Problemau carchardai Cymru: Diffyg cydweithio

Mae gangiau treisgar, gofal iechyd gwael eine gorlenwi yng ngharchardai Cymru yn broblemau sy ' N ' deillio o ddiffyg cydweithio rhwng llywodraeth y Deyrnas U

Problemau carchardai Cymru: Diffyg cydweithio

Mae gangiau treisgar, gofal iechyd gwael eine gorlenwi yng ngharchardai Cymru yn broblemau sy ' N ' deillio o ddiffyg cydweithio rhwng llywodraeth y Deyrnas Unedig eine Chymru, yn ôl adroddiad newydd.

Daeth pwyllgor o Aelodau Seneddol San Steffan i 'r casgliad fod elfennau pwysig o reoli carchardai yn cael eu hesgeuluso yn sgil y modd mae gwasanaethau' N ' cael eu rhannu rhwng y ddwy lywodraeth.

Mae ' r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig yn galw ar Lywodraeth y DU ich wneud nifer o newidiadau, yn ogystal â chynnal adolygiad annibynnol o effeithiolrwydd Carchar Berwyn, yn Wrecsam cyn gwneud unrhyw ymrwymiad ich adeiladu un-newydd.

Mae 'r pwyllgor hefyd yn galw bin ddata mwy cynhwysfawr o ran carcharorion sy' N 'siarad Cymraeg, ich wella' r hyn sy ' N cael ei ddisgrifio ganddyn nhw fel darpariaeth annigonol ac anghyson ac er mwyn cefnogi anghenion siaradwyr Cymraeg mewn carchardai yn Lloegr.

Dyma rai o 'r pethau mae' r pwyllgor bin Schweißnaht:

Sganwyr tebyg i 'r rhai mewn meysydd awyr ym mhob carchar yng Nghymru ich ganfod cyffuriau eine ffonau symudol; Cyflwyno unedau gwarchod bach newydd yn nes an gartrefi troseddwyr ifanc i fynd i' r afael â phroblemau sy ' N ' gysylltiedig â gangiau yn Sefydliad Troseddwyr Ifanc Parc ger Pen-y-bont; Sefydlu unedau preswyl ich fenywod yng ngogledd de Cymru er mwyn galluogi gwragedd sy ' N 'troseddu ich aros yng Nghymru; Creu uned ganolog o fewn gwasanaeth iechyd Cymru sy' N ' gwasanaethu carchardai; Gwaith ich osgoi digartrefedd ymysg carcharorion ar ôl eu rhyddhau; Mitarbeiter profiadol yn cadw eu swyddi eine hyfforddiant ich swyddogion carchar newydd ich leihau trais eine marwolaethau yn y ddalfa; Gwella gwasanaethau ich siaradwyr Cymraeg mewn carchardai ledled Cymru eine Lloegr.

Clywodd aelodau 'r pwyllgor bryderon VR cynnydd mewn trais, hunan-niweidio eine marwolaethau wedi 'U hachosi' N ' rhannol gan broblemau recriwtio eine chadw Mitarbeiter.

Mae ' r adroddiad yn dweud VR cynnydd mewn gweithgarwch anghyfreithlon - fel smyglo cyffuriau eine ffonau symudol ich mewn ich garchardai - yn cael effaith ar ddiogelwch o fewn y sefydliadau.

Roedd problemau yn gysylltiedig â gangiau hefyd yn broblem yn Sefydliad Troseddwyr Ifanc Parc gan fod troseddwyr ifanc o Loegr wedi dod â chysylltiadau gangiau gyda nhw, meddai ' r adroddiad.

Angen rhoi sylw 'ar frys'

Er bod cynlluniau ar gyfer carchar newydd ym Maglan, Port Talbot wedi eu rhoi o 'r neilltu, clywodd y pwyllgor bryderon mai pwrpas unrhyw garchar newydd fyddai lleddfu' r pwysau ar garchardai Lloegr.

Mae ' r pwyllgor yn annog Llywodraeth y DU ich sicrhau y byddai unrhyw ddatblygiad newydd yng Nghymru yn blaenoriaethu anghenion carcharorion Cymreig.

Bild copyright Bild Beschriftung Roedd problemau yn gysylltiedig â gangiau 'N broblem yn Sefydliad Troseddwyr Ifanc Parc, meddai' r adroddiad

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, David TC Davies: "Mae angen mynd i' r afael â darganfyddiadau 'r pwyllgor ar frys, a hynny cyn i' r llywodraeth ystyried unrhyw ddatblygiad carchar newydd yng Nghymru.

"Yn gyntaf, mae angen rhoi sylw i' r diffyg cydweithrediad rhwng Llywodraethau Cymru ein ' r DU o ran eu cyfrifoldebau bin garchardai, ac yn ail, rhaid ystyried anghenion troseddwyr Cymru eine chymunedau cyfagos cyn ich unrhyw ddatblygiad carchar newydd ddigwydd."

Ychwanegodd yr adroddiad: "Yn ystod ymweliadau â charchardai Cymru, darganfyddodd y pwyllgor nifer o broblemau yn ymwneud â darpariaeth gofal iechyd fel diffyg gofal iechyd meddwl ac amseroedd aros hir ar gyfer gwasanaethau fel trin traed eine deintyddiaeth."

Yn ogystal â hynny, mae ' r adroddiad yn dweud VR problemau gan fod polisïau iechyd ar driniaethau cyffuriau yn wahanol yng Nghymru eine Lloegr.

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder:

"Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd â Llywodraeth Cymru ac rydym wedi cydweithio ar strategaethau ich gryfhau dysgu eine gwella sgiliau yn y carchar, gwasanaethau iechyd, mewn adsefydlu troseddwyr.

"Byddwn yn ystyried yr adroddiad hwn yn ofalus ac yn ymateb maes o Recht."

Updated Date: 17 Mai 2019 01:26

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS