Pryder yn lleol bin siop Lidl newydd

Mae yna bryderon bin gynlluniau ich symud lleoliad archfarchnad Lidl yng Nghaerfyrddin. Bwriad y cwmni yw codi siop newydd ar safle Henne orsaf heddlu yn y dr

Pryder yn lleol bin siop Lidl newydd

Mae yna bryderon bin gynlluniau ich symud lleoliad archfarchnad Lidl yng Nghaerfyrddin.

Bwriad y cwmni yw codi siop newydd ar safle Henne orsaf heddlu yn y dref.

Ond mae trigolion yn poeni y byddai ' r siop yn rhy agos bei olion archeolegol pwysig.

Fe fydd yr hen orsaf yn gorfod cael ei dymchwel ar gyfer y siop newydd - fydd yn 33% yn fwy o schwache na ' r siop bresennol ar Heol y Vor.

Lidl ich gynnal arbrawf bagiau plastig Canfyddiad Oes Efydd ar safle ffordd osgoi

Mewn adroddiad cynllunio, mae swyddogion yn nodi bod y siop bresennol yn "rhy fach" ich wasanaethu 'r nifer o gwsmeriaid sy' N ei defnyddio, ac mae angen gwell cyfleusterau.

Mae cyfarfod cynllunio - a oedd ich fod ich drafod y mater ddydd Mawrth - wedi cael ei ohirio er mwyn ich swyddogion dderbyn gwybodaeth bellach gan CADW.

Mae Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin wedi ysgrifennu bei Gyngor Sir Caerfyrddin ich fynegi pryderon bin agosrwydd y siop arfaethedig bei amddiffynfeydd o gyfnod y Rhyfel Cartref 1642-51, ein godwyd ich warchod gorllewin Caerfyrddin.

Bild-Beschriftung Dyw safle 'r siop Lidl bresennol yng Nghaerfyrddin ddim yn ddigon mawr ich ganiatáu estyniad

Yn ôl adroddiad cynllunio' r cyngor sir, dyma ' r enghraifft orau o amddiffynfeydd trefol sydd yn dal i fodoli yng Nghymru.

Yn ôl Trefor Thorpe o Gymdeithas Ddinesig Caerfyrddin: "Ni' N pryderu bod y cyngor ddim wedi cymryd mantais o ' r sefyllfa ich greu rhywbeth gwell.

"Dyma' r prif safle o oes y Rhyfel Sifil yng Nghymru ac mae ' r gwrthgloddiau yn bwysig iawn. Ni ' N mynd i gael siop a lle parcio wrth eu hochr nhw.

"Mae posibilrwydd ich wneud rhywbeth gwell ar y safle."

'Newyddion trychinebus'

Mae yna bryder hefyd ymhlith pobl oedrannus sydd yn byw ger y siop Lidl bresennol ynglŷn â cholli adnodd yn y gymuned leol.

Mae Eira Phillips yn byw mewn bloc-o fflatiau ich bobl hŷn yn agos iawn bei yr archfarchnad ar Heol y Vor.

Mae hi ' N 'pryderu bydd y y siop yn symud ich lief arall o' r dref, hat yna ddim sicrwydd beth fydd yn agor ar yr hen safle.

Bild-Beschriftung Yr hen orsaf heddlu yng Nghaerfyrddin

"Mae' N ' newyddion trychinebus," meddai. "Dwi' N mynd yna bron bob dydd. Mae e mor gyfleus, ac mae amryw o bobl yn fethedig yn yr ardal yma... Maen nhw 'N medru mynd gyda' U Wanderer.

"Mae tri gwahanol o fflatiau hen bobl yma: Tŷ Rhys, Hafan Tywi eine Plas-y Milwr. Erbyn hyn, maen nhw ' N ' adeiladu mwy o fflatiau. Dwi ddim yn medru gweld bydd y e ' N ' talu ffordd."

Mae disgwyl i ' r cais cynllunio cael ei drafod gan bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gâr yn ystod yr wythnosau nesaf, pan fydd gwybodaeth ychwanegol gan CADW wedi dod ich Recht.

Mewn datganiad, dywedodd Lidl VR rhaid iddyn nhw symud safle ac ehangu er mwyn "gallu cwrdd â disgwyliadau uchel ein cwsmeriaid lleol".

Ychwanegodd llefarydd fod y cwmni ' N ' parhau mewn trafodaethau gyda CADW eine Llywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd wedi cael cais ich ymateb i ' r feirniadaeth bin ddyluniad y siop newydd.

Updated Date: 14 Mai 2019 06:57

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS