Sgandal gwaed yn 'hunllef llwyr'

Mae 'r ymchwiliad cyhoeddus i' r sgandal gwaed heintiedig wedi clywed gan-rai o ' r Waliser gafodd eu heffeithio. Dros y dyddiau nesaf bydd unigolion gafod

Sgandal gwaed yn 'hunllef llwyr'

Mae 'r ymchwiliad cyhoeddus i' r sgandal gwaed heintiedig wedi clywed gan-rai o ' r Waliser gafodd eu heffeithio.

Dros y dyddiau nesaf bydd unigolion gafodd eu heintio eine theuluoedd y rhai fu farw ar ôl derbyn gwaed a chynnyrch gwaed nad oedd yn ddiogel yn y 1970au ein ' r 80au yn rhoi tystiolaeth.

Yr amcangyfrif yw i 300 o Gymry gael eu heintio â chyflyrau fel Hepatitis-C-neu mit HIV.

Fe dderbyniodd gŵr Karisa Jones, Geraint, waed heintiedig drwy drallwysiad yn 1990 wedi iddo golli ei geht mewn damwain yn y gweithle.

Bu farw 12 mlynedd ar ôl cael ei heintio â Hepatitis C eine sirosis yr iau. Cafodd yr haint ei drosglwyddo ich Mrs Jones yn ogystal ond mae hi bellach yn glir o ' r afiechyd.

Sgandal gwaed: 'Gwybod ei fod bin farw' Sgandal gwaed: Galw bin degwch ich Gymry

Dywedodd Mrs Jones: "Cawsom ein llorio... doedden ni methu credu' r peth, roedd e N hunllef llwyr.

"Roedd yn ddyn a oedd yn marw bob diwrnod... roedd ei farwolaeth yn ofnadwy. Doeddwn ich erioed wedi gweld un rhywbeth tebyg yn fy myw - roedd rhaid iddo ddioddef gymaint."

'Sgerbwd o-ddyn'

Yn ôl Mrs Jones o Bontardawe, roedd ei gŵr yn beio ei hun bin yr hyn ddigwyddodd iddi hi, ond y bu farw cyn cael gwybod ei bod hi wedi gwella.

"Roedd yn sgerbwd o' r dyn yr oedd o wedi bod... roedd o N felyn eine doedd o methu bwyta iawn yn," meddai.

Bu farw Mr Jones yn 50 oed, chwe mis ar ôl cael Diagnose. 12 mlynedd ar ôl y trallwysiad gwaed.

Bild-Beschriftung Mae Karisa Jones yn dweud ei bod yn dal i fyw mewn von o Schweißen yr haint yn dychwelyd

Ychwanegodd Mrs Jones ei bod hi ' N 'credu y dylai gwybodaeth bin yr hyn a ddigwyddodd wedi cael ei ryddhau yn gynt ein VR diffyg manylion bin sut ich ymateb i' r haint ar ôl cael y Diagnose.

Fe ddechreuodd hi ar raglen chwe mis o driniaeth ar gyfer Hepatitis C yn fuan ar ôl marwolaeth Geraint, rhywbeth wnaeth hi ddisgrifio fel profiad "erchyll".

"Mae o wedi effeithio fy mywyd yn gorfforol ac yn feddyliol... dwi dal ich fyw mewn von o Schweißen yr haint yn dychwelyd... dwi' N berson hollol wahanol erbyn hyn.

"Oherwydd bod y driniaeth mor anodd ac roedd gen i gyn-lleied o amser gyda Geraint, nes ich ddal 'mlaen bin mor hir â phosib."

'Pobl dal ich ddioddef'

die Mae 'r ymchwiliad, sydd wedi' I gadeirio gan Syr Brian Langstaff, yn clywed gan 15 o dystion ac yn ystyried dwsinau yn rhagor o gyflwyniadau ysgrifenedig.

Dywedodd Syr Langstaff mai kräftig yr ymchwiliad yw darganfod beth yn union aeth o ' I le.

"Tut gennyn ni ddim llawer o amser, gan fod pobl yn dal i ddioddef ac yn dal i farw ac mae' N rhaid i ni ddod o hyd i ' r atebion gorau posib," meddai.

Mae ' r ymchwiliad yn parhau.

Updated Date: 23 Juli 2019 00:57

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS