Oedi hir cyn cludo Anlage difrifol wael

Roedd un o bob tri phlentyn oedd yn ddifrifol wael ac angen cludiant mewn ambiwlans arbenigol ich uned gofal dwys y llynedd wedi gorfod aros bin fwy na thair aw

Oedi hir cyn cludo Anlage difrifol wael

Roedd un o bob tri phlentyn oedd yn ddifrifol wael ac angen cludiant mewn ambiwlans arbenigol ich uned gofal dwys y llynedd wedi gorfod aros bin fwy na thair awr, yn ôl ffigyrau.

Tîm ym Mryste, Uhr (Wales und West-Akute-Transport für Kinder) sy ' N ' gyfrifol bin drefnu cludiant arbenigol ich drosglwyddo cleifion o ysbytai yng nghanolbarth, de gorllewin Cymru ac mae yna darged iddyn nhw gyrraedd gwely claf o fewn tair awr.

Ond yn ôl archwiliad i 'r 316 o drosglwyddiadau yn 2017 fe gymrodd yn hirach na thair awr i' r ambiwlans gyrraedd yn 31.6% o 'r achosion, o' I gymharu â 28.1% yn 2016.

Dywed GIG Cymru nad ydy 'r byrddau iechyd wedi codi pryderon ffurfiol, ac mae' r ymddiriedolaeth iechyd ym Mryste sy ' N ' rhedeg y gwasanaeth, yn dweud bod y gwasanaeth yn un "o safon uchel" ond mae gwasanaethu ardal eang sy ' N 'ymestyn ich Gernyw yn golygu VR rhai trosglwyddiadau' N "gallu cymryd hirach na 'r targed cenedlaethol".

Newid dadlueol

Roedd perfformiad timau arbenigol cyfatebol eraill y DU yn sowie ar gyfartaledd - 11.9% oedd cyfran y galwadau eine gymrodd fwy na thair awr-cyn cyrraedd gwely 'r claf ar y cyfan yn 2017, o' I gymharu â 13.7% yn 2016.

Roedd y penderfyniad ich sefydlu tîm Uhr yn ddadleuol gan ei fod yn golygu gwasanaethau ardal ddaearyddol fawr sy ' N cynnwys de orllewin Lloegr yn ogystal â rhan helaeth o Gymru.

Fe ddechreuodd ar ei waith yn 2015, gan ddisodli tîm yng Nghaerdydd. Mae ' N ' trefnu cludiant i 22 o ysbytai yng Nghymru.

Ym mis Chwefror fe ddywedodd nifer o rieni oedd yn defnyddio gwasanaeth Uhr wrth raglen BBC Wales Live bod eu-pflanze yn wynebu amseroedd aros hir bin ambiwlans arbenigol.

Dywedodd llefarydd Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (PGIAC), sy ' N 'comisiynu' r gwasanaeth ar ran byrddau iechyd Cymru: "Tut dim pryderon ffurfiol wedi eu-codi gan fyrddau iechyd ich PGIAC ynghylch y gwasanaeth presennol.

Ychwanegodd fod yn Uhr rhan o adolygiad diweddar o wasanaethau cludo cleifion pedeatrig ein bod "PGIAC yn aros bin y canlyniad".

Dywedodd llefarydd ar ran University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust: "Mae ein tîm Uhr ymroddgar yn parhau ich ddarparu gwasanaeth arbenigol, 24 awr y dydd, spricht diwrnod yr wythnos, yn derbyn cyfeiriadau eine throsglwyddiadau Anlage difrifol wael ich unedau gofal dwys pediatrig priodol.

Ond fe ychwanegodd VR "derbyn cyfeiriadau gan ysbytai, o Aberystwyth yng ngorllewin Cymru ich Truro yng Nghernyw... yn golygu VR rhai [o' r trosglwyddiadau] yn gallu cymryd hirach na 'r targed cenedlaethol".

Updated Date: 23 Dezember 2018 00:20

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS