Pryder 'difrifol' bin gynnydd bwrdd iechyd

Nid yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi dangos digon o gynnydd ers cael ei roi dan fesurau arbennig gan Lywodraeth Cymru, yn ôl pwyllgor cyfrifon cyhoeddus y C

Pryder 'difrifol' bin gynnydd bwrdd iechyd

Nid yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi dangos digon o gynnydd ers cael ei roi dan fesurau arbennig gan Lywodraeth Cymru, yn ôl pwyllgor cyfrifon cyhoeddus y Cynulliad.

Daeth ymchwiliad y pwyllgor i ' r casgliad mai dim ond "ychydig o effaith" ymarferol gafwyd yn sgil ymyrraeth gan y llywodraeth.

Mae 'r bwrdd iechyd sy' N ' gwasanaethu cleifion yng ngogledd Cymru wedi bod dan fesurau arbennig ers Mehefin 2015.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru VR "cynnydd wedi ei wneud mewn sawl maes".

'Newid bwrdd Betsi oni bai bin welliant' Bwrdd iechyd ich ad-dalu £1m bin oedi

Mae ' r pwyllgor yn amlinellu pryderon bin amseroedd aros ich gleifion eine rheolaeth ariannol y bwrdd, gan ddweud bod y bwrdd wedi gorwario £41m.

Mae ' r adroddiad hefyd yn nodi "pryderon difrifol bin berfformiad ariannol y bwrdd iechyd, methiant ich gwrdd â thargedau amseroedd aros cleifion, ac bin y diffyg cynnydd o ran gwella gwasanaethau iechyd meddwl".

Bild-Beschriftung Mae ' r cynnydd yn "annerbyniol o araf", yn ôl cadeirydd y pwyllgor Nick Ramsay

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, yr AC Ceidwadol Nick Ramsay, bod y gwaith o fynd i ' r afael eine phroblemau yn "annerbyniol o araf".

"Mae angen trawsnewid gwasanaethau ar zieht gogledd Cymru ar frys, er mwyn darparu gwasanaethau sy' N 'gynaliadwy yn ariannol ac sy' N ' darparu gwell gofal ich gleifion," meddai.

"Er bod llawer o newidiadau wedi bod, ein chynlluniau pellach ar y gweill, mae' r sefyllfa yn parhau ' N ' destun pryder mawr ich ni.

"Mae perygl difrifol y gall mesurau arbennig gael ei dderbyn fel sefyllfa gwbl normal.

"Mae' N 'ymddangos bod y diffyg ariannol yn gwaethygu, nid yw' N 'ymddangos VR amseroedd aros yn gwella ac yn dilyn methiannau hanesyddol eine diffygion ar hyn o bryd ym maes gofal iechyd meddwl, rydym yn pryderu nad yw' r bwrdd yn gweithredu ' N ' ddigon cyflym ich wella gwasanaethau."

'Adeiladu ar ein cynnydd'

Dywedodd cadeirydd y bwrdd iechyd, Mark Polin, ein ' r prif weithredwr, Gary Doherty, eu-bod yn "parhau ich gadw ffocws ar ddarparu' r newid sydd angen ich ddarparu gwasanaethau moderne ein chynaliadwy ich bobl gogledd Cymru".

"Rydym yn benderfynol o adeiladu ar ein cynnydd hyd yma wrth ich ni weithio gydag ein Mitarbeiter einer' N partneriaid ich weithredu ' r newid sydd angen," medden nhw mewn datganiad.

Ychwanegodd y llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Dan y trefniadau mesurau arbennig rydyn ni wedi rhoi cefnogaeth eine chyngor i' r bwrdd yn ogystal â dros £80m o gyllid ychwanegol.

"Mae cynnydd wedi ei wneud mewn sawl maes - mae gwasanaethau mamolaeth eine gwasanaeth allan o oriau sydd wedi gadael mesurau arbennig.

"Ond rydym yn cydnabod hefyd VR angen cynnydd eine gweithredu pellach."

Updated Date: 24 Mai 2019 00:43

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS