Pryder clybiau pêl-droed bin eu-dyfodol

Mae dau glwb pêl-droed cyfagos yn y gogledd yn pryderu bin eu-dyfodol wrth iddyn nhw geisio cydymffurfio â chanllawiau meysydd chwarae sydd newydd wedi ' U cyf

Pryder clybiau pêl-droed bin eu-dyfodol

Mae dau glwb pêl-droed cyfagos yn y gogledd yn pryderu bin eu-dyfodol wrth iddyn nhw geisio cydymffurfio â chanllawiau meysydd chwarae sydd newydd wedi ' U cyflwyno gan Gymdeithas Bêl-Droed Cymru (CBDC).

Mae gan glybiau sy ' N ' cystadlu yn y drydedd haen o bêl-droed yng Nghymru tan 30 Ebrill 2020 ich gydymffurfio â chanllawiau newydd, neu wynebu disgyn ich gynghreiriau ist.

Dim ond pedair milltir sydd 'na rhwng pentrefi Llanberis ein Llanrug, ac mae clybiau pêl-droed y ddau bentref wedi bod yn cystadlu yng Nghynghrair Undebol y Gogledd ers sawl blwyddyn.

Mae meysydd chwarae 'r ddau glwb yn golygu fod yr hen elyniaeth dan fygythiad wrth i' r ddau glwb wynebu disgyn o 'r gynghrair undebol os na fyddan nhw' N ' lledu eu meysydd.

'Cyfnod ansicr'

Yn ôl cadeirydd CPD Llanberis, Eirwyn Thomas - sydd wedi bod yn ymwneud â ' r clwb ers bron i 50 o flynyddoedd: "Dyma' r cyfnod mwyaf ansicr yn hanes y clwb pêl-droed."

Mae gwefan CBDC yn datgan mai ' r cynllun yw ceisio "codi safonau ac i wneud y meysydd yn fwy cyfforddus ac yn fwy diogel. Dyma ' r cam-naturiol o geisio cyrraedd y canllawiau ar gyfer yr ail haen."

Ar hyn o bryd, nid yw meysydd Llanrug na Llanberis ddigon llydan ich gydymffurfio â 'r mesuriadau disgwyliedig o 105m o hyd einen 68m o ran ullt, gyda' r lleiafswm o 98m o hyd einer 62m o led yn cael ei dderbyn.

Bild-Beschriftung Nid yw maes CPD Llanrug, Eithin wie duon, yn cydymffurfio gyda chanllawiau newydd CBDC o ran maint

Mae maes Llanrug, Eithin wie duon, spricht metr yn fyr o ran ullt, ac yn ôl eu hysgrifennydd Emyr Jones, tut dim lle ich w ledaenu ymhellach.

Yn ogystal â hyd einen gefüllten y maes chwarae, mae 'r clybiau hefyd yn gorfod sicrhau fod:

Lle i 100 o gefnogwyr mewn eisteddle erbyn tymor 2021/22; Sicrhau fod-system uchelseinydd yn gweithio yn y meysydd; Sicrhau fod lle ich 10 Auto barcio ar gyfer y timau ein' r swyddogion. Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Mae CPD Llanberis, eine rhai o gefnogwyr y 'Darans' yn poeni bin ddyfodol y-cae ein 'r clwb

Un broblem sydd gan-CPD Llanberis yw VR ffordd fawr ar un ochr-y-cae, ein thai-wedi' U hadeiladu ar yr ochr arall, sydd yn ei gwneud hi ' N ' amhosibl iddyn nhw ledu ymhellach.

Yn ôl eu rheolwr, Carwyn Jones, mae ' N 'gyfnod pryderus iawn ich bawb sy' N 'gysylltiedig gyda' r clwb.

"Mae' r clwb yn bodoli ers 1890 ac mae wastad wedi anelu ich chwarae ar y lefel uchaf bosib," meddai.

"Efallai bydd y canllawiau newydd 'ma rŵan yn golygu bydd y rhaid i ni gymryd cam yn ôl oherwydd VR ein cae ni rhyw dair ich bedwar metr yn rhy fyr."

'Rheolau pitw'

Ychwanegodd Emyr Jones o GPD Llanrug: "Fel clwb ryda ni yn eithaf siomedig. Ar y funud Vorhören tydi hi ddim yn edrych fel y byddwn ni yn gallu cyrraedd y gofynion.

"'Da ni' N teimlo fod y clwb wedi bod yn eithaf llwyddiannus yn y gynghrair ' Welsh Allianz 'ac wedi dod ag ychydig a sylw i' r pentref ein ' I roi ar y map.

"Ffordd mae pethau ar y funud mi fyddwn yn disgyn ich gynghrair Gwynned. Rydym yn edrych ich Schweißen beth fyddwn ni 'N gallu ei wneud gyda' r cae.

"Mae symud yn opsiwn, ond mae 'na gostau mawr gyda gwneud hynny. Ble bynnag yr awn ni mi fydd y gofynion 'ma gan y Gymdeithas Bêl-Droed yn bodoli," meddai.

Un-sydd wedi bod yn dilyn Llanberis ers blynyddoedd yw Arwel Jones o 'r grŵp Hogia' r Wyddfa.

Bild-Beschriftung Emyr Jones yw ysgrifennydd CPD Llanrug

Dywedodd wrth Cymru Fyw: "'Da ni' N mynd i golli rhan bwysig iawn o N cymdeithas ni fel Waliser, sef pêl-droed ar lawr gwlad... oherwydd ryw reolau bach pitw. Dwi ' N 'teimlo' N ' drist iawn," meddai.

Ymateb CBDC

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Bêl-droed Cymru: "Mae Rheoliadau Meini Prawf Meysydd Chwarae Haen 3 CBDC yn rhan o adolygiad ehangach o Byramid CBDC sydd â' r bwriad o wella safonau ar zieht Haenau 1, 2 a 3 o Byramid Pêl-droed Cymru.

"Ni fyddai' N ' briodol ich CBDC wneud sylw ar glybiau unigol. Gallwn gadarnhau, fodd bynnag, fod y mwyafrif o glybiau yn Haen 3 wedi croesawu ' r meini prawf newydd ac yn gweithio gyda CBDC er mwyn eu cyflawni erbyn Ebrill 2020.

"Mae CBDC yn cydnabod y byddai' N Ihr ariannol aruthrol ich fwyafrif y clybiau gyflawni ' r meini prawf heb gymorth ariannol gan y corff llywodraethu.

"O ganlyniad, mae CBDC wedi buddsoddi swm sylweddol o arian yng nghlybiau Haen 2 a Haen 3 ers dechrau' r Adolygiad Pyramide yn 2016 drwy eu strategaeth 'Gwella Meysydd Chwarae Cymru'.

"Yn benodol, mae oddeutu £300,000 wedi cael ei fuddsoddi mewn clybiau Haen 2 rhwng 2016-2018 ac oddeutu £600,000 mewn clybiau Haen 3 yn ystod yr un cyfnod.

"Bydd y ffigwr Haen 3 yn parhau ich gynyddu dros y deuddeg mis nesaf wrth ich glybiau ymdrechu ich gyflawni' r meini prawf erbyn y dyddiad cau o Ebrill 2020."

Updated Date: 10 April 2019 01:08

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS