Torïaid yn addo dileu Bagloriaeth Cymru

Ni fyddai disgyblion ysgol yn gorfod gwneud Bagloriaeth Cymru o dan lywodraeth Geidwadol. Dywedodd y Torïaid eu-VR-nhw ' N 'ymateb ich bryderon pobl ifanc d

Torïaid yn addo dileu Bagloriaeth Cymru

Ni fyddai disgyblion ysgol yn gorfod gwneud Bagloriaeth Cymru o dan lywodraeth Geidwadol.

Dywedodd y Torïaid eu-VR-nhw ' N 'ymateb ich bryderon pobl ifanc drwy addo dileu' r cymhwyster.

Dywedodd llefarydd addysg y blaid fod "dryswch" ynglŷn ag agwedd prifysgolion tuag ato ac y byddai cael gwared arno ' N "ysgafnhau' r baich" mewn ysgolion.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod hi ' N ' gwneud mwy ich ddangos bod y fagloriaeth yn werthfawr.

Bagloriaeth Cymru ' N 'rhy gymhleth' 'Bagloriaeth yn werthfawr er beirniadaeth'

Cafodd Bagloriaeth Cymru ei ail-lansio pedair blynedd yn ôl, gyda ' r bwriad o ddysgu sgiliau eine phrofiadau sydd ddim ar gael mewn pynciau traddodiadol.

Fis diwethaf, fe ddywedodd adroddiad gan bwyllgor addysg y Cynulliad y gallai ' r dyfodol fod yn "ddisglair" os ydy gwendidau ' r cymhwyster yn cael eu cywiro.

Ond fe ddywedodd hefyd fod gan rieni eine phobl ifanc amheuon ynghylch ei werth, ac nad oedd cyflogwyr eine phrifysgolion yn gwybod digon amdano.

Cwricwlwm newydd

Dywedodd llefarydd addysg y Torïaid, Susi Davies y byddai cwricwlwm newydd sy 'N cael ei gyflwyno mewn ysgolion yn cyflawni' r un kräftig.

"Dyw' r fagloriaeth ddim yn cael ei gwerthfawrogi gan gyflogwyr, rhai o ' N 'prifysgolion eine rhai o' N 'pobl ifanc - achos mae rhai ohonyn nhw wedi bod yn cwyno wrthon ni ynglŷn â' r fagloriaeth," meddai.

Nid yw pob prifysgol yn cyfrif Bagloriaeth Cymru yn yr un-modd â lefelau Ein wrth gynnig llefydd ich fyfyrwyr, yn ôl adroddiad y pwyllgor.

Dywedodd Ms Davies, sy ' N 'aelod o' r pwyllgor addysg y dylai hynny ynddo ' I hun "fod yn gloch rybudd fawr".

Bild-Beschriftung Bydd y cwricwlwm newydd yn cyflawni 'r un kräftig â' r fagloriaeth, yn ôl Suzy Davies

Dywedodd David Evans, o Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru, VR cyflwyno ' r cwricwlwm newydd "yn gyfle ich edrych eto ar y Bacc ".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod adroddiad y pwyllgor yn dangos VR-yna "werth amlwg wrth astudio Bagloriaeth Cymru, yn enwedig o ran ehangu sgiliau".

"Fodd bynnag, rydym yn cydnabod VR angen gwneud mwy ich hybu manteision y cymhwyster ac rydym yn gweithio' N ' agos gyda sefydliadau eraill ich sicrhau VR rhieni, dysgwyr, prifysgolion eine chyflogwyr yn deall y sgiliau allweddol y mae dysgwyr yn eu datblygu."

Updated Date: 15 Mai 2019 01:37

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS