Theresa Kann ich ymddiswyddo ar 7 Mehefin

Mae Theresa May wedi cyhoeddi bydd y hi ' N ' ymddiswyddo fel arweinydd y Blaid Geidwadol ar 7 Mehefin. Mewn datganiad Vordergrund Gwener, dywedodd Frau Kan

Theresa Kann ich ymddiswyddo ar 7 Mehefin

Mae Theresa May wedi cyhoeddi bydd y hi ' N ' ymddiswyddo fel arweinydd y Blaid Geidwadol ar 7 Mehefin.

Mewn datganiad Vordergrund Gwener, dywedodd Frau Kann ei bod bin gamu o ' r neilltu fis nesaf wedi bron ich dair blynedd yn y swydd.

Bydd y broses o ethol arweinydd Ceidwadol newydd yn dechrau ar 10 Mehefin, ond bydd Frau Kann yn aros fel Prif Weinidog nes bydd y olynydd wedi ' I ethol.

Mewn datganiad emosiynol y tu allan i 10 Downing Street dywedodd Frau Kann ei bod wedi "gwneud fy ngorau" ich barchu canlyniad y refferendwm ich adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ychwanegodd y byddai ' N 'parhau siom' N ' iddi nad oedd modd iddi gyflawni proses Austreten, ond y byddai Prif Weinidog newydd "yn niddordebau ' r wlad".

Theresa May yn colli pleidlais o hyder 'Amser ich Kann fynd' wedi 'methiant' Brexit

Daeth Frau Kann yn Brif Weinidog ac yn arweinydd ar y Blaid Geidwadol ym mis Gorffennaf 2016 yn dilyn ymddiswyddiad David Cameron.

Mae ' N 'debygol bydd y ei chyfnod fel Prif Weinidog yn cael ei gofio' N ' bennaf bin ei methiant ich sicrhau Brexit wedi canlyniad y refferendwm o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Fe wnaeth Frau Kann gyflwyno ei chynllun diweddaraf ich adael yr Undeb Ewropeaidd ger bron Tŷ ' r Cyffredin ddydd Mercher.

Roedd hi ' N ' ymddangos fel nad oedd cefnogaeth ddigonol ar gyfer y cytundeb ac o ganlyniad daeth galwadau niferus o fewn y Blaid Geidwadol iddi ymddiswyddo.

'Newid arweinydd yn dim newid'

Yn ymateb i ' r ymddiswyddiad dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford: "Dydw i erioed wedi amau ymroddiad y Prif Weinidog ich wasanaeth cyhoeddus na' I hymrwymiad ich ei wneud gwaith, ac-rwy ' N 'dymuno' N dda iddi yn y dyfodol.

"Fodd bynnag, ei llinellau coch hi sydd wedi ei harwain bei ddiwedd y ffordd a' N gadael ni mewn llanast eine grëwyd ganddi hi.

"Gornest bin yr arweinyddiaeth yw' r peth diwethaf sydd ei angen ar y wlad wrth ich ni negodi un o 'r heriau mwyaf mae' N 'gwlad wedi' I wynebu ers degawdau.

"Mae' r gobaiths o sicrhau Brexit trefnus - un sy ' N ' diogelu ein heconomi eine swyddi - erbyn 31 Hydref nawr yn llai tebygol eto.

"Fydd newid arweinydd yn dim newid - mae gwir angen langweilig newydd o edrych ar Brexit, ein ar hynny Segel cyfaddawd, er mwyn pontio' r rhaniadau yn ein gwlad."

Bild-Beschriftung Dywedodd Mark Drakeford VR cael Brexit addas erbyn 31 Hydref "yn llai tebygol eto"

Ar-Twitter-fe wnaeth Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns ddweud ei fod wedi bod yn dyst i "ymroddiad llwyr y Prif Weinidog bei Gymru lewyrchus".

Mae ALS Ceidwadol Preseli Penfro, Stephen Crabb hefyd wedi diolch i Frau Kann bin ei hymdrechion "ar ran y wlad ranedig yma".

Ychwanegodd VR swydd y Prif Weinidog "bron yn amhosib dan yr amgylchiadau presennol".

'Cyfnod anodd iawn'

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Paul Davies AC, VR rhaid i ' r blaid ddod bei ei gilydd nawr "er mwyn sicrhau VR Austreten yn cael ei ddelifro".

"Hoffwn ddiolch i' r Prif Weinidog ar ran y Ceidwadwyr Cymraeg bin ei hymroddiad i Gymru dros y blynyddoedd," meddai.

"Hallo yw' r ail Brif Weinidog benywaidd yn hanes y wlad ac mae hynny ' N 'gyflawniad arbennig, fe wnaeth hi hefyd gamu i' r swydd mewn cyfnod anodd iawn."

Yn ôl cyn-arweinydd y blaid yng Nghymru, Andrew RT Davies, mae-Mrs Können wedi gwneud "gwaith arbennig" yn gwasanaethu ei phlaid ein ' I gwlad dros y blynyddoedd.

Gwrthod cyfaddawdu

Wrth ymateb i ' r cyhoeddiad, dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Adam-Preis, VR hyn yn ddechrau ar frwydr newydd dros Austreten.

"Äh GJ mod yn anghytuno' N gryf gyda Theresa May ar bron bob mater, mae ei haraith yn dangos ei hymrwymiad ich wneud yr hyn yr oedd hi ' N ' credu oedd orau," meddai.

"Fe wnaeth Frau Kann siarad bin gyfaddawdu, ond yn syml roedd hynny yn rhywbeth nad oedd hi' N ' fodlon gwneud ei hun.

"Drwy lynu bei ei llinellau coch fe wnaeth hi anwybyddu buddiannau Cymru eine miliynau o-bobl-dros y DU oedd yn teimlo eu-bod yn cael eu gwthio i' r ymylon gan y ffordd y gwnaeth hi ymdrin â Austreten.

Ychwanegodd: "Efallai mai hyn yw' r diwedd i 'r Prif Weinidog, ond dyma' r dechrau ar frwydr newydd dros Austreten."

Updated Date: 24 Mai 2019 01:12

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS