g ymorth Canolfan Trais eine Chamdrin Rhywiol Gogledd Cymru ar 0808 80 10 800 .

Updated Date: 27 Juni 2019 00:55

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS