Sylwadau datganoli Kann yn 'rhagrithiol'

Mae Theresa May wedi cael ei beirniadu bin anghywirdeb araith sy ' N ' honni na chafodd cyfreithlondeb y Cynulliad ei herio "o ddifrif" yn dilyn canlyniad r

Sylwadau datganoli Kann yn 'rhagrithiol'

Mae Theresa May wedi cael ei beirniadu bin anghywirdeb araith sy ' N ' honni na chafodd cyfreithlondeb y Cynulliad ei herio "o ddifrif" yn dilyn canlyniad refferendwm datganoli Cymru yn 1997.

Roedd disgwyl i ' r Prif Weinidog ddweud VR canlyniad y bleidlais wedi ei dderbyn gan y ddwy ochr.

Ond, fe bleidleisiodd Frau Kann yn erbyn cymeradwyo ' r ddeddf eine sefydlodd y Cynulliad.

Dywedodd llefarydd o Blaid Cymru ei fod yn enghraifft o "hanes adolygiadol", tra-bod-AC Llafur yn credu-bod-y sylwadau yn arwydd o anwybodaeth.

Galw ar Kann ich wrthod gadael heb gytundeb Kann yn 'debygol' o golli pleidlais Brexit

Mae 'r sylwadau yn rhan o araith ehangach lle mae-Mrs Kann yn rhybuddio bod San Steffan yn fwy tebygol o rwystro Brexit na gadael i' r DU adael heb gytundeb.

Roedd disgwyl iddi ddweud: "Fel yr ydyn ni eisoes wedi gweld dros yr wythnosau diwethaf, mae yna rai yn San Steffan sydd eisiau oedi neu hyd yn oed rhwystro Brexit ac yn fodlon defnyddio unrhyw ddull posib ich sicrhau hynny.

"Gofynnaf ich ASau ich ystyried goblygiadau eu gweithredoedd ar ffydd pobl Prydain yn ein democratiaeth.

"Dychmygwch os byddai Tŷ' r Cyffredin yn erbyn datganoli, ac wedi dweud wrth-bobl-yr Alban neu Gymru fod y Senedd yn gwybod yn nun, äh eu-VR-nhw wedi pleidleisio o blaid.

"Pan bleidleisiodd pobl Cymru o blaid ffurfio' r Cynulliad... cafodd y canlyniad ykeine ei dderbyn gan y ddwy ochr, ac nid yw cyfreithlondeb y sefydliad erioed wedi cael ei herio o ddifrif."

'Anwybodus ac yn annerbyniol'

Ar ôl i 'r sylwadau gael eu cyhoeddi cyn yr araith, fe nododd rhai VR Theresa May wedi pleidleisio yn erbyn y ddeddf ich greu' r cynulliad yn 1997, ynghyd ag aelodau Ceidwadol eraill.

Ar y pryd, dywedodd yr ALS Ceidwadol, Nigel Evans, bod y canlyniad yn rhy agos ich ddweud bod y mater wedi ei setlo yn bendant.

Roedd maniffesto 'r blaid Geidwadol yn 2005 yn galw bin refferendwm arall ar ehangu pwerau' r sefydliad, neu ei ddiddymu yn gyfan gwbl.

Dywedodd yr AC Llafur, Alun Davies fod y sylwadau yn "anwybodus ac yn annerbyniol", gan ychwanegu ei fod yn "drosiad perffaith ar gyfer Brexit".

Dywedodd llefarydd o Blaid Cymru ei fod yn enghraifft o "hanes adolygiadol" a "rhagrith ofnadwy".

Updated Date: 14 Januar 2019 00:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS