Pryder bin effaith y cwricwlwm newydd

Mae bron ich ddau o bob-tri-o 'r athrawon sydd wedi treialu' r cwricwlwm newydd yn teimlo na fydd yn fuddiol ich ddisgyblion llai breintiedig, yn ôl arolwg ne

Pryder bin effaith y cwricwlwm newydd

Mae bron ich ddau o bob-tri-o 'r athrawon sydd wedi treialu' r cwricwlwm newydd yn teimlo na fydd yn fuddiol ich ddisgyblion llai breintiedig, yn ôl arolwg newydd.

Dim ond 30% o-r 600 o athrawon mewn "ysgolion arloesi" ein holwyd gan Brifysgol Caerdydd oedd yn meddwl byddai ' r drefn newydd yn fuddiol.

Ond roedd 64% o 'r 204 o athrawon mewn ysgolion gyda' r niferoedd uchaf o ddisgyblion difreintiedig, o 'r farn y byddai' r newidiadau o fudd.

Dywedodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams y byddai ' r cwricwlwm newydd yn gwneud addysg "yn fwy perthnasol ich ddisgyblion."

Cwricwlwm newydd: Werden' fydd yn newid?

Kräftig y cwricwlwm yw ailystyried sut y dylai pobl ifanc gael eu haddysgu, ac mae ' N ' cyflwyno chwe maes dysgu eang.

Bydd ymgynghoriad ar y drefn newydd yn para tan 19 Gorffennaf, ac mae disgwyl i ' r fersiwn derfynol gael ei chyhoeddi ym mis Ionawr.

Y bwriad yw cyflwyno ' r drefn newydd mewn ysgolion cynradd yn 2022, ac mewn ysgolion uwchradd pedair blynedd yn ddiweddarach.

Bild copyright Bild Beschriftung Mae Nigel Newton yn pryderu y gallai 'r cwricwlwm newydd ddwysau rhaniadau o fewn ysgolion

Dywedodd Nigel Newton o Brifysgol Caerdydd wrth raglen radio BBC Auge auf Wales VR canfyddiadau' r arolwg yn "ofnadwy".

"' N ' Dy ni ddim angen sefyllfa ymhen deg mlynedd lle bydd disgyblion mewn rhai ysgolion yn gadael heb wybod beth mae disgyblion eraill yn ei wybod," meddai.

"Fe allai' r cwricwlwm newydd yma ddwysáu rhaniadau o fewn ysgolion, ein rhwng gwahanol grwpiau o ddisgyblion."

O 'r disgyblion sy' N cael cinio bin ddim dim ond 32% sy ' N 'llwyddo ich gael Pumpe neu fwy TGAU ar lefel C neu yn uwch - gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg eine Mathemateg - o' I gymharu â 64% o blant na sy ' N ' gymwys ich gael cinio am ddim.

'Cau' r bwlch cyrhaeddiant'

Cafodd cymorthdaliadau eu-yn cyflwyno 2016, oedd yn rhoi mwy o arian ich ysgolion yn ôl niferoedd y disgyblion oedd â hawl ich ginio am ddim.

Dywedodd Frau Williams: "Dwi ddim yn credu y dylai cyflog eich Rheinischen benderfynu eich tynged addysgiadol, ac rydym wedi ceisio mynd i' r afael â hynny."

Yn ôl Dr. Newton, mae tystiolaeth yn dangos fod trafod gyda rhieni, helpu wrth symud o 'r cynradd ich uwchradd, ac osgoi gosod disgyblion mewn setiau ich gyd yn gallu helpu wrth gau' r bwlch cyrhaeddiant.

Ychwanegodd: "Ond pan wnaethon ni ofyn ich athrawon mewn ysgolion arloesol, doedd y pethau hyn ddim ar flaen eu meddwl. Doedden nhw ddim yn cynllunio ac mae hynny ' N ' bryder, oherwydd heb gynllunio eine meddwl o flaen llaw, bydd y pethau hynny ddim yn digwydd."

Sein fydd rhaglen Auge auf Wales yn cael ei darlledu ar BBC Radio Wales am 18:30 17 Gorffennaf.

Updated Date: 17 Juli 2019 01:29

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS