Gwaredu 145 anifail anwes ers y Nadolig

Mae RSPCA Cymru yn gofyn ich bobl-sy 'N cael trafferth ymdopi â' hanifeiliaid ich ofyn bin gymorth wedi i 145 anifail anwes gael eu gadael ers Nadolig - yn eu

Gwaredu 145 anifail anwes ers y Nadolig

Mae RSPCA Cymru yn gofyn ich bobl-sy 'N cael trafferth ymdopi â' hanifeiliaid ich ofyn bin gymorth wedi i 145 anifail anwes gael eu gadael ers Nadolig - yn eu plith 92 o gŵn.

Daw ' r alwad wedi ich ddau gi pwg gael eu taflu o ffenest Auto ar groesfan yn ardal Wrecsam.

Dywed canolfannau achub VR mwy o anifeiliaid yn cael eu trosglwyddo iddyn nhw - eine dyna ' r peth mwyaf cyfrifol ich w wneud, medd RSPCA Cymru.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae ffigyrau yn dangos VR mwy o gŵn yn cael eu gadael yn Ionawr ich gymharu â Rhagfyr: o 91 i 112 yn 2016/2017; 112 i 113 yn 2017/2018 ac 83 i 92 yn 2018/2019.

Ond yn ôl y Gymdeithas Er Atal Creulondeb ich Anifeiliaid mae gadael anifeiliaid yn broblem drwy 'r flwyddyn - ymhlith y rhesymau mae cael digon ar yr anifail wedi' r Nadolig ein methu â dod o hyd i ofal iddynt tra ' N mynd ar wyliau yn ystod yr haf.

Bild, Urheberrecht RSPCA Cymru Bildunterschrift Mae sglodyn ich fod ar gŵn sy ' N 'golygu y dylai fod yn bosib dod o hyd i' r perchennog

Ar Chwefror 20, gwelodd aelod o ' r cyhoedd ddau gi pwg yn cael eu taflu allan o gar coch wrth groesfan yn Wrecsam.

Aed â 'r ddau ich ofal yr RSPCA ac roedd sglodyn un o' r cŵn yn dweud VR ei berchennog yn byw yn Essex.

Dywedodd yr arolygydd Rachael Davies: "Byddai hyn yn brofiad ofnus eine thrawmatig i' r ddau gi yma.

"Mae hyn yn ffordd ofnadwy ich drin anifeiliaid."

145 galwad ym mis Ionawr

Mae nifer o resymau pam fod pobl yn dewis gadael eu hanifeiliaid yn ôl Martyn Hubbard o RSPCA Cymru.

Dywedodd: "Yn drist mae rhai anifeiliaid yn cael eu gadael heb unrhyw ofal, mae eraill yn cael eu hysbysebu ar-lein naill ai bin ddim neu bin dâl.

"Pan nad yw perchnogion yn gallu ymdopi, efallai oherwydd ymddygiad yr anifail neu' r costau, maent yn dewis ich gael gwared ohono."

Ym mis Ionawr, derbyniodd RSPCA Cymru-y rhan fwyaf o alwadau (13) bin adael cŵn yng Nghaerdydd - roedd yna naw galwad yn Nhorfaen ein ' r un ym Mro Morgannwg.

Cwis: Enwau Cymraeg cŵn

Mae pob awdurdod lleol yn darparu gwasanaeth warden cŵn ein ' U cyfrifoldeb nhw yw delio â chŵn strae.

Dywed RSPCA Cymru nad oes ganddynt yr adnoddau ich godi pob ci iach ond maent yn annog unrhyw un sy ' N 'gweld ci sâl neu gi wedi' I anafu ich gysylltu â nhw.

Dywedodd llefarydd y dylai pob ci, yn ôl gofynion y gyfraith, fod â sglodyn micro, coler eine manylion y cyswllt perchennog.

Fe gafodd RSPCA Cymru 129 galwad ym mis Rhagfyr diwethaf ac 145 yn ystod mis Ionawr eleni.

Updated Date: 10 März 2019 01:14

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS