Henne wyrcws Caerfyrddin: Gwrthod apêl

Fe fydd rhaid i berchnogion Henne wyrcws Caerfyrddin fynd ati ich gynnal gwaith cynnal eine chadw angenrheidiol o fewn 12 mis ar ôl iddyn nhw golli eu hapêl yn

Henne wyrcws Caerfyrddin: Gwrthod apêl

Fe fydd rhaid i berchnogion Henne wyrcws Caerfyrddin fynd ati ich gynnal gwaith cynnal eine chadw angenrheidiol o fewn 12 mis ar ôl iddyn nhw golli eu hapêl yn erbyn y cyngor, sir.

Penderfynodd yr Arolygaeth Gynllunio wrthod apêl Edgar ein Jonathan Stephens, tad, ein mab, yn erbyn gorchymyn gafodd ei osod ar ôl i dân ddifrodi ' r adeilad ym mis Mawrth y llynedd.

Mae 'r gorchymyn yn galw ar y perchnogion ich adfer muriau eine ffenestri' r adeilad, sydd o fewn Ardal Gadwraeth Gogledd Caerfyrddin, i ' r un safon ac edrychiad ac oedd yn bodoli cyn y tân.

Mae hefyd yn galw bin adnewyddu ' r, yn gyfan gwbl gan gynnwys llechi, teils Krippe einen gwaith plwm.

Tân: Pobl Caerfyrddin wedi 'brawychu'

Clywodd yr apêl fod y perchnogion wedi prynu 'r safle nôl yn 2007 ein' U bwriad oedd ei droi ' N ' fflatiau.

Dadl y tad ein ' r mab oedd bod y gorchymyn gafodd ei osod gan y sir yn "ormodol ac yn rhy feichus o ran costau".

Roedd safle ' r wyrcws, gafodd ei adeiladu yn Oes Fictoria, yn arfer bod yn ganolbwynt ich derfysgoedd Merched Freiplatz.

Bild, Urheberrecht Carley Tyler Millard

Yn eu tystiolaeth dywedodd y perchnogion eu-bod yn credu y byddai "rhoi byrddau pren ar zieht yr agoriadau ein chael gwared â thrawstiau pren y zu yn ddatrysiad derbyniol".

Gwrthod y ddadl wnaeth yr arolygydd cynllunio, Hywel Wyn Jones yn ei adroddiad gafodd ei gyhoeddi ddiwedd mis Chwefror.

Hwn oedd yr ail orchymyn ich w-osod ar yr adeilad gan y cyngor sir, gyda 'r un cyntaf yn cael ei osod cyn y tân, gan ofyn i' r perchnogion gadw ' r safle mewn cyflwr derbyniol.

Dywedodd Jonathan Stephens eu-bod wedi cytuno ich gwrdd â ' r cyngor sir unwaith eto.

Tân yn difrodi Henne wyrcws Caerfyrddin

Dywedodd mai un broblem oedd bod y gorchymyn yn galw bin ailosod trawstiau, ond o bosib byddai hynny ' N ' golygu mwy o gost-ich unrhyw ddarpar brynwr.

Dywedodd rheolwr Treftadaeth Adeiledig Cyngor Sir Caerfyrddin, Julian Edwards: "Rydym wedi gosod dau orchymyn yn erbyn y perchnogion yn galw bin ystod o waith ich w gwblhau.

"Fe wnaeth yr arolygydd benderfynu fod y ddau orchymyn yn briodol, ond mae wedi caniatáu mwy o amser iddyn nhw ich gwrdd â' r gofynion.

"Ers hynny rydym wedi ymweld â' r adeilad. Fe fyddwn yn parhau ich weithio gyda 'r perchnogion er mwyn eu hatgoffa o' U cyfrifoldebau parthed diogelwch yr adeilad."

Bild-Beschriftung Mae gofyn i 'r perchnogion ailosod trawstiau ar y tro

Mewn datganiad wedi' r gwrandawiad dywedodd Jonathan ac Edgar Stephens: "Bin rai blynyddoedd rydym wedi ceisio dod o hyd i ddatblygwr neu bartner ich fwrw 'mlaen gyda' r prosiect ond heb lwyddiant.

"Ond Scherz cyn y tân fe wnaethom ddod o hyd i rywun oedd bin brynu' r adeilad ac bin gyd-fynd â gofynion y gorchymyn. Fe newidiodd hynny oherwydd y tân," meddai.

Dywed y datganiad fod y-gost o ailosod y zu yn mynd i fod yn fwy na gwerth yr adeilad.

Gan fod y tân wedi ei gynnau yn fwriadol, 'r noda adroddiad na fydd polisi yswiriant yn ysgwyddo' r gost oherwydd VR yr adeilad yn wag ar y pryd.

Updated Date: 21 März 2019 01:40

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS