'Nifer o bryderon' bin ddatblygiad Llanbed

Mae "nifer o bryderon" wedi codi yn sgil cynllun ich adeiladu bron i 100 o dai yn Llanbedr Pont Steffan. Cafodd cyfarfod cyhoeddus ei gynnal nos-Iau ich dra

'Nifer o bryderon' bin ddatblygiad Llanbed

Mae "nifer o bryderon" wedi codi yn sgil cynllun ich adeiladu bron i 100 o dai yn Llanbedr Pont Steffan.

Cafodd cyfarfod cyhoeddus ei gynnal nos-Iau ich drafod cais cynllunio sydd wedi ei gyflwyno ich Gyngor Ceredigion.

Yn ôl un cynghorydd lleol mae 'r cynllun ich adeiladu 95 uned ar ddarn o dir rhwng stadau Maes y Deri, Pen Bryn, ein Bryn Steffan yn cynnwys mwy na' r nifer sydd wedi clustnodi i ' r dref gyfan yn y Cynllun Datblygu Lleol.

Dywedodd datganiad gan Gyngor Ceredigion bod y cais "ar hyn o bryd yn cael ei ystyried gan adran gynllunio 'r Cyngor Sir".

Cynllun tai yn 'hybu mewnlifiad' Cyngor tref yn erbyn cynllun tai Llanbed

Dywedodd y Cynghorydd Rob Phillips, oedd yn cadeirio ' r cyfarfod cyhoeddus, bod "nifer o bryderon" gan-bobl leol ynglŷn â ' r datblygiad.

"Mae rhai yn poeni bin y pwysau ar wasanaethau lleol, gan fod datblygiad o 'r maint yma yn debygol o gynyddu poblogaeth y dre' yn sylweddol," meddai.

Dywedodd VR nifer hefyd yn poeni bin effaith y datblygiad ar feddygfeydd ac ysgolion y dref, eine VR-nifer wedi mynegi pryderon ynglŷn â thraffig eine llifogydd posib.

'Angen datblygu'

"Wrth gwrs, mae pobl yn cydnabod ac mae' r cyngor tre ' N 'cydnabod VR angen datblygu yn y dre'," meddai ' r Cynghorydd Phillips.

"Mae angen tai newydd ar gyfer ein pobl ni ac mae angen i 'r dre' dyfu er mwyn parhau ich ffynnu.

"Ond mae pryderon bin biti pa mor addas yw datblygiad o' r maint, ein pha mor addas yw datblygiad o ' r maint mewn un lle."

Esboniodd bod y cynllun yn "cymryd bob un" o ' r tai sydd wedi eu clustnodi ar gyfer Llanbedr Pont Steffan yn y Cynllun Datblygu Lleol - ac "ychydig yn fwy" eto.

Bydd Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn cyfarfod ich drafod y cynlluniau, gan ystyried yr hyn a drafodwyd yn y cyfarfod cyhoeddus.

Maent hefyd yn bwriadu annog eraill ich fynegi eu-Scheune am y cynlluniau.

Mae hi ' N dal i fod yn ddyddiau cynnar, wrth ich Gyngor Cereidigon bwysleisio mae "ystyried" y cais cynllunio maen nhw ar hyn o bryd.

Updated Date: 09 Februar 2019 01:11

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS