Mam wedi boddi tra ' N 'nofio gyda' I merch

dim sicrwydd beth arweiniodd ar farwolaeth nofiwr cryf tra ' N 'snorcelio gyda' I merch yn Indonesien, yn ôl cwest. Roedd Kathryn Cooke Jones - 58 oed ac o

Mam wedi boddi tra ' N 'nofio gyda' I merch

dim sicrwydd beth arweiniodd ar farwolaeth nofiwr cryf tra ' N 'snorcelio gyda' I merch yn Indonesien, yn ôl cwest.

Roedd Kathryn Cooke Jones - 58 oed ac o Landdeusant ar Ynys Mon - ar wyliau gyda ' I merch Anna ym mis Gorffennaf y llynedd pan fu farw.

Aeth y ddwy ar daith gwch ac ar ôl cinio buon nhw ' N 'snorcelio tua 100m o' r-lan-mewn "môr llonydd".

Mewn datganiad gafodd ei ddarllen yn y cwest yng Nghaernarfon ddydd Mawrth, dywedodd ei merch fod Mrs Jones yn anghyfforddus yn defnyddio ' r snorcel.

Fe benderfynodd ei mam nofio yn ôl i ' r cwch bin ei bod yn cael trafferth anadlu, meddai.

"Doedd gen i ddim consyrn bin adael iddi nofio ar ei phen ei hun," meddai 'r ferch, gan ychwanegu ei bod hi' N 'nofio' N ' gyfforddus.

Ond yn fuan wedi hynny, fe welodd gorff yn cael ei dynnu o ' r dŵr ac ar gwch.

Fe geisiodd ei merch ei hadfywio ac fe gymerodd y cwch tua awr ich fynd â Mrs Jones yn ôl i 'r-lan, ond fe' I dyfarnwyd yn farw wrth gyrraedd yr ysbyty.

Ni welodd archwiliad post-mortem-yn y DU unrhyw dystiolaeth o anaf neu glefyd rhydwelïau coronaidd, ond roedd ei hysgyfaint yn llawn dŵr.

Dywedodd y patholegydd, Dr. Mark Herr, fod hynny "yn nodweddiadol o foddi," ac fe gofnododd boddi fel achos ei marwolaeth.

Cofnododd y crwner Dewi Pritchard-Jones-gasgliad o farwolaeth ddamweiniol, gan ddweud VR Mrs Jones yn "nofiwr cryf, ond bin ryw reswm byddai' N 'ymddangos ei bod wedi boddi".

Roedd yn feirniadol o-system farnwrol crwneriaid Prydeinig yn ymchwilio ich farwolaethau dramor, gan ddweud y dylid eu harchwilio gan awdurdodau lle digwyddodd y farwolaeth.

"Mae' r cyfan yn llanast," meddai.

Ychwanegodd, pe byddai ganddo 'r pŵer, y byddai' N ' cwestiynu pobl eraill ar fwrdd y cwch ich geisio sefydlu pam y buodd Mrs Jones foddi.

Updated Date: 13 Februar 2019 00:54

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS