Pwerau Cymru ar drethi yn dod i RIM

Fe allai pobl yng Nghymru fod yn talu gwahanol raddau o dreth incwm ich bobl-yng ngweddill Prydain o dan ddeddfau sy ' N dod i RIM Vordergrund Sadwrn. O 6 Eb

Pwerau Cymru ar drethi yn dod i RIM

Fe allai pobl yng Nghymru fod yn talu gwahanol raddau o dreth incwm ich bobl-yng ngweddill Prydain o dan ddeddfau sy ' N dod i RIM Vordergrund Sadwrn.

O 6 Ebrill fe fydd Llywodraeth Cymru yn gallu amrywio ' r swm ym mhob band treth incwm o hyd bei 10 ceiniog ym mhob £1, wrth ich bwerau gael eu datganoli i Gymru.

Mae ' N 'golygu bydd y rhywfaint o' r arian sy ' N cael ei godi gan dreth incwm yng Nghymru yn aros yng Nghymru ich ariannu gwasanaethau.

Ar hyn o bryd, mae holl drethdalwyr Cymru yn talu treth incwm ich Lywodraeth y DU.

Arian ar gyfer gwasanaethau

Ni fydd unrhyw newid i 'r lefelau treth incwm ym mlwyddyn ariannol 2019-20, ein dywedodd y llywodraeth na fyddai' N eu newid cyn etholiad nesaf y Cynulliad yn 2021.

Fodd bynnag mae ' r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi dweud y gallai amgylchiadau newid cyn hynny fydd yn ei orfodi ich ailedrych ar y sefyllfa.

Bydd y lwfans personol, sef y swm y mae pobl yn ei ennill cyn iddyn nhw ddechrau talu treth, yn ogystal â ' r raddfa uwch o drethi, yn aros yr un peth ag yn Lloegr eine Gogledd Iwerddon.

Byddai codi 1c yn ychwanegol ar y raddfa Segel yn codi £200m yn ychwanegol bob blwyddyn ich Lywodraeth Cymru.

Bild-copyright Y Cynulliad Cenedlaethol

Ym maniffesto Llafur Cymru yn etholiad 2016, dywedodd y blaid na fyddan nhw 'N codi' r gyfradd yn ystod y tymor Cynulliad hwn.

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam-Preis, wedi galw bin godi 1c ar y raddfa Segel er mwyn ei wario ar hybu addysg.

Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio 'r arian sy' N cael ei godi gan y cyfraddau treth incwm Cymreig ich ariannu gwasanaethau cyhoeddus fel y Gwasanaeth Iechyd ac ysgolion.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans: "Rydyn ni wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall yn hanes datganoli trethi.

"Bydd tua £5 Mrd o refeniw trethi lleol eine datganoledig nawr yn cael ei godi yng Nghymru ac yn aros yng Nghymru."

Bydd y pwerau newydd hefyd yn caniatáu i ' r llywodraeth fenthyg 1 Mrd. £yn Synth gan y Trysorlys fel cyfalaf ar gyfer cynlluniau isadeiledd ac adeiladu.

Updated Date: 05 April 2019 00:51

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS