'Gwrthod' meddyginiaeth ich ferch 9 oed

Mae teulu merch naw oed sy ' N 'dioddef o ffitiau epileptig wedi dweud fod meddygfa ym Machynlleth wedi dweud na fyddan nhw' N gallu darparu meddyginiaeth an

'Gwrthod' meddyginiaeth ich ferch 9 oed

Mae teulu merch naw oed sy ' N 'dioddef o ffitiau epileptig wedi dweud fod meddygfa ym Machynlleth wedi dweud na fyddan nhw' N gallu darparu meddyginiaeth angenrheidiol iddi mwyach bin resymau iechyd eine diogelwch.

Fe dderbyniodd teulu Seren Hughes alwad ffôn yn hwyr nos Lun yn dweud y byddai 'r feddygfa' N gallu rhoi gwerth mis o feddyginiaeth iddi, ond yna y byddai ' N rhaid mynd ich rywle arall ich w gael.

Mae Seren, sydd dan ofal arbenigwr yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, yn cael pedwar Mathematik o gyffur bob dydd er mwyn lleihau difrifoldeb ei ffitiau.

Dywedodd meddyg o Feddygfa Machynlleth wrth y teulu bydd y rhaid iddyn nhw fynd ich Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth neu ysbytai yng Nghaerdydd neu Lundain ich gael y feddyginiaeth iddi.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Addysgu Powys eu-VR-nhw ' N 'gobeithio y byddai modd i' r teulu ein ' r feddygfa "ddatrys y sefyllfa yn gyflym".

Mae 'r BBC wedi gofyn i' r feddygfa bin hymateb fwy nag unwaith, ond ni ddaeth ymateb.

'Ddim yn saff'

Dywedodd tad Seren, Hefin Hughes, wrth raglen Taro ' r Post von BBC Radio Cymru: "Gethon ni' r Anruf hyn bin tua 21:05 neithiwr o syrjeri 'r Arzt ym Machynlleth, ishe trafod prescripsiwn Seren, ac yn dweud na fydden ni' N gallu cael y Medikation drwy syrjeri Machynlleth dim mwy.

"Achos VR achos Seren mor Komplex , dyna oedd y gair defnyddiodd hi, 'efo' r Medikation hyn, doedden nhw ddim yn teimlo bod e saff ' N 'bo nhw' N ' handio [fe] allan, doedden nhw ddim yn siŵr iawn beth oedden nhw ' N ' handio allan", meddai Herr Hughes.

"Maen nhw' N 'ddigon bodlon ich ni bigo' r meddygyniaethau o ' r syjeri yn Machynlleth, ond bod e N gorfod dod drwy un ai Bronglais, Caerdydd neu Llundain."

Bild, Urheberrecht Llun Teulu Bildunterschrift Mae angen pedwar gwahanol fath o feddyginiaeth ar Seren bedair gwaith y dydd

Yn ôl ei theulu mae Seren wedi bod ar gyffuriau ich leihau difrifoldeb y ffitiau epileptig ers ei bod hi ' N ' bythefnos oed.

Mae ei meddyginiaeth yn newid yn yn aml dibynnu ar beth mae niwrolegwyr yng Nghaerdydd ac yn yn Llundain penderfynu yw ' r ffordd orau ich drin ei chyflwr.

Ychwanegodd Herr Hughes: "Mae' N rhaid iddi gael e, mae ' N rhaid iddi gael y stwff 'ma, tut dim stopio ich gael."

'100 o Anfälle bob dydd'

"Mae' r meddyginiaethau yn lleihau nifer y Anfälle mae hi 'N cael eu bob dydd... amser oedd hi ar ei gwaethaf, cyn iddi gael y llawdriniaeth diwetha' ar yr ymenydd, o'dd hi ' N cael tua 100 o Anfälle bob dydd.

"O'dd hi' N cael gwahanol fath o Anfälle - o'dd un-yn drop Beschlagnahme , lle 'se hi' N 'cwympo i' r llawr.

"'Da ni 'di trio sawl Mathematik o Antiepileptika , ond mae' r Gebräu mae hi arno ar hyn o bryd - pedair gwahanol fath o meddyginiaeth - hwn yw ' r Steuerelement gore da ni 'di gael so weit - o' r Anfälle hyn.

"Mae' N 'dipyn o job rhoi y Medikation yma iddi ich gyd, ond os nad ydy hi' N ei gael mae-N-ta-ta-arni."

Bild, Urheberrecht Llun teulu Bildunterschrift Mae Seren wedi bod yn dioddef o ffitiau epileptig ers ei bod hi ' N ' bythefnos oed

"Pan oedden ni' N Llundain, pan oedden ni 'N trafod y llawdiniaeth diwetha' ga 'th-hi, o'dd y meddygon yn ofni bod hi' N 'risg uchel o' ma' nhw 'N ei alw' r SDE, sef sudden death in Epilepsy , lle ma pobl yn mynd i ' r gwely yn nos a chael Beschlagnahme anferth yn eu cwsg eine ddim yn codi Bohrung wedyn."

Yn ôl Herr Hughes mae ei wraig, Ruth, wedi siarad gyda ' r ymgynghorydd yng Nghaerdydd Vordergrund Mawrth ac wedi cael gwybod bydd y prescripsiwn frys yn cael ei anfon atyn nhw.

Ond pryder y teulu ydy nad ydyn nhw ' N 'gwybod bin ba hyd y bydd y trefniant hwnnw' N ' parhau.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, sydd eine chyfrifoldeb dros feddygfeydd teulu ym Mhowys: "Ein gobaiths ddiffuant yw y gellir datrys y materion ein' r pryderon hyn yn gyflym rhwng yr ymarferydd meddygol ein ' r teulu.

"Fodd bynnag, os nad yw hynny' N 'bosib, mae ein tîm pryder cleifion yma ich helpu teuluoedd ich ddatrys unrhyw bryderon eine allai fod ganddynt gyda' U practis meddyg teulu lleol."

Mae ' r feddygfa wedi cael sawl cais bin ymateb.

Updated Date: 13 Februar 2019 00:55

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS