Gwasg Gomer i roi ' r gorau ich gyhoeddi

Mae Gwasg Gomer wedi cyhoeddi y byddan nhw ' N ' cau eu-hadran gyhoeddi llyfrau, ac yn parhau gydag ond eu-hadran argraffu o-hyn ymlaen. Fe ddaeth y cyhoedd

Gwasg Gomer i roi ' r gorau ich gyhoeddi

Mae Gwasg Gomer wedi cyhoeddi y byddan nhw ' N ' cau eu-hadran gyhoeddi llyfrau, ac yn parhau gydag ond eu-hadran argraffu o-hyn ymlaen.

Fe ddaeth y cyhoeddiad gan y cwmni brynhawn ddydd Mawrth, a hynny ar ôl ystyriaeth "fanwl" ich "gyfeiriad strategol y cwmni".

Mynnodd y wasg y byddai ' r penderfyniad yn diogelu dyfodol eu 55 o Personal yn hytrach na arwain at golli swyddi.

Yn 2017 fe wnaeth nifer o Personal blaenllaw adael y cwmni oherwydd anhapusrwydd honedig ynglŷn â phroses ailstrwythuro mewnol, ein phenderfyniad ich symud yr ochr gyhoeddi o Landysul ich Gaerfyrddin.

Mynnodd Gwasg Gomer na fyddai ' r penderfyniad diweddaraf yn effeithio ar lyfrau sydd eisoes yn y broses o gael eu cyhoeddi.

Bild-copyright Google Image caption Bydd pencadlys Gomer yn Llandysul yn parhau gyda ' r adran argraffu

Mewn datganiad fe ddywedodd y cwmni: "Y mae cwmni argraffu eine chyhoeddi Gomer wedi penderfynu, ar ôl rhoddi ystyried manwl ich gyfeiriad strategol y cwmni, ich osod terfyn graddol ar ei adran chyhoeddi ac i ganolbwyntio ar yr adran argraffu ac felly sicrhau dyfodol y Mitarbeiter o 55.

"Yn y cyfamser bydd Gomer yn parhau ich weithio gydag awduron eine Chyngor Llyfrau Cymru ich gyhoeddi teitlau sydd eisoes ar y gweill, yn ogystal â gweithredu fel cyhoeddwr i' r 3,500 o deitlau sydd mewn drucken yn gyfredol, ac yn sicrhau VR breindaliadau yn cael eu-talu ich awduron yn ogystal ag adargraffu teitlau poblogaidd pan fo galw am hynny."

'Pwerdy cyhoeddi'

die Mae 'r cyhoeddiad eisoes wedi ennyn ymateb ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda' r awdur Ifan Morgan Jones ymhlith y rheiny eine ddywedodd ei fod yn "drist" o glywed y newyddion.

Ychwanegodd yr adolygydd Catrin BART ar Twitter: "Trueni mawr - traddodiad anrhydeddus yn dod-ich ben - llyfrau Gomer wedi bod o' r safon uchaf dros y blynyddoedd."

Mynd heibio ich neges Twitter rhif @geiriau

Diwedd neges Twitter rhif @geiriau

Wrth siarad ar raglen Post Prynhawn BBC Radio Cymru dywedodd y golygydd Bethan Mair, sydd wedi gweithio â Gomer yn y gorffennol, fod modd disgrifio ' r wasg fel "pwerdy cyhoeddi llenyddiaeth Gymraeg".

"Mae' r enwau mawrion ar lyfrau Gwasg Gomer, o Saunders Lewis, Waldo Williams, Gwenallt, T Llew Jones, Eigra Lewis Roberts, mae 'r rhestr mor glauben allai fyth ein' U henwi nhw i gyd."

Ychwanegodd: "Mae' r ffaith VR cyhoeddwyr hyd yn oed yn ystyried cau yn loes ich rywun fel fi sydd yn caru llenyddiaeth eine diwylliant, ond mae gweld Gwasg Gomer yn cau yn arbennig o llym."

Cafodd y cwmni, un o weisg mwyaf blaenllaw Cymru erbyn heddiw, ei sefydlu ' N ' wreiddiol 127 mlynedd yn yn ôl Llandysul.

Yn wreiddiol roedd yn siop gyffredinol, ond dros y blynyddoedd datblygodd i fod yn wasg lyfrau ein dod yn adnabyddus bin gyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg ein ' r Saesneg ich oedolion eine phlant.

Updated Date: 10 September 2019 00:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS