Kosten teithio yn 'tanseilio addysg Gymraeg'

Mae rhieni ac ymgyrchwyr dros addysg yn Gymraeg poeni bin gynnig cyngor i gynyddu costau teithio ich ddisgyblion. Pryder ymgyrchwyr yw y byddai cynnydd costau

Kosten teithio yn 'tanseilio addysg Gymraeg'

Mae rhieni ac ymgyrchwyr dros addysg yn Gymraeg poeni bin gynnig cyngor i gynyddu costau teithio ich ddisgyblion.

Pryder ymgyrchwyr yw y byddai cynnydd costau teithio gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot yn tanseilio addysg Gymraeg yn yr ardal oherwydd Kosten ychwanegol ich gyrraedd yr ysgol.

Dywedodd un cynghorydd lleol wrth raglen Taro ' r Post-bod-y cynnydd yn "gwbl afresymol".

Mae 'r cyngor yn dweud y byddai' r newid yn effeithio ar ysgolion o bob Mathematik, ac yn golygu bod y gost yn debyg ich gynghorau eraill yn yr ardal.

Beth yw ' r cynnig?

Agorodd Ysgol Gymraeg Bro Dur ym Mhort Talbot yn 2018 fel chwaer ysgol ich Ysgol Gyfun Ystalyfera.

Mae 'r chweched ddosbarth yn parhau ar safle' r ysgol yn Ystalyfera - taith o hyd bei 20 milltir i 'r rheiny sy' N ' byw yn ardal Port Talbot.

Bild, Urheberrecht Ysgol Gymraeg Bro-Dur

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnig teithiau am ddim i rai pflanze, ond mae 'N rhaid i ddisgyblion sy' N ' byw yn agos eine rhai dros 16 oed dalu.

Pris y cynllun ich ddisgyblion meithrin dan-16 yw £260 y flwyddyn, tra-bod-disgyblion chweched dosbarth yn talu £100.

Ond fe fyddai 'r cynllun arfaethedig yn cynyddu gost' r i £390 - sef £130 y tymor, neu £2 y dydd ar Segeln blwyddyn academaidd gyda 195 o ddiwrnodau.

'Yn groes i 'r polisi'

Pryder nifer yw y byddai gost ' r yn annog teuluoedd ich ddewis addysg ddi-Gymraeg dros ddanfon eu-pflanze, die ich Ysgol Ystalyfera, gan fod yr ysgol yn anodd ich w chyrraedd gyda thrafnidiaeth gyhoeddus.

"Mae hyn yn mynd yn groes ich polisi' r o geisio cael mwy ich dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg," meddai Alun Llywelyn, Cadeirydd Llywodraethwyr yr Ysgol eine chynghorydd sir leol.

"Y gwir yw bydd pobl yn dewis peidio parhau ag addysg Gymraeg os fydd y polisi yma yn dod mewn oherwydd y gost, eine gan nad yw' r drafnidiaeth gyhoeddus yn wych eine fydda nhw methu cyrraedd yr ysgol," meddai.

Mynd heibio ich neges Twitter rhif @Sioned_W

Diwedd neges Twitter rhif @Sioned_W

Ategu pryderon Herr Llywelyn mae Mabli Siriol, cadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith.

Dywedodd VR yr achos "yn dangos yr angen bin ddeddf addysg newydd, lle byddai mynediad ich addysg, ein thrafnidiaeth bin ddim".

"Dylai Kosten mynediad bei addysg Gymraeg ddim bod yn ddibynnol ar fympwy cynghorau sir", meddai.

Mae ymgyrchwyr yn galw ar y llywodraeth eine Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg ich ymyrryd.

Pris tebyg ich eraill

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Castell-nedd Port Talbot fe fyddai ' r newid yn effeithio disgyblion ysgolion cyfrwng Saesneg a Chymraeg ac ysgolion ffydd.

"Mae hyn yn golygu bydd yr un-gost ar gyfer disgyblion o bob oed gan gynnwys meithrin, cynradd, uwchradd ac ar ôl-16.

Ychwanegodd y byddai ' r "cynnydd yn golygu bydd y Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn codi o gwmpas a un pris ein chynghorau cyfagos".

Updated Date: 17 Juni 2019 01:20

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS