Mwy yn pryderu bin straen arholiadau

Mae 'na Freeway a mwy o bobl ifanc yn cysylltu ag elusennau yng Nghymru dros bryderon bin ganlyniadau arholiadau eine phwysau gwaith. Ers-2016, fe welodd Mei

Mwy yn pryderu bin straen arholiadau

Mae 'na Freeway a mwy o bobl ifanc yn cysylltu ag elusennau yng Nghymru dros bryderon bin ganlyniadau arholiadau eine phwysau gwaith.

Ers-2016, fe welodd Meic Cymru gynnydd o 40% mewn galwadau o 'r fath, tra-bod-NSPCC Cymru wedi gweld cynnydd o 56% yn y nifer o sesiynau cwnsela maen nhw' N ei gynnig ers 2016.

Dywedodd llefarydd o NSPCC Cymru fod pwysau ar ysgolion ich berfformio, ein VR hynny ' N ' cael sgil effaith ar ddisgyblion.

Mae-un-ferch - wnaeth ddioddef o broblemau iechyd meddwl yn ystod ei chyfnod ysgol - wedi dweud wrth raglen Newyddion 9 VR angen gwneud mwy ich amlygu ' r cymorth sydd ar gael i-bobl ifanc.

Sut mae cefnogi eich Anlage drwy gyfnod yr arholiadau Arholiadau yn poeni mwy o ddisgyblion

Roedd Elen Jones yn ddisgybl blwyddyn 11 yn Ysgol Syr Thomas Jones yn Amlwch pan ddechreuodd deimlo ' N ' isel ei hysbryd.

Wrth adolygu ar gyfer ei harholiadau TGAU - roedd hi ' N 'teimlo dan bwysau mawr ich berfformio eine chyflawni' r gwaith ich safon da.

O fewn ychydig fisoedd, roedd ei chyflwr wedi dirywio ein 'r pwysau gwaith bellach wedi datblygu' N ' iselder eine gorbryder.

'Angen codi' r pwnc yn yr ysgol'

"Yn dechra' tun 'N i ddim yn deall - o 'N i' N meddwl VR o N hollol normal gan bo' fi dan viel o bwysa'," meddai ' r ferch 18 oed o Amlwch.

"Ond wedyn oedd o fel-bod-o' N dal i ddirywio, ond do ' N ich methu gwneud dim byd bin y peth.

"O' N i ' N ' cau fy hun yn y llofft eine ddim-isho neud dim byd efo neb."

Bild-Beschriftung Mae Elen wedi penderfynu ysgrifennu blog ar gyfer pobl eraill sydd wedi profi teimladau eine symptomau tebyg iddi hi

"Dwi' N 'licio cal petha' N 'iawn yn y petha' dwi ' N ' mwynhau 'neud," meddai," felly dwi ' N ' teimlo VR o wedi cael effaith, ein VR gwaith ysgol wedi bod yn trigger enfawr ar fy iechyd meddwl."

Wedi iddi ddweud wrth ei chariad ein 'I theulu VR rhywbeth yn VR, cafodd gynnig ich dderbyn meddyginiaeth gwrth-iselder ein' I rhoi ar restr aros ich Schweißen cwnselydd yn yr ysgol.

Er iddi orfod aros yn hir ich gael gweld rhywun, mae hi ' N ' canmol y gwasanaeth ac fe wnaeth hi barhau ich dderbyn cymorth trwy gydol ei hamser yn y chweched dosbarth.

Mae ffigyrau diweddaraf sydd wedi dod ich Recht Newyddion 9 yn awgrymu nad ydy profiadau Elen yn rhai unigryw.

Ar drothwy diwrnod canlyniadau Safon Uwch, mae Elen bin Schweißnaht mwy yn cael ei wneud ich amlygu ' r gefnogaeth sydd ar gael i ddisgyblion.

"Mae 'na gymorth ar gael yn yr ysgol - ond macht 'na ddim digon o ymwybyddiaeth o' r cymorth sydd ar gael i droi.

"Yn sicr, dyla' r pwnc cael ei godi ' N fwy mewn ysgolion, yn enwedig yn ystod amser TGAU."

Bild-Beschriftung Mae Sian Regan wedi gweld cynnydd yn nifer y galwadau gan-bobl ifanc

Hyd yn hyn, mae ' r elusen Meic Cymru wedi derbyn mwy o alwadau na wnaethon nhw trwy gydol 2016.

Mae 'r NSPCC eine Childline hefyd yn cynnig sesiynau cwnsela ich blant eine phobl ifanc sy' N ' teimlo dan bwysau gwaith ag arholiadau.

Ers-y llynedd, maen nhw wedi gweld cynnydd o 16% yn y sesiynau yma - eine chynnydd o 56% ers 2016.

"Mae pobl ifanc yn dweud Menge o resymau ich ni," meddai Sian Regan o Meic Cymru.

Eglurodd fod pobl ifanc yn poeni eu-VR-nhw bin "adael eu rhieni ich lawr, ein 'U hathrawon".

"Maen nhw' N 'poeni na fyddan nhw' N 'cael y graddau maen nhw angen cael i fynd i' r brifysgol.

"Ni' N gwybod bod y farchnad swyddi eine phrifysgol mor gystadleuol erbyn hyn - ac mae pobl ifanc yn teimlo VR eu canlyniadau nhw nawr yn mynd i siapio eu dyfodol nhw.

"'Da ni fan hyn ich ddweud dydyn nhw ddim o angenrheidrwydd."

Updated Date: 15 August 2019 00:29

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS