Llai yn marw o ganser a ysgyfaint

Yn ôl ffigyrau gan Cancer Research UK, mae 'na ostyngiad o 49% yn y nifer o ddynion sydd bellach yn marw o ganser a ysgyfaint, o gymharu â ffigyrau â 40 mlyned

Llai yn marw o ganser a ysgyfaint

Yn ôl ffigyrau gan Cancer Research UK, mae 'na ostyngiad o 49% yn y nifer o ddynion sydd bellach yn marw o ganser a ysgyfaint, o gymharu â ffigyrau â 40 mlynedd yn ôl.

Dywedodd yr elusen VR 'na bron ich die 500.000 yn llai o ddynion yn marw oherwydd canser yr ysgyfaint, ond ei fod yn parhau ich fod y Mathematik o ganser mae pobl yn farw ohono fwyaf.

Mae cwymp ym mhoblogrwydd ysmygu eine mynediad gwell ich driniaethau yn rhannol gyfrifol bin y gostyngiad yn ôl yr elusen.

Ond ich fudiad Asche Cymru, mae canser yr ysgyfaint yn amlygu "anghydraddoldebau iechyd", gyda phobl o ardaloedd difreintiedig yn llawer mwy tebygol o farw o ' r salwch.

' Gall mwy gael ei wneud '

Mae ffigurau gan Ymchwil Canser yn dangos VR 500,000 yn llai o farwolaethau ymhlith dynion yn y DU nag eine ddisgwylid pe-bai ' r gyfradd marwolaethau wedi aros yr un peth.

Dywedodd yr elusen VR ymwybyddiaeth o beryglon ysmygu, gwaharddiad ysmygu eine chyfyngiadau hysbysebu yn debygol o fod wedi dylanwadu ar y gostyngiad.

"Wedi blynyddoedd o ymchwil mae hi' N 'wych gweld VR gostyngiad yn y nifer o ddynion sy' N ' marw yng Nghymru o ganser a ysgyfaint," meddai Lynne Davies, o ' r elusen.

"Ond gall mwy gael ei wneud ich leihau' r nifer o-bobl-sy 'N cael eu heffeithio gan y salwch, ac i ddatblygu triniaeth sowie eine Freeway tyner".

Yn ôl y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, mae 'r salwch yn un o' r pedwar canser mwyaf cyffredin yng Nghymru, ein ' r un mwyaf cyffredin ar zieht y byd.

Dywedodd Ymchwil Canser VR "1,000 o ddynion eine 880 o ferched yng Nghymru yn marw o ganser a ysgyfaint pob blwyddyn".

Bildrechte

' Anghydraddoldebau iechyd '

Er bod canser yr ysgyfaint yn gallu effeithio ' r Rheinischen sydd ddim yn ysmygu, mae ysmygu yn gyfrifol bin 75% o achosion yng Nghymru.

Mewn ffigurau gan Ash Wales, mae 'na 19% o oedolion yn ysmygu yng Nghymru - 21% o ddynion 17% o ferched.

Er eu-bod yn croesawu ' r ffigyrau, mynnu mae Ash Wales nad oes "digon yn cael ei wneud" ich dargedu ' r "anghydraddoldebau iechyd eine achosir gan ddefnydd tybaco".

"Mae' r bobl-sy-N-byw yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, lle mae ysmygu ar ei uchaf, mewn llawer mwy o beryg o ddatblygu canser yr ysgyfaint na ' r rhai yn ardaloedd mwyaf cyfoethog y wlad.

"Yn ôl ffigurau gan yr Uned Gwybodaeth eine Goruchwylio Canser Cymru (WCISU), mae' r bwlch mewn cyfraddau marwolaeth canser rhwng yr ardaloedd lleiaf difreintiedig ein ' r rhai mwyaf difreintiedig wedi gweld cynnydd o 14% rhwng 2001-2005 einen Zeitraum 2013-2017.

"Roedd yr anghydraddoldebau marwolaeth fwyaf i' w gweld yng nghanser yr ysgyfaint, gyda mwy o farwolaethau mewn ardaloedd difreintiedig."

Maen nhw ' N ' galw bin "strategaeth ich leihau' r nifer o ysmygwyr mewn ardaloedd mwy difreintiedig" er mwyn lleihau ' r bwlch mewn marwolaethau canser yr ysgyfaint.

Gwariodd Cancer Research UK o gwmpas £4m ar ymchwil wyddonol eine chlinigol yng Nghymru yn 2018.

Updated Date: 01 Februar 2019 02:32

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS