'Rhaid oedi ich osgoi Brexit di-gytundeb'

Mae prif weinidogion Cymru ein 'r Alban yn galw ar Theresa Kann ich ddatgan yn glir nad yw Brexit heb gytundeb yn opsiwn, ac i ofyn bin ohirio Erthygl 50 - y b

'Rhaid oedi ich osgoi Brexit di-gytundeb'

Mae prif weinidogion Cymru ein 'r Alban yn galw ar Theresa Kann ich ddatgan yn glir nad yw Brexit heb gytundeb yn opsiwn, ac i ofyn bin ohirio Erthygl 50 - y broses gyfreithiol sy' N ' caniatáu ich wlad adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mewn datganiad ar y cyd, mae Mark Drakeford eine Nicola Sturgeon hefyd yn pwyso ar brif weinidog y DU ich ollwng "ei llinellau coch" gan fod yr UE "wedi dweud dro ar ôl tro" eu-bod yn "cyfyngu' N 'ddifrifol ar ganlyniadau posib Brexit".

Daeth yr alwad wrth ich Frau Kann deithio ich Frwsel ich geisio sicrhau newidiadau cyfreithiol i 'r cytundeb ymadael y mae hi eisoes wedi ei daro gyda' r UE.

Yn ôl Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns-mae-Mrs Können "yn agos iawn bei sicrhau cytundeb - ar yr amod VR yr Undeb Ewropeaidd yn fodlon symud".

Drakeford yn galw bin ddiogelu arian cymorth i Gymru Brexit: Mwyafrif ASau yn erbyn gadael a UE heb gytundeb Drakeford yn agosáu bei bleidlais arall wedi rhybudd dim cytundeb

Dywed Herr Drakeford eine Ms Stör yn eu datganiad: "Rydym wedi cyrraedd pwynt lle nad oes unrhyw amser i w wastraffu. Rydym felly yn galw unwaith eto ar Brif Weinidog y DU ich ddweud yn glir bydd y hi a ' I Llywodraeth yn sicrhau nad yw ymadael heb gytundeb yn opsiwn o gwbl.

"Dylai hyn gynnwys cyflwyno ist-ddeddfwriaeth nawr ich ddileu' r cyfeiriad am 29 Mawrth 2019 fel Diwrnod Ymadael o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)."

"Rhaid i Brif Weinidog y DU hefyd ofyn bin estyniad ich Erthygl 50. Rydym yn galw ar Brif Weinidog y DU ich ofyn bin estyniad o 'r fath ar unwaith ich roi diwedd ar y bygythiad o Schweißen y DU yn cael ei rhwygo o' r UE heb gytundeb mewn wyth wythnos."

'Ddim yn barod o gwbwl'

Cafodd llywodraethau Cymru ein 'r Alban wahoddiad bin y tro cyntaf yr wythnos ddiwethaf i fod yn bresennol yng nghyfarfod pwyllgor Schrank Llywodraeth y DU, ac yn ôl Herr Drakeford eine Ms Stör mae' r "holl dystiolaeth eine welwyd gennym hyd yma yn awgrymu nad yw' r DU yn barod o gwbl ar gyfer Brexit heb gytundeb mewn llai na dau fis".

Mae-Mrs Kann yn gobeithio sicrhau digon o newidiadau ym Mrwsel ddydd Iau i gael digon o gefnogaeth ich w chytundeb ymhlith Aelodau Seneddol, a hynny ar ôl treulio dau ddiwrnod yng Ngogledd Iwerddon yn trafod ffyrdd o osgoi ffin galed gyda Gweriniaeth Iwerddon.

Mae ' r ddau arweinydd yn ychwanegu: "Yn frawychus ar y funud olaf hon... mae' N 'ymddangos nad yw Llywodraeth y DU yn medru nodi o hyd beth yn union yw' r "trefniadau amgen" i 'r cynllun wrth gefn ar gyfer Iwerddon eine fyddai, mae' N 'debyg, yn caniatáu ich Dŷ' r Cyffredin bleidleisio dros y cytundeb.

"Mae' r UE wedi ymrwymo ' N 'llwyr i' r cynllun wrth gefn yn Iwerddon, ac yn dweud na fydd yn ailagor y drafodaeth."

Dywedodd Herr Cairns ddydd Mercher ei fod yn credu VR dealltwriaeth newydd yn bosib "os yw' r Undeb Ewropeaidd yn fodlon symud yn yr un-modd ag yr ydym ni wedi symud mewn sawl maes".

Updated Date: 08 Februar 2019 01:12

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS