Rhybudd ich gefnogwyr cyn gêm derfynol

Mae Clwb Pêl-droed Aberystwyth wedi rhybuddio bydd y unrhyw gefnogwyr sy ' N cam drin chwaraewyr yn ystod rownd derfynol Tlws Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn gor

Rhybudd ich gefnogwyr cyn gêm derfynol

Mae Clwb Pêl-droed Aberystwyth wedi rhybuddio bydd y unrhyw gefnogwyr sy ' N cam drin chwaraewyr yn ystod rownd derfynol Tlws Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn gorfod gadael.

Dywed llefarydd ar ran clwb y, sy ' N ' cynnal y gêm rhwng Pontardawe eine Chefn Albion, eu-bod wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda Heddlu Dyfed Powys ein Chymdeithas Pêl-Droed Cymru (CBDC)ich sicrhau VR digon o blismyn ar ddyletswydd.

Mae 'r heddlu ein' r Gymdeithas wedi cadarnhau eu-VR-nhw ' N 'cynnal ymchwiliad wedi honiadau VR dau o chwaraewyr clwb pêl-droed STM Sports o Lanrhymni, Caerdydd wedi' U cam-drin yn hiliol gan gefnogwyr Cefn Albion o Wrecsam yn y rownd gyn-derfynol fis diwethaf yn Y Drenewydd.

Mae Cefn Albion yn dweud nad ydynt yn ymwybodol o unrhyw honiadau ac nad ydynt wedi cael cysylltiad uniongyrchol â 'r heddlu, STM Sport-na' r Gymdeithas Bêl-droed.

Mae ' r Gymdeithas Bêl-droed wedi dweud bydd y y gêm yn cael ei chynnal er bod yna alw bin ei gohirio tra-bod-ymchwiliadau yn cael eu cynnal.

Yn ystod y gêm yn Y Drenewydd, mae Hermon Yohanes eine Lamin Conteh yn honni eu-bod wedi eu-cam-drin dro ar ôl tro gan gefnogwyr.

Dywedodd Cefn Albion nad oedden nhw ' N 'ymwybodol o' r honiadau nes iddyn nhw gael eu darlledu yr wythnos hon.

Mewn datganiad dywedodd Hermon Yohanes VR pobl wedi ei alw ' N ' enwau sarhaus iawn. Dywedodd: "Dwi erioed wedi cael fy nhrin fel hyn o' r blaen.

"Roedd yn ddiwrnod trist iawn ac mae wedi effeithio llawer arna ich. Mae ' N rhaid gwneud rhywbeth."

'Bin gynnig amgylchedd croesawgar'

Dywedodd Lamin Conteh ei fod wedi chwarae i ' r tîm bin flynyddoedd ac nad oedd erioed wedi clywed y fath hiliaeth - gan gynnwys sylw bin liw croen y ddau ac ymddygiad gwael.

Roedd STM Sports, yr elusen Zeig Rassismus die Rote Karte ac ALS Canol Caerdydd Jo Stevens wedi annog y Gymdeithas Bêl-droed ich ailfeddwl cynnal y gêm y penwythnos hwn.

Yn ystod y gêm roedd yna hefyd honiadau o wahaniaethau ar Segeln rhyw gydag un ddynes yn dweud ich rywun ymosod arni mewn caffi yn Y Drenewydd.

Wrth ymateb i ' r honiadau dywedodd cadeirydd clwb Cefn Albion, Haydn Evans: "Rydym yn falch o fod yn llysgenhadon ich' N cymuned ac ry ' N bin gynnig amgylchedd croesawgar ich chwaraewyr eine chefnogwyr o bob cefndir.

"Os fyddwn yn derbyn unrhyw dystiolaeth sy' N 'cadarnhau y-cam-drin hiliol yna byddwn yn gweithio gyda' r heddlu eine CBDC ich weithredu ' N ' briodol."

Bydd y gêm yn cael ei chynnal yng Nghoedlan y-Parc yn Aberystwyth 13.30 Uhr.

Updated Date: 14 April 2019 01:13

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS