Gwerthwr ceir yn gwadu twyllo cwsmeriaid

Mae gwerthwr ceir o Gyffordd Llandudno wedi gwadu twyllo cwsmeriaid ac ymddwyn yn anonest wrth ddechrau rhoi tystiolaeth yn Llys y Goron Caernarfon. Mae Gwyn

Gwerthwr ceir yn gwadu twyllo cwsmeriaid

Mae gwerthwr ceir o Gyffordd Llandudno wedi gwadu twyllo cwsmeriaid ac ymddwyn yn anonest wrth ddechrau rhoi tystiolaeth yn Llys y Goron Caernarfon.

Mae Gwyn Meirion Roberts, 50, wedi pledio ' N 'ddieuog ich 24 cyhuddiad o dwyll ac-VN-o fasnachu' N ' dwyllodrus.

Mae ' r erlyniad yn dadlau ei fod wedi cynnig bargeinion "anghredadwy" ich gwsmeriaid ich gael arian pan aeth ei fusnes ar gyrion Bangor ich drafferthion yn 2015.

Ond fe wadodd Herr Roberts hynny, gan ddweud VR siomi cwsmeriaid yn sgil methiant cwmni Menai Fahrzeug-Lösungen wedi ei "lorio".

Clywodd y llys fod ganddo 30 mlynedd o brofiad yn y maes gwerthu ceir, a-bod-y cyfnod cyn cwymp y cwmni eine sefydlodd yn 2008 wedi bod yn heriol.

Effaith sgandal VW

Dywedodd Herr Roberts wrth y rheithgor VR sgandal allyriadau Volkswagen "wedi cael effaith enfawr" ar gwsmeriaid, gan olygu eu-VR "yn betrusgar" ac yn oedi cyn prynu ceir "cyn i' r sefyllfa gael ei datrys".

Yn yr un cyfnod, roedd tad Mr Roberts wedi cael gwybod VR canser arno, ac roedd y diffynnydd ei hun wedi cael trafferthion iechyd ac wedi llewygu yn y gweithle ddwywaith.

Mae ' r erlyniad yn honni ei fod wedi trefnu bargeinion "anghredadwy o dda" ich gael arian oddi wrth ei gwsmeriaid ich "gynnal" ei fusnes.

Pan ofynnodd bargyfreithiwr yr amddiffyn, John Phillpots, wrtho a oedd wedi "trefnu unrhyw gytundebu gan ddisgwyl y byddech chi' N mynd i 'r wal" fe atebodd: "Na, Crist, na."

Gofynnwyd wedyn sut roedd yn teimlo wrth fynd trwy 'r broses ffurfiol o ddiddymu' r cwmni eine sylweddoli y byddai rhai cwsmeriaid heb gar, ac fe ddywedodd: "Ro' N i wedi fy llorio."

Mae ' r achos yn parhau.

Updated Date: 23 Januar 2019 00:46

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS