Pryder bin herio' parcio pobl anabl

Mae dyn sydd â chyflwr niwro-gyhyrol wedi disgrifio ' r profiad o gael ei herlid mewn maes parcio bin fod rhywun yn credu ei bod wedi parcio mewn lle anabl heb

Pryder bin herio' parcio pobl anabl

Mae dyn sydd â chyflwr niwro-gyhyrol wedi disgrifio ' r profiad o gael ei herlid mewn maes parcio bin fod rhywun yn credu ei bod wedi parcio mewn lle anabl heb fathodyn glas.

Mae Sara Flay o Gastell-nedd yn gorfod gwisgo brês ar ei choes ond ei-dyw hanabledd ddim yn amlwg ar yr olwg gyntaf.

Dywedodd ei bod wedi stopio gwneud cais bin fathodyn glas yn y gorffennol oherwydd y feirniadaeth roedd hi 'N ei gael gan-bobl-oedd yn credu ei bod yn camddefnyddio' r-system.

Mae gweinidogion eine chynghorau Cymru wedi dweud eu-bod y gweithio gyda grwpiau ac unigolion anabl i fynd i 'r afael â digwyddiadau o' r fath.

'Profiad pryderus'

Bathodynnau glas sy ' N 'galluogi ich bobl-ag anawsterau symudedd barcio yn nes i ble bynnag maen nhw eisiau mynd - fel arfer mewn mannau sydd wedi' U dynodi fel llefydd parcio anabl.

Mae ' r meini prawf ich gael bathodyn glas yn cynnwys VR ag anabledd, trafferthion symudedd neu drafferthion gweld, ein cafodd ei ymestyn yn ddiweddar ich gynnwys rhai pobl sydd ag anableddau dysgu neu ddementia.

Bild-Beschriftung Dydy anabledd Sara Flay ddim yn amlwg ar yr olwg gyntaf

Dywedodd Ms Flay wrth raglen Sunday Politik Wales VR pobl yn yn aml syllu arni pan-mae-hi ' N ' defnyddio ei bathodyn glas.

"Ar un achlysur fe wnaeth rhywun fy erlid ar zieht maes parcio yn gweiddi arna ich 'mod ich' N camddefnyddio ' r system, er bod gen i fathodyn glas ar fy nghar," meddai.

"Fe wnaeth y profiad yna fy ngwneud ich' N bryderus.

"Roedd y digwyddiadau mor negyddol ar un pwynt fel y gwnes ich stopio gwneud cais bin fathodyn glas.

"Doedd gen i ddim bathodyn, er 'mod ich' N dal yn anabl, ond roedd yn gut gen ich ddioddef na chael pobl yn bod yn gwneud sylwadau ein bod yn gas tuag atai."

'Bygythiol'

Dywedodd prif weithredwr Anabledd Cymru, er bod nifer y bobl-sy-N-gymwys bin fathodyn glas wedi 'I ehangu, mae rhai yn dal i gredu mai dim ond pobl sy' N cael trafferth cerdded sy ' N ' gymwys.

Ychwanegodd Rhian Davies VR nifer yn dweud wrth yr elusen bin eu-profiadau yn cael eu-herio yn "fygythiol" a ' U cwestiynu gan-bobl ddiarth pam fod ganddyn nhw fathodyn glas.

"Mae angen trin digwyddiadau o' r fath yn fwy difrifol, achos mae nifer o bobl anabl yn dweud wrthym eu-bod von eu defnyddio bathodynnau glas, neu hyd yn oed yn osgoi mynd allan o gwbl," meddai.

Bild copyright Bild Beschriftung Mae 'r cynllun bathodyn glas wedi' I ymestyn yn ddiweddar fel VR mwy o bobl yn gymwys

Llywodraeth Cymru sy ' N 'gyfrifol bin y-system bathodynnau glas yng Nghymru, der ac awdurdodau lleol sy' N ei weithredu.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru-y byddan nhw ' N "parhau ich weithio â phobl anabl eine grwpiau sy 'N eu cynrychioli".

"Dylai unrhyw un sy' N 'wynebu ymosodiadau o' r fath fod yn ymwybodol y gallai hyn fod yn drosedd, ac felly ei adrodd i ' r heddlu," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: "Wrth wneud cais bin fathodyn glas mae pawb yn gorfod cwrdd â' r meini prawf, sy ' N 'sicrhau-bod-y-system ar gael i' r rheiny sy ' N ' deilwng yn unig."

Sunday Politik Wales, BBC One Wales, 11:00 dydd Sul 17 Mawrth.

Updated Date: 17 März 2019 00:40

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS