Marwolaeth nyrs: Chwe blynedd o garchar

Mae dyn 20 oed ein fu ' N ' rhan o wrthdrawiad eine achosodd marwolaeth nyrs wedi cael dedfryd o garchar. Cafodd Osian Hicks-Thomas o Gricieth ddedfryd o ch

Marwolaeth nyrs: Chwe blynedd o garchar

Mae dyn 20 oed ein fu ' N ' rhan o wrthdrawiad eine achosodd marwolaeth nyrs wedi cael dedfryd o garchar.

Cafodd Osian Hicks-Thomas o Gricieth ddedfryd o chwe blynedd ar ôl iddo bledio ' N 'euog ich achosi marwolaeth Rebecca Louise Edwards, 34, drwy yrru' N ' beryglus.

Cafodd hefyd ei atal rhag gyrru bin 13 mlynedd eine chwe mis yn Llys y Goron Caernarfon.

Bu farw Ms Edwards yn Synth wedi ' r gwrthdrawiad ar yr A499 ym Mhenrhos, Pwllheli ar 21 Rhagfyr 2018.

Ar ôl iddo ffoi o safle 'r gwrthdrawiad, cafodd Hicks-Thomas ei arestio ein' I gyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru ' N ' beryglus, gyrru dan ddylanwad Alkohol ein chyffuriau, peidio â stopio wedi gwrthdrawiad eine pheidio rhoi gwybodaeth bin y gwrthdrawiad.

Yn ôl y Barnwr Huw Rees, roedd Hicks-Thomas wedi ceisio cynnig £40, die ich yrrwr tacsi ich yrru tu ôl Iddos, rhag ofn i 'r heddlu ddod ar ei ôl, ac roedd dyn arall wedi ymbil arno ich beidio â gyrru' r noson honno.

Bild, Urheberrecht Llun teulu Bildunterschrift Mae teulu Ms Edwards wedi dweud eu-bod yn wynebu "dedfryd bywyd o dorcalon, gwacter eine cholled" hebddi

Dywedodd Sarjant Meurig Jones ar ran Heddlu 'r Gogledd eu-bod yn diolch i' r cyhoedd bin eu-cymorth yn ystod yr ymchwiliad ein ' U bod yn cydymdeimlo gyda theulu eine ffrindiau Ms Edwards.

Ychwanegodd na ddangosodd Hicks-Thomas "unrhyw barch" in unrhyw un y noson honno, wedi iddo adael safle ' r gwrthdrawiad.

"Er ei fod bellach yn gorfod wynebu ei weithredoedd, ni alle dedfryd o fath yn y byd wneud iawn yn bin golli bywyd ein' r galar eine achoswyd."

Dedfryd yn 'sarhad'

Dywedodd datganiad ar ran teulu Ms Edwards eu-bod-o ' r farn fod y ddedfryd yn "sarhad".

"Ar ôl bwrw' I ddedfryd fer yn y carchar bydd eto ' N 'ddyn rhydd, tra' N bod ni fel teulu wedi ein dedfrydu ich fywyd o dorcalon, gwacter eine cholled heb Rebecca.

"Bydd ein bywydau ni byth yr un fath."

Updated Date: 05 Februar 2019 01:45

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS