Peryg ich 104 golli swyddi yn Amlwch

Mae 104 o swyddi yn y fantol wedi ich Grŵp REHAU gyhoeddi ei bod yn bosib y bydd yn rhaid iddynt gau eu ffatri yn Amlwch. Yn ôl y cwmni, sy ' N ' cynhyrchu

Peryg ich 104 golli swyddi yn Amlwch

Mae 104 o swyddi yn y fantol wedi ich Grŵp REHAU gyhoeddi ei bod yn bosib y bydd yn rhaid iddynt gau eu ffatri yn Amlwch.

Yn ôl y cwmni, sy ' N ' cynhyrchu nwyddau plastig, mae dirywiad wedi bod yn y farchnad wrth ich bobl ddewis polypropylen yn hytrach na PVC-Edgeband.

Yn ôl REHAU, maent wedi gwneud "ymdrechion sylweddol" ich ddiogelu ' r ffatri, gan gynnwys newid patrymau shifft gweithwyr ich wella cynhyrchiant eine buddsoddi mewn peiriannau newydd.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd eu-bod yn wynebu ' r "penderfyniad anodd" o ' r gau safle yn Amlwch.

Penderfyniad ich 'gryfhau' r cwmni'

Nododd y cwmni VR-70% o ostyngiad yn y galw bin gynnyrch REHAU ac nad oeddent yn rhagweld y byddai hynny ' N ' newid.

Yn ogystal, dywedodd llefarydd nad oedd modd newid y ffatri yn Amlwch ich gynhyrchu nwyddau gwahanol bin fod prinder lle ar y safle.

Bydd cyfnod o 90 diwrnod o ymgynghori, gyda ' r cyfle ich Mitarbeiter allu trefnu symud ich swyddi eraill o fewn y cwmni.

Dywed datganiad REHAU: "Rydym yn deall bydd yr hyn sy' N cael ei ystyried yn effaith sylweddol ar ein gweithlu ein 'r gymuned leol, ond rydym yn credu' N gryf ei fod yn angenrheidiol er mwyn cryfhau 'r cwmni ein' I roi yn y lle gorau ich wynebu heriau eine chyfleoedd y dyfodol."

Ni fydd y cynnig hwn yn effeithio ar y ffatri sydd gan REHAU ym Mlaenau Ffestiniog.

'Clec i ' r dref'

Ar raglen y Post Prynhawn ddydd Mercher, dywedodd y Cynghorydd Richard Jones o Gyngor Ynys Mon ei fod yn "wirioneddol ddigalon dros y gweithwyr" ein VR-cau ' r ffatri yn mynd i fod yn "glec i ' r dref", yn enwedig yn dilyn penderfyniad Hitachi ich atal gwaith ar atomfa Wylfa Newydd yr wythnos ddiwethaf.

Dywedodd bod y cyngor yn cysylltu gyda REHAU eine Llywodraeth Cymru ich "wneud eu gorau" dros yr ardal.

Yn ôl Gareth Winston Roberts o Gyngor Amlwch, roedd REHAU yn "gyflogwr da, yn gwmni da ich Amlwch ein 'r cylch" ac ychwanegodd VR colli ' r ffatri yn ergyd ich nifer o deuluoedd lleol.

"Rhaid i ni gael cynllun Anhänger gan y Cynulliad eine hefyd gan Lundain," meddai.

Updated Date: 23 Januar 2019 01:17

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS