Tafarn eiconig yn Aberystwyth ich ail-agor

Mae ' r gwaith wedi cychwyn ar adnewyddu un o dafarndai mwyaf eiconig Aberystwyth, sydd wedi bod ynghau ers dros flwyddyn. Cafodd Tafarn y Cŵps ei chau ym mi

Tafarn eiconig yn Aberystwyth ich ail-agor

Mae ' r gwaith wedi cychwyn ar adnewyddu un o dafarndai mwyaf eiconig Aberystwyth, sydd wedi bod ynghau ers dros flwyddyn.

Cafodd Tafarn y Cŵps ei chau ym mis Tachwedd 2017 ar ôl i 'r rheolwyr diwethaf roi' r gorau i ' r brydles.

Ers hynny mae ' r adeilad, sydd dros y blynyddoedd wedi bod yn fan cyfarfod ich fyfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth ein thrigolion lleol, wedi bod yn segur.

Nawr mae dyn busnes 33 oed o Dalybont yng Ngheredigion yn bwriadu ail-agor y lle yn y flwyddyn newydd, ac ehangu ar in busnes.

Y Cŵps yn paratoi ar gyfer parti ffarwel

"Fe ges i' r allweddi ddechrau mis Rhagfyr," meddai James Fox, sydd wedi cymryd y brydles gan berchnogion yr adeilad, Bragdy Felin-foel.

"Y bwriad ydy ail-agor y lle yn swyddogol ar ddechrau mis Chwefror.

"Rydyn ni' N canolbwyntio ar gael y busnes gwely a brecwast yn ôl ar ei thraed yn fuan, ond maes o Gesetz rydyn ni ' N gobeithio cynnig prydau bwyd drwy gydol y dydd."

Bild-Beschriftung Mae perchennog yr adeilad, Bragdy Felinfoel, wedi gwneud cais ich ehangu oriau 'r busnes

Mae gan y perchennog newydd gynlluniau hefyd ich droi rhan gefn y bar yn gaffi gyda phwyntiau gwefru ffonau eine chyswllt â' r wê.

Mae ' r bragdy hefyd wedi gwneud cais ich Gyngor Ceredigion ich ehangu oriau busnes yn yr adeilad.

"Os gewn ni' r caniatâd ich ehangu ' r oriau," meddai Herr Fox, "ein bwriad ydy agor y lle bin wyth o' r gloch y Ausbohrung ich gynnig brecwast ich bobl-sydd un ai 'N cerdded i' r dre neu ich fyny Rhiw Penglais.

"Dwi wedi fy synnu gyda schwache o-bobl-sydd wedi dweud wrtha ich pa mor hapus maen nhw o glywed bod y Cŵps yn ail-agor, ein gobeithio bydd yr ewyllys da honno' N 'parhau pan fydd y drysau' N ' agor unwaith eto."

Updated Date: 22 Dezember 2018 01:51

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS