Rhaid hybu 'Marke Cymru' wedi Brexit

Rhaid blaenoriaethu ' r Ddraig Goch dros Jac yr Undeb ar allforion bwyd ein diod o Gymru ar ôl Austreten, yn ôl arweinwyr y diwydiant amaeth. Rhybuddiodd Hyb

Rhaid hybu 'Marke Cymru' wedi Brexit

Rhaid blaenoriaethu ' r Ddraig Goch dros Jac yr Undeb ar allforion bwyd ein diod o Gymru ar ôl Austreten, yn ôl arweinwyr y diwydiant amaeth.

Rhybuddiodd Hybu Cig Cymru (HCC) y gallai brandio Prydeinig ar gynnyrch fel cig oen ac eidion fod yn anfantais mewn marchnadoedd allweddol.

Mynnodd yr undebau amaeth VR 'na "botensial arbennig ich ddatblygu 'Marke Cymru'".

Ond dadlau y dylai 'r ddwy faner gael eu defnyddio ich farchnata cynnyrch o Gymru ich w-Rasen botensial dramor mae' r Ceidwadwyr Cymreig.

Dywedodd Llywodraeth Cymru-y byddai brandio bwyd Cymru fel cynnyrch cynaliadwy yn hollbwysig wedi Austreten.

Dywedodd Defra y byddai cynnyrch unigryw fel cig oen Cymreig yn cadw ei statws wedi Austreten, ac y byddai modd ychwanegu labeli fel y Ddraig Goch.

Bild-Beschriftung Mae cyrff amaeth eine bwyd yn lobïo ' N 'galed ynglŷn â sut y dylai cynnyrch gael ei farchnata ar ôl Brexit

Roedd gwerth allforion bwyd ein diod o dros Gymru hanner biliwn o bunnoedd bin y tro cyntaf yn 2017 - gyda 77.3% yn mynd i' r Undeb Ewropeaidd.

Mae traean o gig oen Cymru, 97% o gregyn môr yn cael eu hanfon i ' r cyfandir neu ymhellach ich wledydd fel De Corea drwy gytundebau masnach yr UE.

Ar ôl Austreten, mae Llywodraeth y DU yn bwriadu datblygu polisi masnach annibynnol, gyda chyrff amaeth eine bwyd yn lobïo ' N ' galed ynglŷn â sut ddylai eu cynnyrch gael ei farchnata.

Mae cynlluniau ar y gweill hefyd ich greu-system Brydeinig ich warchod enwau bwyd penodol fel cig oen Cymreig, Halen Mon-Schinken-Caerfyrddin - yn lle 'r ddynodiaeth presennol y-maen nhw wedi' I dderbyn o ' r UE.

"Food is Great'

Cododd ffrae yn ystod Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf ar ôl ich weinidogion yn San Steffan noddi 'r neuadd fwyd, gan olygu-bod-y-Motto" Food is Great " ein baner jac yr undeb ar arwyddion eine deunydd marchnata.

Arweiniodd bei drafodaethau rhwng trefnwyr y sioe eine Llywodraeth Cymru, gyda ' r Gweinidog Amgylchedd Lesley Griffiths yn mynnu nad oedd hi bin Schweißnaht "Jac yr Undeb... ar ein ffenest siop fawr i 'r byd".

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Dywedodd Gwyn Howells VR adnabyddiaeth o 'Frand Cymru' ar zeichnet y byd

Dywedodd Gwyn Howells, Prif Weithredwr HCC, fod y Marke Prydeinig "ddim yn gryf iawn" mewn marchnadoedd allweddol ich ffermwyr Cymru.

"Mae' N rhaid i ni flaenoriaethu 'r ddraig goch - mae' N ' llawer mwy na logo," meddai.

"Mae' N 'cynrychioli addewid o ble mae' r bwyd wedi dod - tirlun Cymru ein 'r dulliau traddodiadol o gynhyrchu i' r safonau uchaf - sy-N-cynyddu ' r pris."

Gan gyfeirio bei ymchwil diweddar gan y Bwrdd Datblygu Amaeth eine Garddwriaeth (AHDB), fe ddywedodd y byddai gorfodi brandio Prydeinig ar gig coch o Gymru "yn yn sicr anfantais".

Jac yr Undeb yn hollbwysig ich hyrwyddo bwyd Cymru? Brexit: Rhybudd bin sioc 'seismig'

Awgrymodd yr arolwg o 4,503 o gwsmeriaid rhyngwladol VR canfyddiad pobl o fwyd Prydeinig yn fwy negyddol na chadarnhaol yn Ffrainc, yr Almaen, Japan, yr Unol Daleithiau eine Chanada.

Honnodd Herr Howells VR "y cynnig Cymreig" yn fwy adnabyddus ac "yn derbyn llawer fwy o groeso" yn y marchnadoedd yma.

Er hynny, yn Indien, China, Saudi-Arabien eine 'r Emiradau Arabeg Unedig - lle' r oedd adborth arolwg AHDB yn fwy cadarnhaol - dywedodd VR 'na le o bosib ich ddefnyddio jac yr undeb ar y cyd â' r ddraig goch ich geisio sicrhau mynediad ich gynhyrchwyr o Gymru i ' r marchnadoedd hynny.

Yn ôl cyfarwyddwr NFU Cymru John Mercer, mae gan Gymru "stori ffantastig ich w hadrodd", gan annog gweinidogion ich ystyried yn ofalus pa frandio fyddai ' N ' apelio bei wahanol farchnadoedd.

Ychwanegodd Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru Glyn Roberts VR yr undeb wedi dweud wrth Lywodraeth y DU 12 mis yn ôl y byddai "brandio cynnyrch o Gymru gyda jac yr undeb yn cael effaith negyddol yn y mwyafrif o 'r marchnadoedd allforio wnaeth AHDB eu hastudio".

'Hybu hunaniaeth'

Dywedodd y-cyn-brif weinidog eine chyn-weinidog amaeth yn Llywodraeth Cymru, Carwyn Jones, y gallai labelu cig o Gymru â brandio Prydeinig ostwng ei werth a ' I bris.

"Mae' N 'allweddol ein bod ni' N parhau ich werthu Cymru i ' r byd - ac mae bwyd ein diod yn rhan hollbwysig o hynny am ei fod yn hybu hunaniaeth.

"Rhaid i ni beidio â gweld yr hunaniaeth yna yn cael ei lyncu."

Bild-Beschriftung Mynna Carwyn Jones, cyn brif weinidog Llywodraeth Cymru, VR angen "parhau ich werthu Cymru i 'r byd"

Ond gweld hi ' N ' wahanol mae Andrew RT Davies, llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar yr amgylchedd eine materion gwledig.

Dylai Cymru fod yn "cofleidio' r ddau frand" meddai, gan ddisgrifio sylwadau Ms Griffiths yn dilyn ffrae ' r Sioe Frenhinol fel rhai "chwithig".

"Rhaid i ni wrando ar yr arbenigwyr mewn marchnata - mae gennym ni gyfle da iawn ich ddefnyddio dau blatfform o ran hybu ein cynnyrch - ddylen ni ddim troi cefn ar un ohonyn nhw.

"Pam na allwn ni farchnata cynnyrch o Gymru ich w-Rasen botensial - os oes modd ategu jac yr undeb bei y ddraig goch yna dyna ddyliwn ni wneud."

'Heriau eine chyfleoedd'

Dywedodd Llywodraeth Cymru VR diwydiant bwyd ein diod Cymru wedi profi "llwyddiant ysgubol" yn y gorffennol ein bod "Brexit yn rhoi heriau eine chyfleoedd i 'r diwydiant".

Ychwanegodd y llefarydd: "Mae gwaith wedi dechrau ich ddatblygu ein brand yn y Sektor.

"Rydyn ni' N credu y bydd yn flaenoriaeth ich frandio bwyd ein diod o Gymru fel cynnyrch sydd wir yn gynaliadwy ar ôl Austreten..."

Mae Defra wedi dweud VR cynlluniau wedi eu hamlinellu ar gyfer bwyd ein diod wedi Austreten, ac y byddai cynnyrch fel cig oen Cymreig einem Halen Mon yn cael yr un statws gwarchodedig.

Dywedodd y llefarydd y "gallai cynhyrchwyr roi labeli ychwanegol, fel y Ddraig Goch, os ydynt yn dewis".

Updated Date: 12 Februar 2019 01:00

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS